E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

'Arıtma Çamuru Bir Enerji Kaynağı Olarak Kullanılmalı'

'Arıtma Çamuru Bir Enerji Kaynağı Olarak Kullanılmalı'

4 Mayıs 2018 Cuma | SÖYLEŞİ
141. Sayı (Nisan 2018)
1.275 kez okundu

Evsel ve endüstriyel arıtma çamurlarının Türkiye’nin en önemli çevre problemlerinden biri olduğunu vurgulayan INEVA Çevre Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Onur Taş, “Bir hammadde ve enerji kaynağı olarak arıtma çamurunun ülkemiz koşullarına uygun kullanım alternatiflerinin belirlenerek ülkemiz ekonomisine kazandırılması büyük önem taşıyor” diyor...

INEVA’YI TANIYABILIR MIYIZ?

Temelleri 2004 yılında atılan İneva Çevre Teknolojileri A.Ş., çağımızın en büyük sorunlarından biri olan arıtma çamurlarını bertaraf eden bir kuruluş. 2006-2008 yılları arasında TÜBİTAK ile yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği sistemle kurutmaya gerek kalmadan doğrudan yakma teknolojisine sahip tesislerin kurulumunu yaptı. Ineva, arıtma çamurunu bertaraf ederken enerji üretebilen yüzde 100 yerli sermayeli bu tesislerle bu konudaki yurtdışı bağımlılığını ortadan kaldırdı. İneva, 2016 yılından beri Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Ineva, geliştirilmiş kanalizasyon çamuru bertaraf yöntemi ile çevreyi korumaya katkıda bulunurken, diğer çamur arıtma yöntemlerine kıyasla daha kalıcı çözümler ve daha yüksek avantajlar sunuyor. Termal bertaraf ve enerji geri kazanım sistemi tasarımlarımız 52 Türk mühendisten oluşan ekibin Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmeye devam ediyor. Bu iyileştirmeler sayesinde RDF, atık lastikler, orman kalıntıları, tarımsal artıklar ve mezbaha atıklarının imha edilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

ŞU ANDA TÜRKİYE’DE ARITMA ÇAMURUNDAN ENERJİ ÜRETIMI KONUSUNDA REVAÇTA OLAN TEKNOLOJİ TALEPLERİ VE İHTIYAÇLAR NELERDİR?

Türkiye’de arıtma çamurları uzun yıllardır birçok yöntemle bertaraf edilmeye çalışılıyor. Ancak kullanılan yöntemlerin hiçbiri nihai bertaraf yöntemi değildi. 2013 yılında geliştirdiğimiz konseptle arıtma çamurlarının nihai bertarafını ve bunlardan enerji üretimi konusunu Türkiye’nin gündemine taşıdık. O yıldan sonra çoğunluğunu bizim ürettiğimiz tesisler çalışmaya başladı. Bu tesislerin tamamı akışkan yatak teknolojisi üzerine yoğunlaşmış durumda. Sadece ülkemizde değil, dünyadaki duruma da baktığımızda, arıtma çamurlarından enerji üretimi konusundaki en yaygın teknolojinin “Akışkan Yatak Teknolojisi” olduğunu görüyoruz.

Bizim farkımız, bu teknolojiyi kendi mühendisliğimizle yorumlayarak dünyada hiçbir şirketin kullanmadığı yeni bir tasarım geliştirmiş olmamız. Bu tasarımın en büyük avantajıysa modüler ve daha verimli olması. Türkiye’de teknolojimiz büyük talep görüyor. Konseptimiz, çevrenin korunmasının yanı sıra ekonomik perspektifle tesis içerisinde istihdam yaratıyor ve toplumsal bir perspektifle çevre bilincini artırıyor. Böylece İneva, atık sektöründeki tesisler için örnek bir model oluşturuyor.

HİZMETLERİNİZ GÜNCEL TALEPLERE GÖRE NASIL ŞEKİLLENİYOR? DÜNYA ÇAPINDAKİ ÇÖZÜMLERİ TÜRKİYE ENDÜSTRİSİNE NASIL ADAPTE EDİYORSUNUZ?

Sektörde var olan belediyeler, OSB’ler, arıtma tesisi olan firmalar, arıtma tesisi yapım firmaları, atık yönetimi firmaları ve arıtma tesisi işletme firmalarının ihtiyaç duyduğu tonaja göre tasarımı yapabildiğimiz gibi, her tesis kurulumu esnasında bir terzi gibi çalışarak gerekli ölçümleri yapıyor ve ihtiyaçları analiz ediyoruz. Bir anlamda ön fizibilite yapmış oluyoruz. Kendi bünyemizde yürüttüğümüz mühendislik çalışmalarıyla optimum yatırım ölçeğini ortaya çıkartıyor ve bu sayede ihtiyaç dışı yatırım yapılmasının da önüne geçiyoruz. Aynı zamanda yerinde bertaraf konseptiyle atıkların oluştuğu noktada kurulan tesislerle taşıma maliyetlerini ortadan kaldırıyoruz. Çok güçlü bir Ar-Ge yapılanmamız mevcut. Bu sayede dünya çapında var olan en yeni ve en gelişmiş teknolojileri kendi sistemimize adapte ediyor ve geliştiriyoruz. Arıtma çamurunu işlemenin yanı sıra çamur kadar önem arz eden diğer sorunlar için de Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor.

