Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 150. Sayı (Mayıs-Haziran 2019)

20 Enerji ve Çevre / Mayıs-Haziran 2019 enerji-dunyasi.com RÖPORTAJ “ARITMA TESİSLERİNDE DİJİTAL DEVRİM YAŞANACAK” Edüstriyel arıtma tesislerinin dijitalleşmesi konusunda yaşanan gelişmelerden bahsedebilir misiniz? E ndüstriyel arıtma tesislerinin diji- talleşmesinden ve Endüstri 4.0 altyapısına uygunluğundan bah- setmeden önce arıtma tesislerinde oto- masyondan bahsetmek gerekir. Neden önemli olduğu ve nasıl yapılacağı üze- rinde durmakta fayda var. Atıksu arıtma tesisleri arıtılacak suyun değişkenliğine de bağlı olarak gerek proses gerekse ekipman nitelik ve niceliği açısından kontrol edilmesi kolay olmayan sistem- lerdir. Otomasyon dâhilinde çalışması için bir orkestra gibi tüm bileşenlerin uyum içerisinde çalışması gerekmek- tedir. Yanlış çalışan ya da çalışmayan bir bileşen tıpkı orkestranın kötü müzik ortaya çıkarması gibi tesis verimini düşürecek hatta bazı riskleri ortaya çıka- racak sonuçlar üretir. Bu nedenle arıtma tesislerinde otomasyon, verimliliği artır- mada en büyük etkenlerin başında gelir. Arıtma tesislerinin tüm akış ve kont- rollerini manuel ağırlıkta, insana bağlı gözlem ve etkileşime bırakmak çoğu Endüstriyel arıtma tesislerde dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendi- ren Artemis Arıtım Kurucu Ortağı Yüksek Çevre Mühendisi Ergin Erol, günümüzde planlanan arıtma tesislerinin, akıllı fabrikaların ihtiyacını karşılayacak şekilde, Endüstri 4.0 altyapısına uygun olması gerektiğini söylüyor. ARTEMIS ARITIM KURUCU ORTAĞI ERGİN EROL:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=