E-Dergi Oku 
TEKSAN

İpragaz A.Ş. Dökme Gaz Satış Müdürü Kemal Güveli:“LNG’nin Bilinirliği ve Tercih Edilirliği

İpragaz A.Ş. Dökme Gaz Satış Müdürü Kemal Güveli:“LNG’nin Bilinirliği ve Tercih Edilirliği

9 Mayıs 2012 | SÖYLEŞİ
92. Sayı (MART 2012)
706 kez okundu

LNG sektörünün durumu ve geleceğini hem İpragaz, hem de enerji sektörü açısından değerlendirmesini yapar mısınız?

Bildiğiniz üzere sektörün adı ilk olarak 2003-2004 yıllarında duyulmaya başladı. Yıllardan sonra sektörümüz her yıl büyümesini sürdürmüş ve 2011 yılında da bir önceki yıla göre tahminimizce yaklaşık olarak yüzde 17 mertebelerinde büyüyerek 0,7 milyar metreküp büyüklüğüne ulaşmıştır. LNG kalorifik bazda ekonomikliğinin yanında tüm gaz yakıtlarda olduğu gibi temizliği, çevreciliği, kullanım kolaylığı ve yakıcılar açısından otomasyona uygunluğu gibi özellikleri sebebiyle tüketici tarafından LNG’nin bilinirliği ve tercih edilirliği her geçen gün artmaktadır. Yine LNG, doğalgazın bir türevi olması özelliğiyle ve boru hattı ile doğalgaz kullanım beklentisindeki tüketicilere, işletme içi gaz tesisatı ve yakıcıları için yatırımlarını optimum bir şekilde yapma fırsatı vermektedir. Bu sebeple de, bugün ülkemizde irili ufaklı 2 bin adet işletmede yakıt olarak LNG tercih edilmektedir. Türkiye’deki LNG sektörünün geçmişi henüz 10 yılı bulmamışken, dünyada sayısal olarak en fazla tüketiciye hizmet götürülen dökme LNG pazarı durumuna geldik. İpragaz, LNG işine girdiği ilk günden bu yana sürekli olarak büyümesini ve yatırımlarını sürdürmüştür. 1970’li yıllardan beri sürdürdüğümüz Dökme LPG faaliyetlerinde edindiğimiz birçok tecrübe sayesinde LNG pazarındaki genel müşteri profili haricinde göreceli olarak küçük ve orta boy işletmelere de LNG tedarik amaçlı özel çözümler sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte özellikle bu segmentte yatırımlarımızın devam edeceğini söyleyebilirim.

Sektörümüzdeki tüm oyuncular aynı ürünü aynı kaynaklardan alarak müşterilerine ulaştırıyorlar. Bu tür sektörlerde ancak müşterilerinize verdiğiniz hizmet kalitesi ile farklılaşmanız mümkün olabiliyor. Müşteriyi, satın aldığı üründen öte sunduğunuz hizmetin kalitesi ilgilendiriyor. Müşteriyi daima memnun ve mutlu edebildiğiniz sürece kalıcı olabiliyorsunuz. İpragaz, 50 yıldır müşterilerine bu felsefe ile yaklaştığı için diğer tüm faaliyetlerinde olduğu üzere LNG sektöründe de kalıcılığı, büyümeyi, gelişen teknolojilerle pazara yön vererek pazarı büyütmeyi ve pazar lideri olmayı hedeflemektedir.

Gelecek dönemde LNG’nin diğer enerji türleri içerisindeki konumu nasıl olacak?