ARITMA ÇAMURLARININ TÜRKİYE VE BÖLGE COĞRAFYASI İÇİN ÖNEMİNİ ANLATABİLİR MİSİNİZ?

2016 yılı TÜİK verilerine göre atıksu arıtma tesisleri ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 70,2. Bu atıksu arıtma tesislerinin yüzde 91’i fiziksel ve biyolojik arıtma ünitelerine sahipken, az sayıda tesis ileri arıtma ünitelerine sahip. Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük atıksu miktarı 183 lt/kişi-gün kabul edilerek, evsel, kentsel ve sanayi kaynaklı günlük 12 bin ton çamur üretildiği tahmin ediliyor. Üretilen bu çamurun önemli bir miktarı belediye katı atık depolama tesislerine gönderiliyor.

Arıtma çamurunun işlenmesi ve çevreye uyumlu bir şekilde uzaklaştırılması, atıksu arıtımı kadar önem taşıyor. Türkiye’de son yıllarda Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında yasal yönden yeni düzenlemelerle öneml adımlar atılmış olup, çalışmalar devam ediyor. Dünyadaki birçok ülkenin başlıca sorunu olan evsel ve endüstriyel arıtma çamurları, Türkiye’nin de en önemli çevre problemlerinden biri. 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de şu an 140 atık bertaraf tesisi ve 1.558 geri kazanım tesisi olmak üzere toplam 1.698 tesis faaliyet gösteriyor. Bu tesislerde işlem gören atık miktarı 77.208,662 ton/yıl olmak üzere 2014 yılı ile karşılaştırıldığında bu miktar yüzde 26 artış gösterdi. Gün geçtikçe artan bu bilincin rakamlara yansıyor olması umut verici.

Bir hammadde ve enerji kaynağı olarak çamurun ülkemiz koşullarına uygun kullanım alternatiflerinin belirlenerek ülkemiz ekonomisine kazandırılması önem taşıyor. Bu noktada Ineva olarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için ekolojik bir sisteme sahip olan tesislerimiz ile çevreyi korumanın yanı sıra yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiyoruz.

ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ ÇALIŞMALAR NELER?

Tesislerimize gelen arıtma çamurlarının yüksek verimlilikte termal bertarafı sağlandıktan sonra buhar ya da kızgın yağ kazanlarından geçirilerek buhar türbini ya da ORC sistemleri ile enerji geri kazanımı yapılabiliyor. Bu sayede tehlikeli olan bu atık, enerji olarak değer kazanıyor. Özellikle yurtdışındaki muadillerimizle karşılaştırıldığımızda, ülkemizin enerji ihtiyacına yönelik ekonomik çözümler üreterek bu açığın kapanmasında ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz.

ATIK ÇAMURUNDAN ENERJİ ÜRETEN TESİSLERDE ENERJİ ÜRETİM VERIMLİLİĞİ/ PERFORMANSI KONUSUNDA NELER SAĞLIYORSUNUZ?

Tesislerimizde atık çamurdan termal bertarafla buhar ve elektrik enerjisi üretilebiliyor. Geliştirdiğimiz sistemimizle 1 ton atıktan ortalama 1.5 ton buhar elde edilebildiği gibi, 0,24 MW yenilenebilir enerji statüsünde elektrik elde edilebiliyor. Bu anlamda tesislerimizde yatırım geri dönüş süresi oldukça kısalıyor.

2017 YILINI NASIL TAMAMLADINIZ? 2018 VE GELECEK DÖNEM İÇİN PLANLARINIZ NELERDİR? ÖNGÖRÜLERİNİZİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

2017 yılı Ineva için altyapısını güçlendirdiği, organizasyonel gelişimini tamamladığı ve aynı zamanda 2016 yılındaki projelerini son aşamaya getirdiği bir yıl oldu. 2018 yılı İneva için 3 yeni tesis devreye alacağı ve müşterilerine yeni teknolojiler sunacağı bir yıl olacak. Türkiye’nin arıtma çamurundan elektrik üreten ilk tesisleri çalışmaya başlayacak. İneva, gelecekte atıkların bertarafı konusunda yerli teknolojiyle kapsamlı çözümler üretmeye, lider ve öncü rolünü sürdürmeye, uzmanlığını atığa adamaya devam edecek.


 


İlginizi çekebilir...

Friterm Enerji Sistemleri Satış Şefi Sinan Aydın: "Friterm Dünyanın Önde Gelen Üreticilerinden Birisi"

Friterm'in özellikle kuru soğutucu üretimi ile ülkemiz sınırlarını aşarak, dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline geldiğini ifade eden ...
22 Kasım 2019 Cuma

"Türkiye'de Lider Yenilenebilir Enerji Şirketi Olmayı Hedefliyoruz"

Enerji sektöründeki onuncu yılını kutlayan Borusan EnBW Enerji'nin Genel Müdürü Mehmet Acarla ile firmanın kurulduğu günden bu yana hataya geçirdi...
26 Eylül 2019 Perşembe

"Atıksu Atık Değil Önemli Bir Kaynaktır"

Türkiye'de yılda 5 milyar ton atıksuyun deşarj edildiğini ve bu miktarın 3 Sapanca Gölü'ne eşit seviyede olduğunu ifade eden Artemis Arıtım Ku...
26 Eylül 2019 Perşembe

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.