E-Dergi Oku 
TEKSAN

Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu:“Enerji Sektörüne Verdiğimiz Hizmeti Çok Önemsiyoruz”

Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu:“Enerji Sektörüne Verdiğimiz Hizmeti Çok Önemsiyoruz”

9 Mayıs 2012 | SÖYLEŞİ
92. Sayı (MART 2012)
365 kez okundu

Securitas hakkında bilgi vererek, hizmet verdiğiniz alanları açıklayabilir misiniz?

Securitas 1934 yılında bir güvenlik şirketi olarak İsveç’te kuruldu. Kısa süre içerisinde İsveç’teki küçük güvenlik şirketlerini bünyesinde toplamaya başladı ve 1972 yılında Securitas adı altında bütün şirketleri tek bir çatı altında toplayarak özel güvenlik alanındaki faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

Securitas, Türkiye’de hızla büyüyen DAK Güvenlik’i 2006 yılı Nisan ayında, KARE Güvenlik’i ise 2006 yılı Aralık ayında satın alarak, Securitas Türkiye çatısı altında topladı. Global bilgi birikimi ve yerel tecrübesiyle güvenlikte dünya lideri olan Securitas, dünyada toplam 50 ülkede, 300 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Özel güvenlik alanında fark yaratan Securitas, Türkiye’de 78 ilde 9 bine yakın çalışanı ile hizmet verdiği kuruluşların gereksinimlerine uygun güvenlik çözümleri sunuyor.

Enerji sektöründen, telekomünikasyona, finanstan havacılığa, madencilikten, endüstriyel tesislere kadar 20 farklı sektörden 500’e yakın kuruluşa hizmet veren Türkiye güvenlik sektörünün lider markası Securitas, toplam 12 bölge ofisi, 2 mobil ofisi ve 190 kişilik idari kadrosuyla, 1500’ü aşkın hizmet noktasında faaliyet gösteriyor.

Verdiğiniz hizmetler açısından düşünüldüğünde, sizi diğer firmalardan ayıran farklılıklar nelerdir?

Sektördeki genel eğilim, güvenliğin yanı sıra temizlik, teknik bakım bina yönetimi gibi (FM) hizmetleri de müşterilere sunmak yönünde. Bu noktada bizim yalnızca güvenlik hizmeti veriyor olmamız, bizi bu anlamda rakiplerimizden ayıran en temel özelliğimiz, bu sayede güvenlik konusundaki gerekli derinliği yakalayabiliyoruz.

Dünya pazarında edindiğimiz bilgi birikimimiz ve deneyimimizi yerel pazarlardaki ihtiyaçlara yönelik olarak kullanıyor, hizmet verdiğimiz kuruluşlara özel en iyi güvenlik çözümünü sunmak ve en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Sektörel uzmanlaşma alanındaki yatırımlarımız, segmentasyondaki adımlarımız, global standartlardaki hizmet & bilgi birikimimiz, İK yönetimi ve İK standartlarımız, teknoloji gücümüz, bizi sektördeki diğer oyunculardan ayıran önemli özelliklerimizden birkaçı. Ayrıca sektördeki saygınlığımız ve güvenilirliğimiz sayesinde kaliteli insan gücü istihdam ediyor ve onlara yatırım yapıyoruz.

Enerji sektörüne güvenlik hizmeti vermenin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bu alana neden ve ne zaman yatırım yapma kararı aldınız?

Securitas, güvenlikte bilgi lideri olan bir şirkettir. Bilgi liderliğimiz, güvenlik alanındaki uzmanlığımızdan ileri gelir. Farklı sektörlerde verdiğimiz güvenlik hizmeti, söz konusu sektörlerin ihtiyaçlarına göre değişip şekillenmektedir. Uzmanlığımızı, enerji, liman ve lojistik, finans, madencilik, perakende, havacılık ve daha birçok segmente özel güvenlik çözümleri üreterek ve hizmet verdiğimiz kuruluşların işlerine değer katarak kullanırız. Securitas’ın uzmanlığı yerel tecrübe ve global bilgi birikiminden beslenir. Ayrıca hem kendi ürettiği teknolojiler hem de yeni güvenlik trendlerini takip eden uzman kadrosuyla farklı ürün ve hizmetleri bir arada kullanır. Bu kombine hizmet anlayışı ile hizmet verdiğimiz sektöre optimum güvenlik çözümleri üretiriz.

