E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Temiz Enerji Üretmenin En Kolay Yolu Enerji Verimliği

Temiz Enerji Üretmenin En Kolay Yolu Enerji Verimliği

11 Ocak 2019 Cuma | ENERJİ VERİMLİLİĞİ
147. Sayı (Ocak-Şubat 2019)
648 kez okundu

EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Karamık

Enerji talebinin üç megatrend altında artmaya devam edeceğini biliyoruz...Bunlardan ilki kentleşme. Kentleşme, belki de yüzyılımızın en büyük olayı. 2050 yılına kadar dünyadaki şehirler 2,5 milyar daha insana ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde insanlığın başından bu yana inşa ettiğimiz kadar şehir inşa edeceğiz. Bu da her yıl yeni bir İstanbul inşa etmekle eşdeğerdir. Bunun altyapı, ulaşım ve kamu hizmetleri üzerinde yaratacağı stresi bir düşünün. Şehirlerin verimlilik ve en önemlisi enerji verimliliği sağlamanın yeni yollarını araması gerekiyor. Yaşanabilir şehirler yaratmak için, enerji sorununu çözmemiz gerekiyor.

Bu yüzyılın ikinci megatrendi ise dijitalleşme. İnternet filminin ilk bölümünü yıllar önce izledik; insanlar arası iletişimi anlatıyordu bu bölüm. Şimdi İnternetin ikinci bölümünü izliyoruz. Yeni bölüm insanları cihazlara, insanları makinelere ve cihazları cihazlara bağlamak üzerine... Önümüzdeki 5 yıl içinde 50 milyar nesne birbiriyle konuşuyor olacak. Yani çok daha fazla trafik, veri, depolama ve daha da önemlisi enerji tüketimi olacak.

Enerji denklemlerini zorlayan üçüncü megatrend ise Sanayileşme. Endüstri sektörü halihazırda dünyanın enerjisinin %30'undan fazlasını tüketiyor ve bu oran önümüzdeki 35 yıl içinde %50 artacak. Özetle, dünyamızdaki değişim her zamankinden çok daha büyük. Enerji talebinde bir artış olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu talep önümüzdeki 40 yıl içinde %50 artacak.

Bu arada denklemin bir diğer tarafı olduğunu da unutmamalıyız… ve bu, hep birlikte çözüme ulaştırmamız gereken bir sorun. Bugün, dünya nüfusunun %30'unun, yani yaklaşık 2 Milyar insanın güvenilir enerjiye erişimi yok. Biz enerjiye erişimin temel bir insan hakkı olduğunu düşünüyoruz ve bu durum global toplumun ilgilenmesi gereken, zorlayıcı bir durum.

Önümüzdeki 40 yıl içinde enerji tüketimi yüzde 50 artacak demiştik. Aynı zamanda, eğer küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak ve sürdürülebilir bir gelecek vadetmek istiyorsak emisyonlarımızı yarı yarıya azaltmamız ve şehirlerde kirliliği katlanılabilir seviyelerde tutmamız gerekiyor. Bu paradoksun çözümü ise verimliliğimizi 3 kat artırmaktan geçiyor.

Biz EYODER üyeleri olarak enerji optimistleriyiz. Günümüzün teknolojilerini kullanarak yaşadığımız bu ikileme çözüm üretmenin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için sadece enerjiyi tüketme kültüründen yönetme kültürüne geçmemiz gerekiyor.

Bu bağlamda enerji dünyasındaki tartışmalara baktığımızda genellikle insanların arz tarafındaki alternatifler üzerinde konuştuklarını görürüz. Nükleer ve karşısındaki diğer seçenekler, kaya gazı ve karşısındaki seçenekler, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları...

Ancak bunların yanında hızla büyüyen başka bir düşünce ekolü daha var: Gerçek önceliğin enerji verimliliğinde olduğuna dair inanç. Biz de EYODER olarak bu ekolün temsilcileriyiz. Çünkü temiz enerji üretmenin en kolay, en ucuz, en hızlı ve en karlı yolunun enerjiyi daha akıllıca kullanmak ve yönetmekten geçtiğini biliyoruz.

Uluslararası Enerji Ajansının verilerine göre hala endüstrideki enerji verimliliği potansiyelinin % 58’ ine, altyapı sektöründeki verimlilik potansiyelinin % 79’una ve binalardaki potansiyelin %82’sine hiç dokunulmamış. Eğer enerji verimliliğindeki bu potansiyeli hayata geçirebilirsek iklim değişikliği ile daha rahat mücadele edebilir, sürdürülebilir bir dünya için daha ümitvar olabiliriz.


 


İlginizi çekebilir...

VERİMDER Enerji Verimliliği ve Tasarrufu Konusunda Uyarılardı

Türkiye'nin dört bir yanında enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği başlatan Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği '“ VERİMDER, kamu kur...
10 Nisan 2019 Çarşamba

Enerjide / Elektrik Enerjisinde Güncel Değerler ve Enerji Verimliliği

Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan, 2017 Denge Tablosu'na göre, ülkemiz bi...
25 Mart 2019 Pazartesi

"Enerji Verimliliği ile 7 Milyar Dolar Tasarruf Sağlanabilir"

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin: 'Türkiye'nin ve bizlerin çocuklarımızın geleceğini güvenle kurabilmek için enerji ve ısı ta...
19 Şubat 2019 Salı

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.