E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
TEKSAN
B2B MEDYA

Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina Uygulamalarında Karşılaşılan Engel ve Zorluklara Genel Bir Bakış - 2

Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina Uygulamalarında Karşılaşılan Engel ve Zorluklara Genel Bir Bakış - 2

22 Kasım 2018 | ENERJİ VERİMLİLİĞİ
146. Sayı (Kasım - Aralık 2018)
777 kez okundu

KORHAN DEMİR / Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
ŞEYMA DURAK / Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. YUSUF YILDIZ / Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

4. ÜLKE BAZINDA NZEB DÖNÜŞÜMLERİNE KARAR VERME VE YENİLEME AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN ENGELLER

NZEB konusunda ilerleme kaydeden 8 Avrupa ülkesindeki mevcut binaların NZEB’e dönüştürülmesi safhasındaki engel ve zorluklar, “karar verme” ve “yenileme” süreci olarak ikiye ayrılmış
ve detaylı incelenmiştir. Ülke sayısını kısıtlayan en önemli faktör, bazı ülkeler için yeterli bilgi bulunmaması ve bazı çalışmaların ağırlıklı olarak kendi dillerinde olmasıdır.

İsveç
Karar verme süreçlerinde genel olarak karşılaşılan engeller aşağıda özetlenmiştir [7, 8].

• Teknik engeller: Binanın yapısı ve mevcut durumuna göre teknik çözümlerin özellikleri, uygulanabilirlik açısından önemli bir etkiye sahiptir.

• Finansal engeller: Bakım bütçesi ve/veya enerji tasarrufu ile finanse edilen yenilemeler için mali kısıtlamalar, yenilenme kapsamını ve NZEB yenileme imkânını sınırlayabilir.

• Sosyal engeller: Bir binanın tarihi ve kültürel değerleri karar vermede etkilidir. Bu durum, karar verme sürecinde engel oluşturabilir. Bunun dışında, düşük gelirli kullanıcıların
yaşadığı bölgelerde, enerji verimli binalar yapılması kiranın artmasına neden olmaktadır.

• Çevresel/sağlıksal engeller: Yenileme çalışmalarında, çevresel etkenlere dikkat edildiği için ayrıca bir sorun teşkil etmemektedir.

• Örgütsel ve yasal engeller: Seçim yapılabilecek farklı sözleşme türleri mevcuttur ve mülk sahiplerine göre farklılık göstermektedir. Yenileme sürecindeki zorluklar [7, 8];

• Teknik engeller: Mevcut teknik sistemlerin özelikleri ve binanın mevcut durumu, çözümlerin seçimini etkilemektedir.

• Finansal engeller: NZEB yenilemesindeki kârlılık, getiri gerekliliği ve bina sahibince yapılan yatırımın geri dönüşüne bağlı olduğu için belirsizdir. Büyük ölçekli yenilemeler yapılırken kiracıların tahliye edilmesi gerektiği için kiralardan gelir kaybı da oluşmaktadır.

• Sosyal engeller: NZEB çalışmalarında, kiracıların endişeleri önemli engellemelere neden olabilmektedir.

• Çevresel/sağlıksal engeller: NZEB yenilemesinde ve geleneksel yenilemede çevre/sağlık kriterleri açısından farklılık yoktur, ancak bina kabuğu ve hava geçirimsizliği değiştirilirken nem oluşma riski gözönüne alınmalıdır.

• Örgütsel ve yasal engeller: Büyük ölçekli NZEB yenilemeleri gerçekleştirilirken, organizasyonun ve personelin yeni çalışma süreçlerine ve iş görevlerine uyum sağlamaları gerekmektedir.

Devamı için tıklayın 


 


İlginizi çekebilir...

Yerel'den Evrensel'e Uzanan 40 yıllık Başarı Öyküsü

Kurulduğu 1979 yılından günümüze kadar 40 yıllık bir deneyime sahip Friterm, sektörde öncü kimliği ile iklimlendirme sektörünün bayrağını yukarı taşım...
22 Ocak 2020

Enerji Verimliliği Dünyada 234 Milyar Dolarlık Bir Sektör Haline Geldi

Enerji Verimliliği Derneği tarafından enerji kullanan her kesimde verimlilik bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan 'Verimli Buluşmalar' etkin...
25 Kasım 2019

Türkiye'de 30.4 Milyar Dolarlık Enerji Verimliliği Sağlanabilir

Türkiye gibi enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan ülkeler için enerji verimliliği büyük önem arz ediyor. Bu nedenle enerji verimliliğine dikkat çekme...
22 Kasım 2019

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.