Enerji yatırımlarına karar verilip uygulama için harekete geçildiği aşamada ilk olarak, yatırım yapılacak ülkenin genel konjonktürü dikkate alınır. Bu uzun soluklu yatırımlar için, ülkenin finansal anlamda güven telkin etmesi ve büyüyen ekonomisinin buna ihtiyaç duymasının yanı sıra ülkenin genel asayişinin de yatırımcı için elverişli olması gerekir. Devlet bu anlamda yatırımcıya güvenlik alt yapısı olarak belli bir zemin tesis eder, ancak kararın alınmasının ardından sorumluluk yatırımcıya ait olur. Güven ortamının devam ettirilebilmesi, yatırımın ilerlemesi, işletmenin faaliyetini ve hayatını kesintisiz ve sorunsuz yürütebilmesi için optimum çözüm öneren bir güvenlik tasarımına ihtiyaç duyulur. Bu nedenle Securitas olarak, enerji sektörünü, güvenlik bilgimizi ve uzmanlığımızı uygulayabileceğimiz önemli bir sektör olarak gördük ve bu alanda çalışmaya başladık.

İşimizin temeli, risk analizidir. Enerji sektöründe, bugüne kadar ağırlıkla terörizm gibi tehditlerin değerlendirildiği risk analizleri artık; iş güvenliği, çevre duyarlılığı, kitle yönetimi/halkla ilişkiler, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı, acil durum planları, olağanüstü haller, doğal afetler gibi soruları da yanıtlamalıdır.

Securitas olarak, risk analizinden elde ettiğimiz veriyi, yatırımcı/işletmecinin öncelikleri ile karşılaştırırız. Amacımız, sistemin doğal akışını durdurabilecek, yavaşlatabilecek ya da olumsuz etkileyebilecek riskleri, "kabul edilebilir" ve "kabul edilemez" riskler olarak ayırmaktır. Güvenlik konseptini, yatırımcının/işletmecinin kabul edemeyeceği riskleri yönetmek üzerine kurgularız. Örneğin; çalışanların can güvenliğini temin etmek için gerekli iş güvenliği kurallarının uygulanmasını takip etmek, riskli alanlara giriş-çıkış kontrollerini düzenlemek gibi.

Enerji santrallerine verilen hizmet türü, sürekli takip gerektiren güvenlik hizmetleri, kontrollü giriş-çıkışların sağlanması ve kayıt altına alınması, yaya devriye hizmeti, alarm hizmetleri, terör, kayıp önleme, yangın, ilk yardım, erişim prosedürlerinin takibi, risk bildirim raporları gibi 7/24 tüm ekip olarak çalışılan ve dikkat gerektiren bir iştir. Örneğin, halen çeşitli yerlerde hizmet vermekte olduğumuz Rüzgar Enerji Santralleri (RES) genellikle yerleşim yerlerinden uzakta yer alıyor ve enerji naklinde kullanılan bakır nedeni ile de hırsızlık için oldukça büyük risk taşıyor. Biz de bu riskin farkındalığı ile çözümler üreterek olası hırsızlık olaylarını minimize etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu sebeplerden dolayı enerji sektörüne verdiğimiz hizmeti çok önemsiyor ve konuları hassasiyetle ele alıyoruz.

Securitas olarak 2004‘den bu yana hizmet verdiğimiz enerji sektöründe 2011 yılı itibariyle, 8 Rüzgar Enerjisi Santrali, 9 Hidroelektrik santrali ve 3 Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali’ne güvenlik hizmeti ve danışmanlığı veriyoruz.

Enerji güvenliği alanında Ar-Ge yatırımları yapıyor musunuz? Detaylı bilgi verebilir misiniz?

Güvenlik hizmeti, uzun yılların getirdiği bir uzmanlık, bilgi birikimi ve en üstün teknoloji çözümleri gerektiren bir hizmet. Bu nedenle Ar-Ge alanına yapılan yatırımlar büyük önem taşıyor. Teknoloji yatırımımız dört yılda 3,5 milyon TL’ye ulaştı. Teknoloji standardı olarak dünya güvenlik sektörü ile eş noktadayız. Yapılan araştırma ve fizibilite çalışmaları sonrasında, hizmet verdiğimiz tüm noktalarda kamera sistemleri, çevre sistemleri ve kablosuz izleme sistemleriyle güvenlik hizmeti verebiliyoruz. Hatta büyük ölçekli hizmet noktalarında kendi enerjisini üreten kamera sistemleri kullanıyoruz. Enerji sektörüne verdiğimiz hizmetler arasında kullandığımız alarm sistemlerini, kablosuz olarak Hidroelektrik santrallerinde uyguluyoruz.

Tüm bu yatırımlara ek olarak, güvenlik sektörünün özellikle mobilite ve hız ihtiyaçları doğrultusunda, özel olarak yazılmış olan SMART Security Management Art’ı geliştirdik. SMART, Securitas Türkiye tarafından geliştirilmiş bir operasyonel bilgi bankasıdır. Saha personelimiz, bölge-merkez ekiplerimiz ve hizmet verdiğimiz kuruluşlar SMART üzerinden entegre bir bilgi akışı içerisindedirler. Saha personelimiz el bilgisayarları ile hizmet verdikleri noktalardan gün içinde kesintisiz raporlama yapar, hizmet verdiğimiz kuruluşlardaki yetkili kişiler bu raporları anlık olarak takip edebilirler.