Katı yakıtları bir kenara koyacak olursak bugün LNG, boru hattından sağlanan doğalgaz hariç diğer tüm gaz yakıtlar ve sıvı yakıtlara kıyasla daha ekonomik bir yakıttır. Zaten bu özelliği sayesinde birçok işletme yakıtını LNG’ye dönüştürmüştür. Yeni kurulan işletmeler de LNG’nin avantajlarını artık iyi biliyorlar. Ancak, boru hattı doğalgazı ile kıyasladığımızda ortalama yüzde 50 daha pahalı bir yakıt olması, LNG’ye boru hattından temin edilen doğalgaza alternatif bir yakıt olma özelliğini tanımamaktadır. Doğalgaz boru hattının ulaştığı coğrafyalarda LNG kullanıcıları doğal olarak tercihlerini boru hattı doğalgazı yönünde kullanmaktadırlar. Her yıl boru hattına geçiş yapan LNG kullanıcıları sektörümüze ortalama yüzde 10-15 seviyesinde satış kaybı yaşatmaktadır. Bu kaybı doğalgazın bulunmadığı yerlerde kurulan yeni işletmelerin LNG’yi tercih etmesiyle ve yine diğer yakıtlardan LNG’ye dönüşümler yapılmasıyla kompanse edebileceğimizi düşünüyoruz. Böylelikle, önümüzdeki süreçte bugünkü enerji politikalarının devamıyla, konvansiyonel dökme LNG pazar büyüklüğünün bugünkü seviyelerini koruyacağını ancak LNG kullanan tüketici sayısının giderek artacağını tahmin ediyoruz.

Öte yandan geleneksel pazarın dışında bazı beklentilerimiz var ki, bunlar gerçekleşirse sektörümüzün daha da büyümesi söz konusu olur. Gelişmiş LNG sektörünün durumu ve geleceğini hem İpragaz, hem de enerji sektörü açısından değerlendirmesini yapar mısınız?

"Gelişmiş ülkelerde, doğalgaz boru hattı yatırımlarının pahalılığı ve fizibilite çalışmaları sonucu bir çok lokasyona gaz arzının LNG ya da LPG ile yapıldığını ve bunu bizzat hükümetlerin teşvik ettiğini görüyoruz. Bu tür enerji politikalarının bizde de benimsenmesi durumunda dökme LNG pazarının büyüyebileceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz"

Bildiğiniz üzere sektörün adı ilk olarak 2003-2004 yıllarında duyulmaya başladı. Yıllardan sonra sektörümüz her yıl büyümesini sürdürmüş ve 2011 yılında da bir önceki yıla göre tahminimizce yaklaşık olarak yüzde 17 mertebelerinde büyüyerek 0,7 milyar metreküp büyüklüğüne ulaşmıştır. LNG kalorifik bazda ekonomikliğinin yanında tüm gaz yakıtlarda olduğu gibi temizliği, çevreciliği, kullanım kolaylığı ve yakıcılar açısından otomasyona uygunluğu gibi özellikleri sebebiyle tüketici tarafından LNG’nin bilinirliği ve tercih edilirliği her geçen gün artmaktadır. Yine LNG, doğalgazın bir türevi olması özelliğiyle ve boru hattı ile doğalgaz kullanım beklentisindeki tüketicilere, işletme içi gaz tesisatı ve yakıcıları için yatırımlarını optimum bir şekilde yapma fırsatı vermektedir. Bu sebeple de, bugün ülkemizde irili ufaklı 2 bin adet işletmede yakıt olarak LNG tercih edilmektedir. Türkiye’deki LNG sektörünün geçmişi henüz 10 yılı bulmamışken, dünyada sayısal olarak en fazla tüketiciye hizmet götürülen dökme LNG pazarı durumuna geldik. İpragaz, LNG işine girdiği ilk günden bu yana sürekli olarak büyümesini ve yatırımlarını sürdürmüştür. 1970’li yıllardan beri sürdürdüğümüz Dökme LPG faaliyetlerinde edindiğimiz birçok tecrübe sayesinde LNG pazarındaki genel müşteri profili haricinde göreceli olarak küçük ve orta boy işletmelere de LNG tedarik amaçlı özel çözümler sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte özellikle bu segmentte yatırımlarımızın devam edeceğini söyleyebilirim.

Sektörümüzdeki tüm oyuncular aynı ürünü aynı kaynaklardan alarak müşterilerine ulaştırıyorlar. Bu tür sektörlerde ancak müşterilerinize verdiğiniz hizmet kalitesi ile farklılaşmanız mümkün olabiliyor. Müşteriyi, satın aldığı üründen öte sunduğunuz hizmetin kalitesi ilgilendiriyor. Müşteriyi daima memnun ve mutlu edebildiğiniz sürece kalıcı olabiliyorsunuz. İpragaz, 50 yıldır müşterilerine bu felsefe ile yaklaştığı için diğer tüm faaliyetlerinde olduğu üzere LNG sektöründe de kalıcılığı, büyümeyi, gelişen teknolojilerle pazara yön vererek pazarı büyütmeyi ve pazar lideri olmayı hedeflemektedir.

