E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

Yeni Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin Enerji Sektörüne Getirdikleri

Yeni Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin Enerji Sektörüne Getirdikleri

19 Temmuz 2019 Cuma | KONUK YAZAR
151. Sayı (Temmuz-Ağustos 2019)
2.305 kez okundu

Özlem Ege Polat

Avukat / Ege Avukatlık Bürosu

Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran ayları yenilenebilir enerji sektörü için birçok değişiklik/ yenilik getirdi. Düzenleyici kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu birbiri ardına yaptığı değişikliklerle lisanssız elektrik üretimi yapmak isteyen tüketicilerin ve yatırımcıların elektrik üretim yatırım projelerini değiştirdi.

MUAFIYET ÜST SINIRI VE DESTEKLEME MEKANIZMASI

Yenilenebilir enerji kaynaklarınadayalı elektrik üretimi yapısını değiştiren ilk değişiklik, 10 Mayıs 2019 tarihli ve 1044 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı. 10 Mayıs 2019 tarihli 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1044 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 18/11/2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın birinci maddesi  değiştirilerek (i) YEKDEM’e tâbi üretim tesislerinden -belirli şartlar altında- mesken, ticarethane ve aydınlatma abonelerinin ürettikleri ihtiyaç fazlası elektriğe kendi abone gruplarına ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli ile tesisin işletmeye girdiği tarihten itibaren on yıl süreyle satın alma garantisi getirildi ve (ii) lisans alma ve şirket kurma muafiyetine sahip yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırı 1 MW’dan 5 MW’a çıkarıldı.

YENI LISANSSIZ ELEKTRIK ÜRETIMI YÖNETMELIĞI

Bu gelişmenin ardından sektör tarafından uzun süredir beklenen yeni “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği” (Yönetmelik) 12 Mayıs 2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, selefi yönetmeliği ve bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tebliği birleştirmiş ve bunları ilga etmiştir. Yönetmeliğin getirdiği en önemli gelişmelerden biri, aylık mahsuplaşma uygulaması olsa da sektör için başkaca yenilikler de barındırıyor. Kurum, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretiminin belirli istisnalar dışında sadece tüketicinin kendi ihtiyacını karşılaması amacıyla yapılması için belirli düzenlemeler -kısıtlargetirmiştir. Peki mahsuplaşma nedir? Mahsuplaşma, Yönetmelikte “Belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşen, üretim ve tüketimin birbirinden düşülmesi sonucu kWh cinsinden net üretim veya net tüketim değerinin bulunması işlemi” olarak tanımlanmıştır.

Mahsuplaşma sonucu, aynı ay içinde olmak üzere, bir üretim tesisi şebekeye verdiği ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini aynı ay içinde tükettiği elektrik enerjisinden mahsup ederek -üretiminin veya tüketiminin fazla olmasına bağlı olarak- (i) görevli tedarik şirketine fatura keserek mahsuplaşma sonucu şebekeye verdiği ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için ödeme alacak veya (ii)
mahsuplaşma sonucu çıkan fazla elektrik tüketimi için görevli tedarik şirketi tarafından kendisine fatura düzenlenecektir. Yönetmeliğin 26. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenen aylık mahsuplaşma uygulamasında hesaplamaların her ayın 6. günü ilgili şebeke işlet mecisi tarafından yapılacak işlemlerle belirleneceği düzenlenmiş ve hükümde mahsuplaşma sonucunda şebekeye verilecek enerjinin on yıl süreyle görevli tedarik şirketi tarafından satın alınacağı belirtilmiştir.

Yazının devamını okumak için tıkayın


 


İlginizi çekebilir...

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen: İGDAŞ Depreme En Hazır Kuruluşların Başında Geliyor

İGDAŞ, 6,5 milyon abonesi ve yıllık 6,5 milyar metreküp doğalgaz satışı ile Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi. Bu rakamlar abone sayıs...
22 Kasım 2019 Cuma

Doğalgaz Alım Fiyatımız Avrupa'dakilere Kıyasla İki Misli Olmayabilir

Ülkemizde hava kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalarla başlayan doğalgaz kullanımının gelişimi günümüzde aynı düzeyde önemsenmiyor. Neredeyse...
22 Kasım 2019 Cuma

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları genelde enerji yoğun binalardır. Kışın ısıtma, yazın soğutma, aydınlatma, havalandırma ve diğer ünitelerd...
26 Eylül 2019 Perşembe

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.