E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
VIESSMANN
ERALP KAZAN VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
ALARKO
ERYAP BONUS
FRİTERM

Yaklaşık sıfır Enerjili Bina Uygulamalarında Karşılaşılan Engel ve Zorluklara Genel Bakış

Yaklaşık sıfır Enerjili Bina Uygulamalarında Karşılaşılan Engel ve Zorluklara Genel Bakış

24 Ekim 2018 Çarşamba / 14:02 | ENERJİ VERİMLİLİĞİ
145. Sayı (Ekim 2018)

KORHAN DEMİR / Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

ŞEYMA DURAK / Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr. YUSUF YILDIZ / Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

1. GİRİŞ

Dünyada enerji tüketimi 1980’den bu yana yüzde 45 oranında artmıştır ve gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. 2030 yılında bu artışın yüzde 70’ten daha fazla olacağı tahmin edilmektedir [1]. Enerji tüketiminin büyük bir bölümünün binalardan kaynaklandığı bilinmektedir. Avrupa’da ise binalarda yüzde 40 oranında enerji tüketimi olduğu gözlenmiştir. Tüm dünyada ve Avrupa’da birçok ülke enerji tasarruf potansiyelinden yararlanmak üzere ilgili yasal mevzuatlarını geliştirmektedir

[2]. Bu nedenle, binalar için enerji performansı gereksinimlerinin belirlenmesi, binalara enerji kimlik belgelerinin verilmesi ve bu yolla binalarda enerji verimliliğinin teşvik edilmesi amacıyla Avrupa Parlamentosu tarafından 2002 yılında 2002/91/EC sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) yayımlanmıştır [3]. Sonraki yıllarda, EPBD’nin güncel koşullar gözetilerek revize edilmesi sonucu 2010 yılında “EPBD-Recast” olarak adlandırılan 2010/31/EU sayılı revize direktif yayımlanmıştır [2]. EPBD-Recast, binalarda enerji verimliliği zorunluğunu
da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, revize direktif yeni bir kavram ortaya koymaktadır: “Yaklaşık Sıfır Enerji Bina / NZEB”. EPBD Recast’e göre, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2020 yılı sonu itibariyle tüm yeni binaların Yaklaşık Sıfır Enerji Bina olmasını sağlamakla yükümlüdürler.

AB yasaları uyum sürecinde Türkiye’de de, EPBD kapsamında 2008 yılında “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” yayımlanmış olup, bu yönetmelikle tüm binalara BEP-TR hesaplama yöntemi kullanılarak “Enerji Kimlik Belgesi” verilmesi zorunlu hale getirilmiştir [4]. Bu süreç gözönüne alındığında, aynı şekilde EPBD-Recast kapsamında binalarda yaklaşık sıfır enerji seviyelerinin hesaplanmasının da yakın bir gelecekte Türkiye için bir zorunluluk haline geleceği öngörülmektedir. Mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi de yeni binalar kadar önem arz etmektedir.

Bu nedenle çalışmanın amacı, Avrupa ülkelerinde yerel koşullara göre değişkenlik gösterebilecek mevcut binaların NZEB olarak yenilenmeleri konusundaki karar verme ve uygulama süreçlerinde karşılaşılabilecek engelleri ve zorlukları derlemek ve tartışmaktır. Çalışma kapsamında Avrupa Birliği’ne üye 8 ülkenin NZEB ile ilgili politikaları incelenmiş ve mevcut binaların NZEB’e dönüşümü sırasında karşılaşılan güçlük ve engeller değerlendirilmiştir.

Devamı için tıklayın



 


İlginizi çekebilir...

Verimder Uyarıyor: Sahte Enerji Kimlik Belgesi'ne Dikkat

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği - VERİMDER, tüm Türkiye'de başlattığı enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliğine, İzmir'de düzenledi...
12 Ekim 2018 Cuma / 14:23

Wilo "Enerji Çözümleri" Projesi

Elektrikle çalışan makinelerde enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 20'lik bir bölümü pompa sistemleri tarafından kullanılıyor....
18 Eylül 2018 Salı / 09:33

ErP Direktifi LOT 1 ve LOT 2 Hakkında Genel Bilgilendirme

Mert Eser Özdenoğlu Bosch Termoteknik, Ürün Yöneticisi...
5 Haziran 2018 Salı / 17:05