E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
İŞBİR ELEKTRİK
MITSUBISHI ELECTRIC
LAYHER İSKELE
SIEMENS A.Ş.
İZAYDAŞ

Kars için Biyogaz Sistemlerinin Önemi

Kars için Biyogaz Sistemlerinin Önemi

22 Kasım 2018 Perşembe / 09:37 | YENİLENEBİLİR ENERJİ
146. Sayı (Kasım - Aralık)
50 kez okundu

Prof. Dr. CEVDET BOZKUŞ / Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Kars

GİRİŞ

Dünyada nüfus artmakta ve teknoloji hızla gelişmektedir. Gelişen sanayi ve endüstrinin her yıl enerji ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bugün büyük oranda bu enerji ihtiyacı fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtlar tükenecek olan enerji kaynakları olması nedeniyle şimdiden alternatif enerji kaynaklarına yönelmek gerektiği açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca fosil yakıtların doğa ve çevrede yarattığı kirliliğin yanı sıra açığa çıkan sera gazı emisyonları hava sıcaklığını yükseltmektedir. Bunun sonucunda buzulların erimesi, sıcak su akıntılarının yön değiştirmesi, yağış rejimlerinin bozulması ve iklim değişiklikleri gibi doğal afetlere sebebiyet vermektedir. Bu nedenle gelişmiş dünya ülkeleri hem bu olumsuzluklara karşı hem de fosil yakıt dışa bağımlığından kurtulmak için hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Hatta Almanya gibi bazı ülkeler 2050-60 yıllarında tüm enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılayacakları hedefini koymuşlardır. Ülkemiz 2017 yılında elektrik üretiminin, %37'si doğalgaz, %33'ü kömür, %20'si su, %6'sı rüzgâr, %2'si jeotermal ve %2’si diğer kaynaklardan elde edilmiştir(2). Ülkemizin enerji ihtiyacının %60’ı fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Bunlar büyük oranda ithal edildiği için ülke ekonomisine büyük bir yük oluşturmaktadır. O halde hızla yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında farklı coğrafi bölgeleri ile yenilenebilir enerji kaynakları bakımından çoğu Avrupa ülkesinden daha zengindir. Halen boşa akan akarsuların yanı sıra; güneşi, rüzgarı, jeotermali, biyokütle kaynakları ile dünyada ender ülkelerden biriyiz. Bir gün bu kaynaklardan tüm enerji ihtiyacımızı karşılamamız hayal değildir. Bunu başarmamız halinde enerjide dışa bağımlılıktan ve borçlu ülke olmaktan kurtulmuş olacağız.


Kars bunun neresinde diye baktığımızda; bir tarım ve hayvancılık ili olan Kars’ın biyokütle enerjisi için ideal bir yer olduğunu görürüz. Çünkü boş yatan tarlalarda yeni bir tarım anlayışı ile arpa ve buğday yerine daha verimli olan enerji bitkileri yetiştirilecektir. Bu bitkiler bir taraftan kurulacak biyogaz tesislerinde hammadde olarak kullanılacak, diğer taraftan çok ihtiyaç duyulan yem sorunu çözülmüş olacaktır. Tarım, hayvancılık bu tesislerle gelişecek, Kars bugün bulunduğu durumdan hızla uzaklaşarak ülke ekonomisine katkı sağlayan bir il durumuna gelecektir.

Devamı için tıklayın 


İlginizi çekebilir...

"Türkiye Enerjide Yüzünü Güneşe Dönüyor"

Türkiye güneş zengini bir ülke'¦ Ülkemiz, günde ortalama 7.2 saat, yılda ise 2.650 saat güneş alıyor. Yani Türkiye'nin en kuzey noktasında bul...
22 Kasım 2018 Perşembe / 11:00

Rüzgarda İkinci YEKA İhalesi Yayınlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafında rüzgar enerjisinde ikincisi düzenlenecek YEKA ihalesi Resmi Gazete'de yayınlandı....
22 Kasım 2018 Perşembe / 09:11

Suoz Enerji İkinci Güneş YEKA'sına Hazır

SUOZ Enerji, Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi ihalesi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA 2) için hazırlıklarını tamamlıyor....
15 Kasım 2018 Perşembe / 14:48

©2018 Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | 14.12.2018 / 07:09:05