Gelecek dönemde LNG’nin diğer enerji türleri içerisindeki konumu nasıl olacak?

Katı yakıtları bir kenara koyacak olursak bugün LNG, boru hattından sağlanan doğalgaz hariç diğer tüm gaz yakıtlar ve sıvı yakıtlara kıyasla daha ekonomik bir yakıttır. Zaten bu özelliği sayesinde birçok işletme yakıtını LNG’ye dönüştürmüştür. Yeni kurulan işletmeler de LNG’nin avantajlarını artık iyi biliyorlar. Ancak, boru hattı doğalgazı ile kıyasladığımızda ortalama yüzde 50 daha pahalı bir yakıt olması, LNG’ye boru hattından temin edilen doğalgaza alternatif bir yakıt olma özelliğini tanımamaktadır. Doğalgaz boru hattının ulaştığı coğrafyalarda LNG kullanıcıları doğal olarak tercihlerini boru hattı doğalgazı yönünde kullanmaktadırlar. Her yıl boru hattına geçiş yapan LNG kullanıcıları sektörümüze ortalama yüzde 10-15 seviyesinde satış kaybı yaşatmaktadır. Bu kaybı doğalgazın bulunmadığı yerlerde kurulan yeni işletmelerin LNG’yi tercih etmesiyle ve yine diğer yakıtlardan LNG’ye dönüşümler yapılmasıyla kompanse edebileceğimizi düşünüyoruz. Böylelikle, önümüzdeki süreçte bugünkü enerji politikalarının devamıyla, konvansiyonel dökme LNG pazar büyüklüğünün bugünkü seviyelerini koruyacağını ancak LNG kullanan tüketici sayısının giderek artacağını tahmin ediyoruz.

 

Öte yandan geleneksel pazarın dışında bazı beklentilerimiz var ki, bunlar gerçekleşirse sektörümüzün daha da büyümesi söz konusu olur. Gelişmiş ülkelerde, doğalgaz boru hattı yatırımlarının pahalılığı ve fizibilite çalışmaları sonucu bir çok lokasyona gaz arzının LNG ya da LPG ile yapıldığını ve bunu bizzat hükümetlerin teşvik ettiğini görüyoruz. Bu tür enerji politikalarının bizde de benimsenmesi durumunda dökme LNG pazarının büyüyebileceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu paralelde doğalgaz boru hattının ulaşmadığı noktalarda mesela villa veya toplu konut sitelerinde, alışveriş merkezlerinde ya da küçük sanayi bölgelerinde LNG’den hareketle bir gaz dağıtım modellemesine gidilmesi konusunda hem şirketimiz hem de şirketimizin de içinde olduğu SSDGD (Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği)’nin birçok girişimi bulunmaktadır. Ayrıca, dünya enerji pazarında LNG’nin artan önemine paralel olarak gelişen yeni teknolojiler var. Bunların başında LNG’nin elektirik üretiminde kullanılması ve yine ağır vasıta ve gemilerde yakıt olarak kullanılması geliyor. Özellikle son yıllarda başta ABD olmak üzere Çin, Avustralya, Güney Kore, İspanya gibi ülkelerde LNG’yi yakıt olarak kullanan ağır vasıta sayısı her geçen gün artmaktadır. Tabii ki bu teknolojilerin ülkemizde de yaygınlaşmasını sektörümüzü büyütecek gelişmeler olarak değerlendiriyoruz

 

LNG arz güvenliği konusundaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?

2009 yılının ortalarına dek sadece Botaş M.Ereğlisi LNG Terminali’nden LNG tedarik edilmekte iken Egegaz’ın Aliağa LNG Terminali’nin devreye alınması ile birlikte bugün iki kaynak kullanıyoruz. Bu çok olumlu bir gelişme.
Diğer taraftan sezon hareketlerinden etkilenmemek adına Botaş Terminali’ndeki yükleme kapasitesinin artırılması sektörümüzün önemli gündem konularının başında geliyor. Yine ülkemizin ekonomik büyüklüğünü ve enerji kullanımını dikkate aldığımızda yeni LNG terminallerinin ihtiyacını görmemek mümkün değil.
Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız soğuk havalar nedeni ile ulusal iletim şebekesinde arz talep dengesizliği yaşadık.

