E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

"Güneş Yatırımları için Uygun Finansman Koşulları Oluşturulmalı"

"Güneş Yatırımları için Uygun Finansman Koşulları Oluşturulmalı"

19 Temmuz 2019 Cuma | SÖYLEŞİ
151. Sayı (Temmuz-Ağustos 2019)
3.211 kez okundu

Lisanssız Elektrik Yönetmeliği’nde yapılan değişlikler sonrasında elektrik üretimi konusunda yeni bir sayfanın açılmış olduğunu söyleyen GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, yönetmelik sonrası düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin oluşturulmasıyla, çatılarda güneş enerjisi yatırımları için gerekli adımların atılacağını söylüyor.

Yeni yayınlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” konusundaki görüşleriniz nelerdir?

Lisanssız Elektrik Yönetmeliği’nde yapılan değişlikler sonrasında elektrik üretimi konusunda yeni bir sayfanın açılmış olduğunu söyleye biliriz. Lisanssız üretimle ilgili geçmişte, düşük seviyede elektrik tüketimi gösterilerek, araziye kurulan ve kilovat saat bazında 13.3 dolar/cent üzerinden satış yapılan bir yapı bulunuyordu. Ülkemizde güneş enerjisinin kurulu gücünün 5.4 GW seviyesine ulaşılmasında, bu santrallerin büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yeni yönetmelikle birlikte, lisanssız elektrik üretimde yeni bir döneme girilmiştir. Yönetmeliğin nihai amacı, tüketilen enerjinin yerinde üretilmesi ve şebekeye olan ihtiyaçların en aza indirilmesidir. Lisanssız üretimin, esasen tüketime özgünleşmiş üretim haline gelmesinin hedeflenmiş olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak yeni yönetmelik ile sözleşme gücüyle sınırlı olmak üzere, öz tüketim amaçlı üretim tesislerin kurulmasına ve aylık mahsuplaşma sonucu üretim fazlasının şebekeye, kendi tarife grubu üzerinden satışına imkan tanınmış olunuyor. Bu yönetmelikteki en önemli konunun güneş enerjisi yatırımcılarının büyük beklentisi olan, mevcuttaki saatlik mahsuplaşma yerine, aylık mahsuplaşmanın hayata geçirilmiş olmasıdır. Daha önce dernek olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda, hafta sonu tatilleri ile resmi ve dini bayram tatillerini dikkate aldığımızda, yıl içerisinde yaklaşık yüz on beş gün gibi bir süresinin tatil olduğunu ve bu süre içerisinde çalışmayan fabrikalarda tüketim olmayacağı için saatlik mahsuplaşmanın fizibiliteleri kötü yönde etkilediğini belirtmiştik. Bu durumla ilgili yapılan aylık mahsuplaşma düzenlemesiyle çok olumlu bir adımın atıldığını söyleyebi liriz; ancak konuyla ilgili temel hedef yıllık mahsuplaşmadır. Yazlık olarak kullanılan konutlarda olduğu gibi çalışma profillerine göre aylık tüketim değerleri değişiklik gösteren çok sayıda işletme bulunmaktadır. İlerleyen süreçte yıllık mahsuplaşmaya geçilmesiyle, aylara göre farklı tüketim değerleri bulunan tesislerde de lisanssız elektrik üretimi yaygınlaşacaktır.

Aylık mahsuplaşmada şebeke ile enerji alışverişinin hangi kurallar ve bedeller çerçevesinde yapılacağı EPDK Tarifeler Dairesi tarafından düzenlenmiştir. Bu tarifeye göre; aylık mahsuplaşma kapsamında şebekeye verilen ve çekilen enerjide, sadece çekilen enerji için kWh bazında uygulanacak dağıtım bedelinde %50 indirim yer alıyor. Ayrıca tarifede, mahsuplaşma sonrası üretim fazlası bulunuyorsa, şebekeye verilen kWh enerji için herhangi bir dağıtım bedeli alınmaması ve mahsuplaşma sonrası şebekeden enerji çekiliyorsa,
çekilen kWh enerji için kendi dağıtım tarifesinin uygulanacağı görülmektedir. Yayınlanan bu tarifede aylık mahsuplaşma fazlası üretim için şebekeye enerji verişte dağıtım bedeli alınmaması
sektör açısından oldukça olumlu karşılanmıştır.

Bu düzenlemeyle birlikte endüstriyel tesisler başta olmak üzere, küçük işletmelerde ve konutlarda çatı tipi GES uygulamaları hızlı bir ivme gösterecektir. GES santralleri artık şebeke fiyatlarıyla ortalama 5-6 yıllık süre zarfında kendisini rahat bir şekilde amorti edebilecek seviyeye ulaşmış durumdadır. Bu nedenle, elektrik fiyatlarında yaşanacak artışları ve güneş enerjisindeki yatırım maliyetlerinin de her geçen yıl düşüyor olmasını da göz önüne aldığımızda, ilerleyen süreçte herkesin, her işletmenin çatısında güneş enerji sistemlerini görebileceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yatırım açısından mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte, finansal açıdan da bazı iyileştirmelerin yapılması gerektiği görülmektedir. Özellikle ülkemizin bulunduğu ekonomik koşullar sebebiyle faizlerin yüksek olması, yatırımcıların önünde bir engel olarak durmaktadır. Genel olarak yatırımcı, yatırım finansmanı için öz kaynak kullanmak yerine, uzun vadeli krediyi tercih etmekte, faizlerin yüksek olması sebebiyle de yatırım yapamamaktadır. Bu yatırımlar için aylık elektrik faturasına yakın fiyatlarda kredi geri ödemeleri olan, uzun vadeli ve düşük faizli özel kredilerin oluşturulması, birçok yatırımın hızlanmasına olanak sağlayacaktır. Bu durumun gerçekleşmesi için de faizlerin bir miktar gevşemesinin ve yurtdışındaki temiz enerji kredilerinin devlet desteği ile Türkiye’ye getirilmesinin de büyük katkıları olacaktır. Düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin oluşturulmasıyla, tüm çatılarda bu yatırımlar için adımların atılacağını göreceğiz.

Söyleşinin devamını okumak için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

"Atıksu Atık Değil Önemli Bir Kaynaktır"

Türkiye'de yılda 5 milyar ton atıksuyun deşarj edildiğini ve bu miktarın 3 Sapanca Gölü'ne eşit seviyede olduğunu ifade eden Artemis Arıtım Ku...
26 Eylül 2019 Perşembe

Schmid Pekintaş Enerji CEO'su Özhan Olcay: "Büyük Bir Potansiyele Sahibiz"

Schmid Pekintaş Enerji CEO'su Özhan Olcay, Türkiye'de çatıların güneş enerjisi üretimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguluy...
19 Temmuz 2019 Cuma

"Arıtma Tesislerinde Dijital Devrim Yaşanacak"

Endüstriyel arıtma tesislerde dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Artemis Arıtım Kurucu Ortağı Yüksek Çevre Mühen...
23 Mayıs 2019 Perşembe

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.