E-Dergi Oku 

Elektrik Piyasası 2010 Yılı Raporu Yayımlandı

Elektrik Piyasası 2010 Yılı Raporu Yayımlandı

15 Temmuz 2011 | HABERLER
86. Sayı (MAYIS - HAZİRAN 2011)
703 kez okundu

EPDKEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz ve petrol piyasaları raporlarının ardından, elektrik piyasası faaliyetlerini ve değerlendirmelerini içeren “Elektrik Piyasası Raporu 2010”u yayımladı. 
 
13 Mayıs 2011 tarihinde yayımlanan raporda; Uluslararası Piyasalar, 2010 Yılında Mevzuatta Yapılan Değişiklikler ve Önümüzdeki Yıllara İlişkin Öngörüler, Türkiye Elektrik Üretim Ve Tüketiminin Gelişimi, Toptan Satış Piyasası Yapısının Gelişimi ve Öngörüler, Toptan Satış Piyasasının İncelenmesi, İthalat-İhracat Faaliyetleri, İletim Faaliyetleri, Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetleri, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Faaliyetleri ana başlıkları altında kapsamlı olarak değerlendirmelere yer verildi.
 
Türkiye’nin fosil kaynaklara özellikle de doğal gaza olan bağımlılığının, dünya ortalamasının üzerinde olduğunun bildirildiği raporda, Türkiye’de kişi başına düşen enerji tüketiminin gelişmiş ülkelerin ve dünya ortalamasının altında olmasına karşın, enerji talebi artış oranının söz konusu ortalamanın çok üstünde olduğu ifade edildi. 
 
Türkiye mesken ve sanayi fiyatlarının AB ortalamasından düşük olduğunun bildirildiği rapor, ülkede elektriğin üzerindeki vergi oranlarının AB ortalamasının altında olduğuna dikkat çekti.
 
Raporda, “Mevzuata İlişkin Gelişmeler” başlığı altında gerek Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da (YEK) ve gerekse Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Serbest Tüketici Yönetmeliği, Yan Hizmetler Yönetmeliği ve Tarifeler Yönetmeliği’nde çeşitli önemli değişiklikler yapıldığı ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine Dair Yönetmelik’in 2010 yılında yürürlüğe girdiğinin bilgisine yer verildi.  
 
Üretim–Tüketim Dengeleri
Elektrik Piyasaları 2010 Raporu’na göre, 2010 yılında toplam kurulu gücü 2769 MW olan 119 adet lisans verilirken, lisans alan santrallerin kurulu güç ortalamasının düştüğü ifade edildi. Raporda üretim-tüketim dengelerine ilişkin diğer bilgiler ise şöyle:
 • 2010 yılında 4800 MW’a yakın kapasite işletmeye alınmıştır. Bu miktar 2009 yılının yaklaşık %60 üzerindedir. İşletmeye giren kapasitede doğal gazın payı önemli oranda azalmıştır. Türkiye toplam kurulu gücü 2011 yılı Şubat ayı itibarıyla 50.003 MW’a ulaşmıştır.
 • Lisanslama sürecinde 70.000 MW’tan fazla kurulu güç talebi bulunmaktadır. Bunun yarıya yakın kısmı İnceleme Değerlendirme aşamasında bulunmaktadır. Bu miktarın da önemli kısmını rüzgar kaynaklı lisans başvuruları oluşturmaktadır.
 • 2010 yılında Türkiye büyük oranda ekonomik toparlanma sürecine girmiştir. Puant talep artışı % 11,8; enerji talebi artışı % 7,9 olarak gerçekleşmiştir.
 • 2010 yılında puant talep 33.392 MW, baz yük ise 13.513 MW olarak gerçekleşmiştir.
 • Türkiye, Elektrik Piyasası ve Arz Güvenliğiyle İlgili Gözden Geçirilmiş Strateji Belgesine göre, 2023 yılına kadar elektriksel kurulu gücünün % 5’inin nükleer güç olmasını planlamaktadır.
Toptan Satış Piyasası
Raporda, piyasadaki enerjinin %30’a yakın kısmının GÖP (Gün Öncesi Planlama) ve DGP’de (Dengeleme Güç Piyasası) işlem gördüğünün ve bu enerjinin %80’e varan kısmının da doğal gaz santralleri tarafından üretildiği belirtildi.
 
2010 yılı içerisinde, taraflarının tamamı özel şirketler olan ikili anlaşma miktarının sekiz katına çıktığının bildirildiği raporda, dağıtım şirketlerinin ortalama olarak tüketimlerinin %85 civarındaki kısmını ikili anlaşmalar ile temin ettikleri ve bu şirketlerin aylık tüketim tahminlerinin sapma oranları % -1 ile % 5 arasında değişmekte olduğu ifade edildi.  
 
