Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 159. Sayı (Temmuz-Ağustos 2020)

enerji-dunyasi.com 16 Enerji ve Çevre / Temmuz-Ağustos 2020 GÜNCEL “KARAPINAR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ'Nİ GELECEK AY AÇACAĞIZ” E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı yazılı açık- lamada, Karapınar Güneş Enerji Santrali'nde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacağını belirtti. Kara- pınar Güneş Enerji Santrali faaliyete geç- tiğinde, Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisi payının da yüzde 20 artacağını belirten Dönmez, "Tesiste önemli bir Ar-Ge Merkezi kurulacak. Böylece Türkiye'de yeni ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi sağ- lanacak. Ar-Ge Merkezi'nde 100 mühendis çalışacak. Fabrikanın Ar-Ge Merkezi'ne 10 yılda yaklaşık 90 milyon dolar kaynak aktarılacak. Ayrıca Mini Yenilenebilir Enerji Kay- nak Alanı (YEKA) konusu da var. Ekimde gerçekleştireceğimiz 1000 megavat gücündeki Mini YEKA'larla yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimizde güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 megavat arasında 74 yarışma düzenleyece- ğiz. Böylece küçük ve orta ölçekli daha fazla yatırımcının yenilenebilir enerji üre- timine dâhil olmasını sağlayacağız" dedi. 1400 Kişiye İstihdam Sağlayacak Bakan Dönmez, toplu rüzgar enerji santrali (RES) açılışlarının olacağını kaydederek, "Ağustos ayında Cum- hurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye'nin ilk entegre güneş panellerini üretecek fabrikanın açılışını yapacağız. Buradaki yatırım tutarı güneş santrali ve fabri- kayla birlikte 1,4 milyar dolara mâl ola- cak. Bin 400 kişiye istihdam sağlaya- cak. Yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak. Milli ve yerli enerji üretimi açısından Avru- pa’nın ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli tesisi olacak. Bin mega- vatlık Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin panelleri burada üretilecek. Böylelikle Karapınar’da yüzde 70'in üstünde yerlilik oranı sağlanacak" dedi. Bakan Dönmez, rüzgarda türbin, kule, jeneratörü ürettiklerini belirtti. YEKA'lar ile sadece bu alandaki yerli- leştirmeyi artırmakla kalmadıklarını vur- gulayan Dönmez, şunları kaydetti: "Aynı zamanda ülkemizi Ar-Ge faaliyetlerinin merkezi haline de getiriyoruz. Hidro- lik enerjide jeneratör, güç elektroniği, türbin çarkı, ayar kanatları gibi birçok parçayı yerli olarak üretiyor, yerlilik oranlarını her geçen gün artırıyoruz. Elektrik tara- fında yaklaşık 100 milyar dolar yatırım yaptık. Son birkaç yıl öncesine kadar yerlileştirdi- ğimiz alanlarda bu yatırımın neredeyse yarısını ekipman ithalatına yapıyorduk. Fakat yerlilik alanında ilave verdiği- miz teşviklerle birlikte para- mız artık dışarı gitmeyecek. Şöyle bir örnek vereyim; EÜAŞ Keban'daki hidroelektrik sant- ralindeki iki jeneratörü kendi imkânlarıyla rehabilite ederek 16 milyon avronun yurt dışına gitmesini engelledi. Bunu kendi imkân- larıyla yaptı. Biz hep şöyle diyoruz; yerli kaynakları, yenilenebilir kaynakları kul- lanalım ama yerli ekipman ve tekno- lojiyle bunları elektriğe dönüştürelim. Böylece daha çok yerliliği sadece kaynak anlamında değil, teknoloji anlamında da vurgulayalım." n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk entegre güneş panellerini üretecek Konya'daki Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin açılışını, gelecek ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini açıkladı.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=