 

Bunun sonucu olarak, sektörümüze verilen LNG’de maalesef kesintiye gidildi. Bu uygulamalar 2 bini aşkın LNG kullanıcısını korkuttuğu gibi bizleri de sektörümüzün geleceği açısından tedirgin etmiştir.

İPRAGAZ LNG ÇÖZÜM UYGULAMALARI

İpragaz’ın LNG çözümünü kullanan Kemer Resort Otel, Mıramare Otel, Blue Yelken Otel, Side Crown Palace, Riviera Otel‘den konuyla ilgili teknik yetkililer ile görüşerek LNG’yi tercih etmelerindeki sebeplere ve dönüşüm sürecinde yaşadıklarına ilişkin olarak aşağıdaki soruları yönelttik ve şu yanıtları aldık:

1. LNG’nin şirketiniz için iyi bir seçenek olduğunu ne zaman, nereden, kimden öğrendiniz?

2. İşletmenizin LNG kullanımı tercih etmesindeki gerekçeler nelerdi? Bunun için yakıt gideri karşılaştırması ve yatırım tutarının amortisman hesabını yaptınız mı?

3. LNG dönüşümü öncesinde belirlenen işler ve tutarlar dönüşüm sırasında ve sonrasında nasıl gerçekleşti, hangi yatırımları yaptınız?

4. İşletmenizin LNG’ye dönüşümü sonrasında yaşanan süreç içinde karşılaştığınız sorunlar oldu mu, olduysa nasıl çözüldü?

5. LNG’ye dönüşümü başkalarına da önerir misiniz?

 

KEMER RESORT OTEL

Muhammet Can (Teknik Yetkili)

1. LNG kullanımı işletmemizde 3 yıldır düşünülen bir projeydi.Şirket merkezimize gelen İpragaz yetkilileri, bizlerin bu konuda çok detaylı bilgi sahibi olmasına vesile oldu. Bölgemizde faaliyet gösteren komşu otellerin ugulamaları incelendikten sonra LNG’ye dönüşüm için karar verildi.

2. LNG’ye geçmeden önce kullandığımız yakıt olan LPG bizler için artık çok pahalı bir ürün olmuştu. LNG ise yaptığımız hesaplara göre ön yatırım maliyeti yüksek ancak kullandığımız yakıt olan LPG’ye göre birim maliyeti çok daha ucuz bir ürün olarak karşımıza çıktı. Dolayısı ile amortisman hesaplarımızda kısa sürede geri dönüş süresi hesaplanınca dönüşüm yapmaya karar vermek hiç zor olmadı.

3. İşletmemizde dönüşüm öncesi belirlenen işler otelimizin ısınma, pişirme ve sıcak su amaçlı ünitelerde bir takım değişimlerin olmasını gerekli kılmıştır. Bu sebeble otelimizin mutfak ocakları, kazan dairesi, brülörü ve çamaşırhanedeki kazanın brülöründe yapılan küçük çaplı değişimler ile LNG kullanımına uygun hale getirildi.

4. LNG dönüşümü sonrasında şu ana kadar işletmemizde LNG kullanımı ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bu konuda firma yetkililerinin yapmakta olduğu teknik periodik bakımlar çok etkili olmaktadır.

5. LNG kullanımını her işletmeye öneririm. LNG öncelikle güvenli, temiz, kullanımı kolay bir yakıt olup aynı zamanda çok ekonomiktir.

MIRAMARE OTEL

Davut Bulut (Teknik Müdür)

1. LNG yakıt olarak bölgemizde ilk olarak uygulandığından beri takibimizde olan bir üründü. Yaptığımız araştırmalarda kullanımının LPG kadar rahat ve temininin kolay olduğunu gördük. İnternette yaptığımız araştırmalar ile ürün hakkında kapsamlı bilgi edindik.

2. Finansal olarak kullanmakta olduğumuz LPG’nin çok büyük bir maliyet oluşturduğunu gördük. LNG hakkında yaptığımız çalışmalarda bu maliyeti LNG dönüşümü ile daha aşağılara çekebileceğimizi tespit ettik. Bu doğrultuda yapılan fizibilite çalışmaları ile amortisman hesaplarını yaparak dönüşüme karar verdik.

