E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

'Ürünlerimizi Dünyaya Tanıtacağız'

'Ürünlerimizi Dünyaya Tanıtacağız'

19 Mart 2018 Pazartesi / 10:54 | SÖYLEŞİ
140. Sayı (Mart 2018)
24 kez okundu

Selektif adı verilen seçici yüzey kaplamanın Türkiye’de üretiminin bulunmadığını ve kullanılan ürünlerin tamamen Avrupa menşeli olduğunu ifade eden Erzurum Enerji A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uludeveci, bu alanda Erzurum Enerji A.Ş. tarafından üretilen ürünlerin Türkiye’deki güneş kolektörü üreticileri tarafında yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi ve ürünlerini dünyaya tanıtacaklarını belirtti.

Öncelikle kendinizden ve Erzurum Enerji A.Ş.’den kısaca bahsedebilir misiniz?

Güneş enerjisi ve alüminyum radyatör imalatında uzun yıllar idareci olarak Feniş Aluminyum bünyesinde çalıştım. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in görev vermesi ile bu deneyimleri Erzurum’da istihdamı artırmaya yönelik kurulacak bir fabrika kurulumu ve ilimizin enerji potansiyelini ortaya çıkarmak ve değerlendirmek adına, büyükşehir belediyemizin iktisadi teşekküllerinden birisi olan Erzurum Enerji kuruluşunda 2016 yılında şirket müdürü olarak göreve başladım.

Şirketimizde faaliyetler öncelikli olarak perakende ve toplan akaryakıt satış hizmetleriyle başladı. Bağlı bulunduğumuz belediyemizin yakıtlarının temini ve asfaltlarda kullanılan malzemelerin nakliyesiyle başlayan yapımız, zaman içerisinde iki adet akaryakıt istasyonu, bir adet CNG istasyonu ve kurduğumuz güneş kolektörleri üretim tesisi kurulumu hızlı bir büyüme gerçekleştirdi ve bugün yaklaşık 70 kişinin çalıştığı bir kurum haline geldi. Bu noktaya gelmemizde Mehmet Sekmen Başkanımızın vizyoner yapısı ve bize gösterdiği hedefler çok yapıcı oldu. Üretim faaliyetlerimiz seçici yüzey imalatı, sıcak sulu termal güneş kolektörleri imalatı, çatı kar buz eritme sistemleri olarak devam ederken bir yandan da üretimi yapılan sistemlerin montaj faaliyetleri de olmaktadır. Erzurum’da yer alan 1.100 adet köy içme suyu depolarının güneş enerjisi panelleri ile otomatik klorlama sistem kurulumu, 11.000 m² çim saha alttan ısıtma kar eritme sistem kurulumu, yaklaşık 40 adet şantiye binamıza güneş enerjili sıcak su temini sisteminin kurulumu gibi sahada uygulamaya dayanan çalışmalarımız yer alıyor.

Enerji portföyünüzden bahsedebilir misiniz? Enerji konusundan hangi alanlarda faaliyet yürütmektesiniz?

Erzurum Enerji olarak şehrin ve büyükşehir belediyemizin enerji konusundaki yatırım faaliyetlerini yönlendirmek, şehrimizde bu konudaki potansiyelleri ortaya çıkarmak gibi faaliyetlerin yanı sıra bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak üretim ve hizmetlerin araştırılması, geliştirilmesi ve
uygulanması konusunda faaliyet gösteriyoruz.

CNG tesisimizde yüksek basınçlarda sıkıştırarak elde ettiğimiz yakıtı ilimizde doğalgazın olmadığı asfalt şantiyelerine naklederek firmalara çevreci bir yakıt sağlamak yanı sıra maliyet avantajı da sağlamaktayız. Bu tesis sayesinde taşınacak doğalgaz ile Kars ilinde iki ilçeye, Erzurum ilinde ise Narman ve Tortum ilçelerine 2018 yılında doğalgaz verilmesi sağlanacaktır.

Üretimi yaptığımız selektif adı verilen seçici yüzey kaplama üretimi şu an için ülkemizde başka bir fabrikada üretimi yapılmamaktadır. Ülkemiz güneş kolektör imalatında dünya çapında önemli bir hacme sahip iken kullanılan yüzeyler tamamen Avrupa menşeili firmalardan gelmekte ya da verimi çok düşük boyama yöntemi ile kolektör üretimi yapılmaktadır. Geçmiş deneyimlerimize dayanarak kurduğumuz tesisimizde üretilen ürünler ile şubat 2018’de ilk kez sergilediğimiz ürünlerimiz Türkiye’deki güneş kolektörü üreticileri tarafında yoğun ilgi görmüştür. Mart ayı içerisinde numune üretimleri sağlanacak ve bu üreticiler tarafından ürünlerimizin kullanılmaya başlaması sonrasında bir sonraki hedefimiz Avrupa’da katılacağımız bir fuar ile ürünlerimizi dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz.