Raporda yer alan özet bilgilere göre: “Sistem kısıtlarının toplam maliyeti 1 milyar TL’ye yaklaşmış olup bunun yarıya yakın kısmını Piyasa Yönetim Sistemi yazılımı tarafından üretilen talimatlar oluşturmaktadır. Serbest tüketici limiti 2011 yılı başında 30 MWh/yıl’a düşürülmüş olup, teorik piyasa açıklık oranı yaklaşık % 78’e ulaşmıştır. 2010 yılı için 100 MWh/yıl olarak belirlenen serbest tüketici limitine göre hesaplanan teorik piyasa açıklık oranının yaklaşık % 63 olmasına karşın elektrik sektörünün rekabete açık kısmının, üretim tarafı itibarıyla kurulu güçler dikkate alındığında tüm piyasanın % 30,7’si olduğu, tüketim tarafı itibarıyla ise 2010 yılında serbest tüketici hakkını kullanan tüketicilerin gerçekleşen tüketimleri dikkate alındığında fiili piyasa açıklık oranının en yüksek % 17 olarak gerçekleştiği görülmektedir.”
 
İthalat-İhracat FaaliyetiEPDK
Raporda 2010 yılı ithalat ve ihracat rakamlarının sırasıyla, 1148 GWh ve 1921 GWh olarak gerçekleştiği bilgisine yer verilirken, ithalat ve ihracatın Türkiye toplam üretimindeki oranının %2’nin altında olduğu bildirildi. 
 
Türkiye Elektrik Sisteminin ENTSO-E sistemi ile 18 Eylül 2010 tarihinde 1 yıllık Deneme Senkron Paralel İşletme aşamasına geçildiği ve sistemin ENTSO-E üyeleri olan Bulgaristan Elektrik Sistemine iki adet 400 kV iletim hattı ile Yunanistan Elektrik Sistemine ise bir adet 400 kV iletim hattı ile bağlandığı belirtildi. 
 
İletim ve Dağıtım Faaliyetleri
Elektrik iletim ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan raporda şu bilgilere yer verildi:
 • 2010 yılındaki Sistem Kullanım Tarifeleri, önceki yıla göre % 7,2 oranında yükselmiştir.
 • Sistem İşletim Tarifeleri, önceki yıla göre % 0,5 oranında yükselmiştir.
 • Piyasa İşletim Ücreti, önceki yıla göre % 17 oranında yükselmiştir.
 • 2011 yılı için 698 milyon TL iletim yatırımı Kurul Kararı ile onaylanmıştır.
 • Dağıtım özelleştirme ihaleleri 2010 yılında tamamlanmıştır. Özelleştirmeden elde edilecek toplam tutar 15,889 milyar dolara ulaşmıştır.
 • Kayıp-kaçak oranı düşmesine karşın, artan enerji talebi nedeniyle kayıp enerji miktarı azalmamaktadır.
 • En yüksek kayıp-kaçak oranı ve kayıp enerji miktarı Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindedir.
 • İkinci Tarife dönemi olan 2011-2015 Dönemi için yaklaşık 9 milyar TL yatırım bütçesi Kurul tarafından onaylanmıştır.
Organize Sanayi Bölgeleri
Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili de çeşitli değerlendirmelerin bulunduğu raporda, OSB’lerin 15 TWh’ın üzerinde elektrik, 4,5 milyar m3’ün üzerinde doğal gaz tüketimi olduğu bilgisine yer verildi. Raporda, ülkemizde tüketilen elektik enerjisinin % 8’e yakın bir kısmının OSB’ler tarafından tüketildiği belirtildi. Ayrıca, “2010 yılı için onaylanan dağıtım bedellerinin ortalaması 1,09 Kr/kWh iken 2011 yılı için teklif edilen dağıtım bedellerinin ortalaması 1,39 Kr/kWh, onaylanan bedellerin ortalaması 1,22 Kr/kWh, ağırlıklı ortalamaları ise 1,14 Kr/kWh olarak gerçekleşmiştir” denildi. 

 


İlginizi çekebilir...

Solarex İstanbul Fuarı 2021 Yılına Ertelendi

Solarex İstanbul Fuarı 2021 yılına ertelendi. Firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;...
20 Temmuz 2020

Üç Büyük Hastanede Viessmann Sıcak Su Kazanları Tercih Edildi

Toplam kapasitesi 113,6 MW olan Viessmann sıcak su kazanları, Prof. Dr Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Gözt...
20 Temmuz 2020

Viessmann Ailesi İklim için Harekete Geçti

Viessmann partnerleri ve çalışanları "Vi Move for Climate" projesinin ilk kapsamında bisikletle ve koşarak toplam 132.853 km kat ederek, 64.419 ağacın...
16 Temmuz 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.