3. Otelimizde LPG’den LNG’ye dönüşüm için gerekli olan tüm teknik dönüşümler yapılmıştır. Mutfak ocakları dönüşümleri, kazan brülörleri dönüşümleri ve tesisat yatırımlarımız olmuştur.

4. İlk devreye giriş esnasında tank sahasında teknik problemlerimiz oldu. Ancak bölgemizde konuşlu İpragaz yetkililerinin yerinde ve kısa süreli müdahalesi ile otel misafirlerimize hiç bir aksaklık hissettirilmeden kısa süre içinde çözüldü. Yani yaşanan bu sorunun çok kısa sürede firma teknik ekibi tarafından çözülmüş olması sebebi ile sorun yaşamadık sayılabilir.

5. Uzun yıllar LNG kullanan bir işletme olarak LNG’yi tüm otel işletmelerine öneririm. Geçmişten bugüne kadar kullandığımız LNG’nin gelecek uzun vadede de fiyat cazibesini koruması durumunda uzun yıllar LNG’yi kullanacağımızı düşünüyorum.

BLUE YELKEN OTEL

Nejdet İzzet Konumsuz (Teknik Yetkili)

1. Antalya otel sektörünü yakından takip eden bir şirket olarak gerek sektör ile ilgili görsel çalışmalar gerekse yazılı çalışmalar sebebi ile ilk çıktığından beri haberdardık. Bunun yanında bazı komşu otellerin kullanımlarını yakından takip ediyorduk. Bu şekilde haberdar olduk.

2. Son zamanlarda dünya genelinde oluşan ekonomik gelişmeler Türkiye’de de etkisini gösterdi. Sektörde faaliyet gösteren oteller olarak bizler de en büyük girdilerimizde tasarrufa yönelme ihtiyacı duyduk. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar yakıt konusunda en uygun pratik çözümün LNG olduğunu gösterdi. Tabiki LNG’nin kullanım kolaylığı da ek bir ayrıcalık yarattı. Firmalar ile yaptığımız görüşmelerde aldığımız rakamsal veriler üzerinden LPG ile LNG arasında fizibilite çalışmaları yaparak bizim için kullanılması en ugun yakıtın LNG olduğuna karar verdik.

3. Her yeni oluşum gibi LPG’den LNG’ye dönüşümün de bizlere bir takım maliyetleri oldu. Bu maliyetleri; LNG tank sahası inşaat işleri, mutfak ve kazan dairesine kadar olan dahili LNG tesisat giderleri ve brülör değişimi olarak belirtebiliriz.

4. Planlı her iş gibi LNG dönüşüm işi de çok profesyonel olarak gerçekleşti. İpragaz tarafından hazırlanan montaj iş-zaman planı tam olarak günü gününe uygulandı. Bu zamanlamada müşteri ve firma iş birliği ve karşılıklı beklentilerin günü gününe gerçekleştirilmiş olmasının çok büyük payı bulunmaktadır. Dönüşüm sonrasında ise hiç bir sorun yaşanmadan sürekli çalışma sağlandı. Firma yetkilileri bu konuda da profesyonel olduklarını verdikleri teknik ve pratik eğitimler ile ortaya koydu. Kısacası firma baştan sona her konuda işletmemizin yanında oldu.

5. LNG’yi kendi sektörümüzde faaliyet gösteren tüm firmalara gönül rahatlığı ile öneririm. LNG’nin otellere getirdiği ekonomik avantaj, güvenli kullanım kolaylığı ve kesintisiz ürün temini sebebi ile tercih edilebilir bir yakıt olduğunu söyleyebilirim.

 

SİDE CROWN PALACE

Ayhan Kasapoğlu (Teknik Müdür)

1. Antalya Bölgesinde LNG kullanılmaya başlandığından beri LNG’den haberim vardı. Çok kısa süre içinde LNG ile ilgili gerek kendim gerekse ekibim çalışma yaparak LNG hakkında kısa sürede çok detaylı bilgiye sahip olduk.

