Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 155. Sayı (Ocak-Şubat 2020)

22 Enerji ve Çevre / Ocak-Şubat 2020 enerji-dunyasi.com HEM ENERJİ, HEM EKİPMAN YERLİ OLMALI Ü lkemiz ekonomisi için zor- luklarla geçen bir 2019 yılını geride bıraktık. Geçen yılı Türk ekonomisinin yüzde 0,5 ilâ 1 arasında bir büyüme oranı ile tamamladığımız anla- şılıyor. Bu oranı elbette yeterli göreme- yiz. Mevcut işgücümüze her yıl eklenen 950 bin ilâ 1 milyon arasındaki gencimize iş ve aş yaratmak; yüzde 27,4 gibi ast- ronomik oranda işsiz olan gençlerimizin geleceğini düşünmek zorundayız. Yenilenebilir ve temiz enerji sektörünün bu noktada çok önemli bir işlev yüklendiğini biliyoruz Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımda son 12 yılda hızlı bir ivme yaka- layarak, yaklaşık 90 bin megavat olan kurulu gücümüz içinde, hidroelektrik santraller de dikkate alındığında 42 bin megavat seviyesine ulaşmış durumda. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) öngörü- lerine göre, Türkiye yenilenebilir kapa- sitesini 2024 yılına kadar 63 bin MW seviyesine çıkaracak. ENSİA, yenilenebilir enerji ekipman- larının, sermaye kaynağına bakılmaksı- zın Türkiye’de konuşlu şirketler tarafın- dan üretilmesini, katma değer zincirinde ülkemizin daha fazla yer almasını vizyon olarak belirlemiş bir sivil toplum örgütü... Biz enerji kaynağının yerli olmasının tek başına yeterli olmadığını, o enerjiyi üre- ten ekipmanların da Türkiye’de üretilmiş olması gerektiğini savunıyoruz. Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle gibi temiz kaynaklarından enerji üretir- ken kullanılan yüksek teknolojili makine ve ekipmanda ithalat oranımız yüzde 70’in üzerinde. Yürürlükteki teşvik mev- zuatına göre, yenilenebilir enerji ekip- manı teşviklerinin sadece rüzgâr türbini, jeneratör ve kanat imalatını kapsıyor ve bu ekipmanları üreten şirketlere Türki- ye’nin hangi kentinde olursa olsun “5’inci Bölge” teşvikleri veriliyor. Ancak sadece bu üretimleri yapanlara değil; santral- lerde kullanılan ve “Üretimin belgelen- dirilmesi şartıyla” tüm aksam, bütün- leştirici parça ve ekipmanları üreten şirketlere de aynı teşviklerin sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Bu teşvik meka- nizması, ana sanayi şirketlerine makine, ekipman ve komponent üretimi yapan Kobi’lerin büyümelerinde katalizör etkisi yaratacaktır. Orta vadede ise Türk mar- kalı rüzgâr santrali üreticilerinin sayısının artarak dünya sahnesinde yer alabile- ceklerini bir iklim yaratılmış olacaktır. 2030 yılı yenilenebilir enerji hedefleri dikkate alındığında, önümüzdeki 10 yıl için en az 25 milyar dolarlık bir ekipman pazarı yaratılacak. Bu pazarın ülkemiz sınırlarında yapılacak üretimle karşılan- ması ve ihraç edilmesi; hem cari açığın azalmasını hem de kıt olan dövizin ülke içinde kalmasını sağlayacak. Best for Energy 2020’de Başlıyor ENSİA, merkezi İzmir’de olmasına rağmen; İstanbul’dan Mersin’e, Ada- na’dan Malatya’ya kadar ülkemizin farklı kentlerinden firmalarımızı bir çatı altında buluşturan bir sivil toplum kuruluşu… Ancak İzmir’in yenilenebilir enerjide elde ettiği mukayeseli üstünlüğü dikkate alarak, kentin yerli ekipmanda Türkiye’ye örnek olacak bir kümelenme konseptini hayata geçirmek için çalışıyoruz. İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğü- müz ve 3,1 milyon euro AB hibe kredisi almaya hak kazanan Best For Energy projesimize, 2020 yılı içinde çok kısa süre içinde start vereceğiz. Bu finansal kaynak, ülkemiz ve bölgemizdeki ilgili alanlarda çalışan firmalarımızın, akademisyenlerimizin, girişimcilerimizin, kamu kurumlarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek rekabetçi bir dönüşümün gerçekleştirilmesi; temiz enerji ekipman- ları ve teknolojileri üretiminde ihtisaslaş- manın oluşması amacı ile kullanılacak. n GÖRÜŞ Hüseyin Vatansever ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=