Enerji sektörü güvenliği dikkate alındığında, Türkiye’yi dünyanın neresinde görüyorsunuz?

Enerjiye yatırım yapan diğer ülkelerden çok farkımız yok, ancak enerjisini büyük bir bölümünü nükleer ile karşılayan Batı ülkelerine nazaran bizim yatırımlarımız daha fazla yenilenebilir enerjide. Bu seçenek daha çok HES ve RES gibi küçük yatırımları gerektiriyor. Bu yatırımlar mücavir alanlarda ve bu alanlarda güvenlik daha önem taşıyor. Riskler tüm ülkelerde birbirine çok benziyor, bu da bize Securitas olarak dünya deneyimini ülkemizde kullanabilme fırsatı sağlıyor.

Türkiye enerji sektörü hakkında değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?

Türkiye enerji konusunda çok büyük oranda halen dışa bağımlı bir duruş sergiliyor. Milli kaynaklar ile üretimin oluşması için devlet büyük gayret içinde. Bu nedenle enerji yatırımları teşvik ediliyor. Önümüzdeki yıllarda enerji en önemli yatırım alanlarından birisi olmaya devam edecek.

Securitas’ın hedefleri arasında neler yer alıyor?

Securitas olarak yalnızca global bir oyuncu, büyük bir kuruluş olmayı değil, güvenlik sektöründe, bilgi lideri olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllar için tüm planlarımızı bu vizyon doğrultusunda yaptık. Pazar lideri olarak sektör standartlarını belirlemeyi ve sektörün gelişimine öncülük etmeyi hedefliyoruz.

2010 yılı itibarıyla Securitas Türkiye’nin hizmetine değer katacak yeni bir süreç belirledik ve kendimize bir yol haritası çizdik. Bu yol haritasına göre hedeflerimiz 4 ana konu üzerine odaklanıyor: Bilgi Lideri, Uzmanlaşma, Müşteri Odaklılık, Teknoloji. Güvenlik sektöründeki uzmanlığımız, deneyimimiz ve bilgi birikimimizle sektörde Bilgi Lideri olma hedefiyle çalışıyoruz. Bilgiyi üreten, öğrenen ve paylaşan yapımızla hem kendimize hem hizmet verdiğimiz kuruluşlara güç katıyoruz. Güvenlik hizmetindeki uzmanlığımızı daha da ileriye taşıyacağız. Hizmet verdiğimiz sektörlerde uzmanlık sahaları yaratarak, bizi sektördeki diğer oyunculardan belirgin bir şekilde ayıran eğitim gibi yetkinliklerimizi geliştirerek uzmanlığımızı ortaya koyacağız. Teknoloji gücümüzle işimizi daha da geliştirecek ve hizmet kalitemizi artıracağız. Hizmet sektörünün en önemli kuralı müşteri memnuniyetine odaklanarak, hizmet verdiğimiz kuruluşlara yeni değerler kazandırmaya ve çözümler üretmeye devam edeceğiz.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Securitas, sektörün bilgi lideri olarak hem sistemsel hem de insan gücü anlamında birçok yatırım yapmış ve bu ünvanı hak ederek kazanmıştır. Müşterilerimize bu vizyon dahilinde kombine çözümler sunuyor ve kendimizi günden güne geliştiriyoruz. Biz sunduğumuz hizmette insan ve teknolojiyi bir arada tutuyor ve yaptığımız işte kendimizi mükemmelleştirmek için çaba sarf ediyoruz.

Enerji sektöründe sunulan güvenlik hizmetlerinde teknolojiyi sonuna kadar kullanarak yeniliklere devam edeceğiz. Enerji segmentinde attığımız iddialı adımlar hizmet verdiğimiz kuruluşların memnuniyetini artırmaya ve beklentilerin üzerinde bilgi ve teknolojiyi entegre ederek hizmet vermeye devam edeceğiz.


 


İlginizi çekebilir...

ENPRO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fayez: "Türk Mühendisliğini Global Enerji Pazarına Sunmalıyız"

Türkiye'de ve yurtdışında yeni ve çok daha kapsamlı enerji santrali projelerine imza atmayı hedeflediklerini ifade eden ENPRO A.Ş Yönetim Kurulu B...
6 Nisan 2020

Prof. Dr. Temel Kotil:'Birleşik Enerji Sistemi ile Yüzde 30 Verimlilik Sağladık'

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan TUSAŞ, enerji verimliği ve sıfır atık konusunda da önemli çalışmalara imza atıy...
9 Mart 2020

"GES Kurulumları Artarak Devam Edecek"

GES kurulumlarının artarak devam edeceğini ifade eden Smart Energy ve GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yatırımcıların 2020 yılında; YEKA ...
22 Ocak 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.