2. İpragaz firma olarak bizleri LNG kullanımından elde edilecek avantajlar konusunda çok detaylı bilgilendirdi. İşletmemiz ile ilgili bazı tüketim bilgilerini aldıktan sonra bizlere bir rapor olarak kullanıdığımız yakıt ile LNG arasında ekonomik farkı bir fizibilite çalışması olarak sundu. Kullanıma başladığımız günden bu zamana kadar yapılan analizde belirtilen değerlerin aynen çıktığını görünce çok doğru bir seçim yaptığımızı anladık.

3. LNG dönüşümü öncesinde İpragaz tarafından bizlere bildirilen fizibilite raporda neleri yapmamız gerektiği çok detaylı olarak belirtilmişti. Bizler bu dönüşümleri iş planımıza alarak istenen biçimde gerçekleştirdik. Tüm yakıcı cihazlarımızı LNG kullanımına uygun hale getirdik.

4. LNG kullanımına başlanan ilk geçiş döneminde kullanımdan kaynaklı ufak tefek aksaklıklar yaşamış olsa da İpragaz Teknik Servisi bu konudaki profesyonel yaklaşımı ve bilgi birikimi ile tüm sorunlarımızı en kısa sürede çözerek işletmemiz için sorun yaratacak bir seviyeye gelmeden kalıcı çözümler üretmiştir.

5. Kesinlikle öneririm. Fiyat avantajı, sorunsuz kullanımı, çevreye olan pozitif etkisi ve ikmalindeki sürekliliği sebebi ile tüm işletmelerin İpragaz LNG kullanmasını tavsiye ederim.

 

RIVIERA OTEL

Cihan Ulusoy (Teknik Müdür)

1. Antalya’da bulunan otellerin yaygın olarak LNG kullanımına geçtiğini gördükten sonra LNG hakkında bilgi toplamaya başladım. LNG kullanan oteller ile görüşerek ürün özellikleri ve kullanımı hakında bilgi edindim. Bu yönde aldığım olumlu sonuçlar sonrasında ticari koşulları araştırdığımda bizler için en ugun yakıtın LNG olduğuna karar verdim.

2. Otelimizde LNG kullanılmasında esas etken güvenli ve ekononik bir yakıt olmasıdır. Kullandığımız ürün ile birim maliyet karşılaştırması yapıldığında LNG’nin çok cazip olduğu tespit edilmiştir. Gerekli tüm fizibilite çalışmaları yapılarak dönüşüm için karar alınmıştır.

3. Otelimizde enerji kullanımının olduğu tüm cihazlarda gerekli dönüşümler yapılmıştır. Bu dönüşümler öncesinde hesaplanan maliyetler dönüşümden sonra farklılık göstermemiştir. Hesaplanan rakam karşılığında dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Dönüşümün uygun olmadığı cihazlar ise LNG kullanımına ugun cihazlar ile değiştirilmiştir.

4. LNG’ye geçiş sonrasında hiçbir sorun yaşamadık denebilir. Yaşanan ufak tefek sorunlarda ise gerek kendi işletmemizin teknik ekibi tarafından gerekse firma teknik ekibine haber verilmesi sureti ile çok kısa sürelerde giderdik.

5. LNG’yi her otele ve işletmeye rahatlıkla öneririm. LNG kullanımı çok rahat olan, sipariş verilmeden ikmali gerçekleşen, doğaya dost, çevreci, güvenli bir ürün olup bir önceki kullandığımız LPG’ye göre çok ekonomik bir yakıttır.


 


İlginizi çekebilir...

ENPRO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fayez: "Türk Mühendisliğini Global Enerji Pazarına Sunmalıyız"

Türkiye'de ve yurtdışında yeni ve çok daha kapsamlı enerji santrali projelerine imza atmayı hedeflediklerini ifade eden ENPRO A.Ş Yönetim Kurulu B...
6 Nisan 2020

Prof. Dr. Temel Kotil:'Birleşik Enerji Sistemi ile Yüzde 30 Verimlilik Sağladık'

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan TUSAŞ, enerji verimliği ve sıfır atık konusunda da önemli çalışmalara imza atıy...
9 Mart 2020

"GES Kurulumları Artarak Devam Edecek"

GES kurulumlarının artarak devam edeceğini ifade eden Smart Energy ve GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yatırımcıların 2020 yılında; YEKA ...
22 Ocak 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.