E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Kars için Biyogaz Sistemlerinin Önemi

Kars için Biyogaz Sistemlerinin Önemi

22 Kasım 2018 Perşembe / 09:37 | YENİLENEBİLİR ENERJİ
146. Sayı (Kasım - Aralık)
90 kez okundu

Prof. Dr. CEVDET BOZKUŞ / Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Kars

GİRİŞ

Dünyada nüfus artmakta ve teknoloji hızla gelişmektedir. Gelişen sanayi ve endüstrinin her yıl enerji ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bugün büyük oranda bu enerji ihtiyacı fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtlar tükenecek olan enerji kaynakları olması nedeniyle şimdiden alternatif enerji kaynaklarına yönelmek gerektiği açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca fosil yakıtların doğa ve çevrede yarattığı kirliliğin yanı sıra açığa çıkan sera gazı emisyonları hava sıcaklığını yükseltmektedir. Bunun sonucunda buzulların erimesi, sıcak su akıntılarının yön değiştirmesi, yağış rejimlerinin bozulması ve iklim değişiklikleri gibi doğal afetlere sebebiyet vermektedir. Bu nedenle gelişmiş dünya ülkeleri hem bu olumsuzluklara karşı hem de fosil yakıt dışa bağımlığından kurtulmak için hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Hatta Almanya gibi bazı ülkeler 2050-60 yıllarında tüm enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılayacakları hedefini koymuşlardır. Ülkemiz 2017 yılında elektrik üretiminin, %37'si doğalgaz, %33'ü kömür, %20'si su, %6'sı rüzgâr, %2'si jeotermal ve %2’si diğer kaynaklardan elde edilmiştir(2). Ülkemizin enerji ihtiyacının %60’ı fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Bunlar büyük oranda ithal edildiği için ülke ekonomisine büyük bir yük oluşturmaktadır. O halde hızla yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında farklı coğrafi bölgeleri ile yenilenebilir enerji kaynakları bakımından çoğu Avrupa ülkesinden daha zengindir. Halen boşa akan akarsuların yanı sıra; güneşi, rüzgarı, jeotermali, biyokütle kaynakları ile dünyada ender ülkelerden biriyiz. Bir gün bu kaynaklardan tüm enerji ihtiyacımızı karşılamamız hayal değildir. Bunu başarmamız halinde enerjide dışa bağımlılıktan ve borçlu ülke olmaktan kurtulmuş olacağız.


Kars bunun neresinde diye baktığımızda; bir tarım ve hayvancılık ili olan Kars’ın biyokütle enerjisi için ideal bir yer olduğunu görürüz. Çünkü boş yatan tarlalarda yeni bir tarım anlayışı ile arpa ve buğday yerine daha verimli olan enerji bitkileri yetiştirilecektir. Bu bitkiler bir taraftan kurulacak biyogaz tesislerinde hammadde olarak kullanılacak, diğer taraftan çok ihtiyaç duyulan yem sorunu çözülmüş olacaktır. Tarım, hayvancılık bu tesislerle gelişecek, Kars bugün bulunduğu durumdan hızla uzaklaşarak ülke ekonomisine katkı sağlayan bir il durumuna gelecektir.

Devamı için tıklayın 


İlginizi çekebilir...

Rüzgar Enerjisinde 2018 İstatistikleri Yayımlandı

Rüzgar sektöründeki gelişmeleri içeren 2018 rüzgar enerjisi istatistik raporu yayınlandı....
12 Şubat 2019 Salı / 10:08

Dengelenmiş Enerji Maliyetini Rüzgar Kulesinin Boyunu Yükselterek Düşürebilir Miyiz?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ne 2009 yılında işimden ötürü taşındığım zaman, hem Türkiye'de hem de ABD'de tüketilen elektriğin yaklaş...
25 Ocak 2019 Cuma / 11:11

Rüzgar ve Güneşte Yüzde 20'lik Paya Ulaşılabilir

"Rüzgar ve Güneş Türkiye'de Enerji Dönüşümünü Nasıl Hızlandırabilir: Küresel Örnekler" isimli raporunu yayınladı....
6 Aralık 2018 Perşembe / 10:12

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
  • Doğalgaz Dergisi
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yalıtım Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik
  • YeşilBina Dergisi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.