E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

GÜNEŞLİ YARINLARA...

GÜNEŞLİ YARINLARA...

13 Temmuz 2017 Perşembe / 10:59 | KONUK YAZAR
135. Sayı (Temmuz-Ağustos 2017)
29 kez okundu

Değerli Enerji ve Çevre Dünyası dergisi okuyucuları, Türkiye Güneş Enerjisi sektörünün en köklü sivil toplum kuruluşu olan GÜNDER’in yönetimkurulu başkanı olarak, yaz aylarının içimizi ısıttığı bu günlerde sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim.

GÜNDER yönetim kurulu olarak, güneş enerjisi sektörünün çeşitli branşlarında görev alıp, sektördeki gelişmelere ve sıkıntılara farklı bakış açıları ile öneriler getiren bir birlikteliğe sahibiz. Bu noktada, Türkiye Güneş Enerjisi sektörüne yakışır vizyoner bir ekibe sahip olduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum.

Bildiğiniz üzere, dünya enerji politikaları ve stratejilerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geleneksel enerji kaynaklarından yenilenebilir ve temiz enerjiye doğru bir dönüşüm içerisindeyiz. Ulusal Enerji Ajansı’nın (IEA) 2016 yılı Dünya Enerji Görünümü çalışmasındaki verilere göre hidrolik, biyokütle, biyogaz ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyadaki birincil enerji arzına katkısı 2014 yılı itibari ile %14 civarındadır. Bu oranın arttırılmasına yönelik çalışmalar dünya genelinde gayretli bir şekilde ilerliyor. Hatta, farkındalık yaratılması amacıyla sektörümüz üzerinden ilginç projeler ortaya konuluyor. Bunun son örneği, sürdürülebilir kalkınma konusundaki bilinçlendirmeye yönelik çabaların bir parçası olması amacıyla, Çin’in Datong şehrinde Panda şeklinde inşa edilen 50 MW kurulu gücündeki güneş enerjisi tesisi olmuştur. Bu santral, yılda 60 bin ton karbondioksit salımını önleyerek bir anlamda çevremize de hizmette bulunacaktır.

Ülkemizde de bu hassasiyetler çerçevesinde önemli çalışmalar ve planlamalar yapılmaktadır. Bugünlerde 1,3 GW Kurulu gücü aşan sektörümüz için, bu planlamanın en büyük adımı, Karapınar-1 YEKA ihalesi olmuştur. Ülkemizde, hem 1 GW kurulu gücü olan bir güneş enerjisi tesisi Türkiye Elektrik Sistemi’nin kullanıma sunulmuş olacak hem de kurulacak güneş paneli fabrikasıyla hücre üretimi de dahil olmak üzere, yerli ve milli güneş enerjisi teknolojileri dünyanın dört bir yanında kullanılma imkânı yakalayacaktır. Karapınar-1 YEKA Projesi, barındırdığı özellikler dikkate alınarak, ülkemizde yerli ve büyük ölçekli santrallerin kurulmasın yolunu açan ilk projedir Yanında 15 yıl boyuna yapılacak olan AR-GE çalışmaları da hediyesi olacaktır.

Ülke olarak attığımız bir diğer önemli adım ise, hane halkının üretici rolüne geçebildiği bir model olan Çatı üzeri GES pazarının önünün açılmasıdır. EPDK’nın yakında yayınlayacağı yönetmelik kapsamında, tüketiciler çatılarının üzerine 10 kW’a kadar GES tesisi kurabileceklerdir. Ayrıca, bu uygulamanın kamu kurumlarından alınacak izinler nezdinde kolaylaştırılması için çok yönlü adımlar atılmaktadır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenleme de bunun en büyük göstergesidir. Çok değil, 7-8 sene evveline kadar ülkemizin çoğu şehrinde kömür isinden nefes alınamaz iken bugün çatılarımızda güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretme ve doğada karbon salımını minimuma indirme noktasında önemli adımlar atar hale gelmiş bulunuyoruz. Bu başarı, tüm sektör paydaşlarının, iyi niyet ve gayretleriyle oluşmuştur.

Dolayısıyla hem YEKA ölçeğinde projeler hem de küçük ölçekte birçok çatı üzeri GES tesislerinin kurulacak olması, Türkiye Elektrik Enerjisi kurulu gücünde, yenilenebilir enerjilerin payını arttıracaktır. Bu durumun da coğrafyamızda ve dünya genelinde karbon ayak izinin artışının önüne geçecek ve bütünüyle çevreye olumlu yansımalar barındıracaktır.

Sonuç olarak, güneş enerjisi yatırımlarının desteği ile ülkemizde, sanayi yatırımları artacak ve millileşecek, 2023 vizyonu çerçevesinde yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güçteki payı artacak ve çevresel anlamda, karbon salımının önüne geçilecektir.

Sonuçları bizi hep olumlu yöne sürükleyen güneş enerjisi sektörünün, devletimizin de desteklerini sürdürmesiyle birlikte, ölçeği ne olursa tüm yatırımcıların iştahla bakmaya devam edeceği yarınlara kavuşmak dilekleriyle…

 

Kutay Kaleli

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı

 


 


İlginizi çekebilir...

Küçük Solar Çatı Pazarını Bekleyen Tehlike

Güneş enerji santrallerinde sıra artık endüstriyel çatılara geldi. 2019 yılı ilk aylarında beklenen aylık mahsuplaşma (Yatırımın geri dönüş süresini k...
25 Ocak 2019 Cuma / 10:52

İstanbul Karbon Zirvesi

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı...
5 Haziran 2018 Salı / 16:55

Enerji Verimliliği Faaliyetlerinde Ölçüm Dünyası

Enerji maliyetlerinin her gün biraz daha fazla artıyor olması, bugüne kadar gerçekleştirilen projelerin de etkisiyle ısı yalıtımı yaptırmanın avantajı...
4 Mayıs 2018 Cuma / 09:38

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
  • Doğalgaz Dergisi
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yalıtım Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik
  • YeşilBina Dergisi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.