E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

Türkiye'de Enerji Dönüşümünün Finansmanı

Türkiye'de Enerji Dönüşümünün Finansmanı

25 Ekim 2019 Cuma | HABERLER
153. Sayı (Ekim 2019)
1.095 kez okundu

Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı Raporu'na göre, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini sınırlandırma ve sürdürülebilir büyümeyi sağlama zorunluluğu, küresel enerji dönüşümünün ivmelenmesi ihtiyacını artırıyor. Yenilenebilir enerji maliyetlerinde devam eden düşüş, enerji verimliliği alanında sağlanan iyileşmeler, yenilenebilir enerjiyle sağlanan elektrifikasyonun artması, “Akıllı” teknoloji uygulamalarının yaygınlaşması, teknolojik yeniliklerin süreklilik kazanması ve söz edilen tüm gelişmeleri yönlendiren kapsayıcı politikalar, sürdürülebilir bir gelecek için enerji dönüşümünü destekleyen ana gelişmeler olarak öne çıkarıyor. Enerji yatırımlarının küresel yatırımlar içindeki payı 2018 senesi sonu itibarıyla yüzde 10 civarında, küresel gayri sâfi hasıla (GSH) içindeki payı ise yüzde 2,5 civarında oldu. Mevcut politikaların sürdürüldüğü ve daha düşük yatırım ihtiyacı öngörülen senaryolar da dahil olmak üzere orta-uzun vadede enerji yatırım ihtiyacının geçmiş 15-20 yıl ortalamasının üzerinde olacağı ve önemli bir ek finansman ihtiyacına yol açacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda düşük karbonlu enerji dönüşümünün getireceği yatırım ve finansman ihtiyacı ve bunun nasıl karşılanacağının anlaşılması özellikle ön plana çıkıyor. 

Küresel Enerji Yatırımının Yarısı Dönüşüme Yapıldı

Raporda yer alan verilere göre, 2018 yılında 1,8 trilyon dolara ulaşan küresel enerji yatırımlarının yarısı enerji dönüşümüyle ilgili gerçekleştirildi. Güneş ve rüzgâra dayalı teknolojilerin maliyetlerindeki düşüşler, yenilenebilir kaynaklara yönelik destekleyici politikalar, maliyet bazlı politikalara geçiş ve teknolojinin verimliliğinin artması yatırımları destekleyen faktörler oldu. Bunun yanında, teknolojilerin daha olgun hale gelmesi, finansmanlarını kolaylaştırıcı bir etki yarattı. Finansal kuruluşlar yenilenebilir enerji finansmanında daha kolay hareket edebilir hale geldi. Yenilenebilir enerji finansmanında kamu fonlaması %10, özkaynak %39, kredi %50, hibe ve diğer finansman %1 olarak gerçekleşti. Enerji dönüşümü finansmanında, politika çerçevesiyle birlikte yeni finansman modelleri ve yenilikçi finansal araçlar yoğun bir şekilde tartışılıyor.

Geçtiğimiz otuz yıl, küresel ölçekte finansmana erişim ve finansal derinleşmenin ağırlık kazandığı bir dönem oldu. Buna rağmen enerji de dahil olmak üzere altyapı yatırımlarına yönlendirilebilen orta-uzun vadeli kaynaklar sınırlı kaldı. Bu dönemde özel sektörün tasarruf düzeyi arttı; ancak bu tasarruflar aynı ölçüde orta uzun vadeli yatırımlara yönelmedi. Özel sektör tasarruflarının enerji dönüşümüne daha fazla yönlendirilebilmesi, ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasında önemi rol oynayacak. Bu bağlamda, bankalar ve kurumsal tahvil piyasalarına eşdeğer büyüklükte varlık kurumsal yatırımcılar, özel sektör kuruluşları ve çeşitli fonların yönetiminde bulunmakta ve önemli bir potansiyel barındırıyor. Diğer yandan sürdürülebilirlik, iklim finansmanı, düşük karbonlu ekonomi temalı özel fon ve finansal enstrümanlar gelişiyor ve çeşitleniyor.

Yazanın devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

HABAŞ'ın Tercihi Carrier Santrifüj Su Soğutma Grupları Oldu

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından HABAŞ Topluluğu'nun İzmir Aliağa'daki elektrik enerjisi üretim santralinin kapasitesi, Carrier ...
25 Ekim 2019 Cuma

Güneşle Gelen Tasarruf 600 Milyon Dolara Ulaştı

Kurulu gücünü 5 bin megavatın üzerine çıkarmayı başaran güneş enerjisi sektörü, ekonomiye ve çevreye olan katkıları artarak büyümesini sürdürüyor....
25 Ekim 2019 Cuma

İZAYDAŞ, 500 Bin Ton Endüstriyel Atığı Bertaraf Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ, yılda 35 bin ton atığı yakarak yok ediyor....
25 Ekim 2019 Cuma

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.