Enerji konusunda yeni yatırım planlarınız bulunuyor mu? Gelecek hedefleriniz konusunda bilgi verebilir misiniz? Özellikle büyükbaş hayvancılığın yapıldığı bölgelerde biyogaz tesisleri ön plana çıkıyor. Bu konuya yönelik çalışmalarınız bulunuyor mu?

Öncelikli olarak 2018 yılı içerisinde Türkiye’deki en büyük çatı üzeri uygulamalardan birisi olan fuar ve kongre binamızın üstünde yaklaşık 1,5 megavatlık bir tesis kurulumu yapılması planlanmaktadır. Aynı şekilde gene bu sene içerisinde yaklaşık 120 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 6 megavatlık güneş tarlası kurulumu da tamamlanacaktır. Güneş enerjisi faaliyetlerimiz devam ederken 2019 yılında rüzgar santralleri kurulumu içinde şehrin farklı noktalarında rüzgar ölçümlemeleri yapmaya başladık. İnşallah Erzurum’da enerji konusundaki tüm potansiyeli kullanıma geçirmeye gayret edeceğiz.

Belirttiğiniz bir diğer konu olan biyogaz tesisleri ilimizde ve ülkemizde aslında yeterince yaygınlaşamamış bir konudur. İlimiz özellikle Türkiye’deki büyükbaş hayvancılığın merkezlerinden birisidir. Bu konuda gerek yurt içi gerek ise yurt dışında örnek tesis araştırmalarımız devam etmektedir. Belediyemizin ilgili birimleri ile beraber ortak yürüttüğümüz çalışmalar ile 2018 yılı içerisinde bu konuda bir yatırım ve tesis kurulumu hayata geçirmeye çalışacağız.

Kurum olarak Ar-Ge çalışmalarınız bulunuyor mu? Bu alanda yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz?

Üretim ve endüstriyel gelişimden bahsedip Ar-Ge’den bahsetmemek olmaz. Bu konuda şirketimizin çok yeni yapılanmasına rağmen içinde bulunduğu çalışmalar mevcuttur. Ev tipi biyolojik parçalanma yolu ile yakıt için gaz üretimi, seçici yüzey imalatında kullanılan kaplama yöntemi ile termal kameraya ve radara yakalanmayan yüzey geliştirilmesi gibi uç noktalarda çalışmalarımız bulunmaktadır.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Erzurum tarihte çok kadim bir yer ve öneme sahiptir. İki büyük üniversitesi sayesinde bazı Avrupa şehirlerinin nüfusundan bile fazla sayıda önemli bir genç beyin potansiyeli bulunmaktadır. Bizler bu genç beyinleri harekete geçirecek süreçlere destek olmak, o gençlere doğdukları yerde iş bulabilmenin gayreti içerisinde çalışmaktayız. İnşallah Erzurum, ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sağlayan ve adı üretim ile anılan şehirlerimizden birisi olarak kendine
Türkiye ve dünya ekonomisinde bir yer bulur.


 


İlginizi çekebilir...

"Arıtma Tesislerinde Dijital Devrim Yaşanacak"

Endüstriyel arıtma tesislerde dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Artemis Arıtım Kurucu Ortağı Yüksek Çevre Mühen...
23 Mayıs 2019 Perşembe / 10:19

"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Daha Çok Yatırım Yapmalıyız"

Biyogaz, doğalgaz, singaz, çöp gazı ve diğer spesifik gazlarla çalışan yüksek verimli gaz motorları ile enerji sektöründe faaliyet yürüten Alternatif ...
23 Mayıs 2019 Perşembe / 09:53

Umut Gürbüz: "Öz Tüketimin Gelişimi için Finans Koşulları İyileştirilmeli"

Dünyanın farklı bölgelerinde güneş enerjisi alanında birçok projeye imza atan Asunim firmasının Kurucu Ortağı Umut Gürbüz ile şirketin sektördeki çalı...
25 Mart 2019 Pazartesi / 16:16

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.