E-Dergi Oku 

Küresel Isınma 2050'ye Kadar Beklemeyecek

Küresel Isınma 2050'ye Kadar Beklemeyecek

10 Mart 2021 | ÇEVRE
164. Sayı (Mart 2021)
2.697 kez okundu

EASAC (Avrupa Bilim Akademileri Danışma Konseyi) Enerji Program Direktörü William Gillett, “IPCC özel raporu, önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde sera gazı emisyonları hızlı bir şekilde azaltılmazsa, ortalama küresel sıcaklığın 1,5 ila 2 derecenin üzerine çıkacağını ve bunun iklimimiz üzerindeki etkilerinin felaket olacağını göstermiştir. Elbette, araştırmacılar 2030'dan sonra neler yapılabileceği üzerinde çalışmaya devam edecekler; ancak bugünün AB enerji mevzuatı, 2030'dan önce yapılması gerekenlere net bir şekilde odaklanmalıdır” açıklamalarında bulundu.

AB'deki en büyük sera gazı emisyon kaynağı endüstride, binalarda ve ulaşımda fosil yakıtların kullanılmasıdır. Bu nedenle, yenilenebilir enerji direktifinde bir revizyon için öncelikli ilke, bu sektörlerdeki en iyi enerji verimliliği önlemleri ile birlikte, gerçekten karbon içermeyen yenilenebilir kaynakların kullanımını artırarak, 2030'dan önce sera gazı emisyonlarındaki azalmaları en üst düzeye çıkaracak gereksinimleri güçlendirmek olmalıdır.

Yenilenebilir enerji sistemlerinin gelecekteki konuşlandırılması için iddialı hedeflere ihtiyaç var. Bununla birlikte, bu dağıtım, kullanılan malzeme ve bileşenlerde yerleşik enerjiden büyük miktarlarda GHG emisyonları üretecek. Bu somutlaştırılmış emisyonlar sadece yenilenebilir enerji sistemlerinden değil, aynı zamanda ihtiyaç duydukları yeni altyapı, binalar, endüstri ve ulaşımda kullanımlara girmek için gereken enerji harcamalarından yararlanacak. RED II'deki revizyonlara öncelik verirken amaç, önümüzdeki 10-15 yıl içinde üretilecek kümülatif GHG emisyonlarını (somutlaştırılmış emisyonlar dahil) en aza indirmek olmalıdır.

Biyoenerji

Şimdiye kadar, bazı odunsu biyokütle türleri, tüm biyokütle kullanımının karbon nötr olduğu varsayımına dayanıyordu. Yine de, küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılmasına katkıda bulunmak için, yalnızca karbon geri ödeme süreleri 10-15 yıldan daha kısa olan biyokütle kaynakları yenilenebilir olarak tanımlanmalı veya yenilenebilir enerji hedeflerine sayılmaya uygun hale getirilmelidir. Bu, AB biyoçeşitlilik stratejisinde önerildiği gibi bütün ağaçların yakılmasını engelleyerek ek faydalar sağlayacaktır.

Hedeflerin basitleştirilmesi

Yenilenebilir ulaşım yakıtları hedeflerinde kullanılan çarpım faktörleri ve çift sayım kafa karıştırıcıdır. Karmaşıklığı azaltmak ve yenilenebilir enerjiler için hedeflerin ve kamu finansmanının kullanımına dair kamu güveninin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla, anlaşılması kolay alt sektör hedefleriyle değiştirilmelidir.

Binalar

Neredeyse sıfır enerjili binaların (NZEB) mevcut AB tanımı [1], AB genelinde üye devletler tarafından farklı tanımlara yol açtı. Maalesef, özellikle tarihi binalar için uyum sağlamanın en ucuz yolu, derin tadilat yapmak yerine, enerji verimliliği düşük binalara yenilenebilir jeneratörler (genellikle PV) eklemek olabilir. Bu seçenek, yazın yenilenebilir enerji üretimini arttırır; ancak binanın toplam yıllık termal enerji ihtiyacını azaltmaz. Dahası, Kuzey Avrupa binalarında, PV jeneratörlerinin eklenmesi tipik olarak kışın alan ısıtma sistemlerinden kaynaklanan GHG önemsiz azalmalar sağlayacaktır. Bu nedenle NZEB tanımı, yenilenebilir enerji, kojenerasyon ve harici kaynaklardan (bölgesel ısıtma gibi) atık ısı ve kendi kendine tüketim tarafından sağlanan yüzdelerle birlikte binanın yıllık nihai enerji tüketimine odaklanacak şekilde revize edilmelidir. NZEB'yi “yenileme dalgası” için teşvik etmek, daha sonra yenilenebilir enerji, kojenerasyon ve dış kaynaklardan gelen atık ısı ve kendi kendine tüketim kullanımı ile birlikte derin yenilemelerin teşvik edilmesiyle tutarlı hale gelecektir. 

Yazının devamı için tıklayın 


İlginizi çekebilir...

Karbon Ayak İzinin Küçültülmesi için Belediyelerde Alınabilecek Temel Önlemler

Günümüzün en önemli problemleri hiç şüphesiz küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği sorunudur....
22 Ekim 2020

Yılın İlk Yarısında 112 Milyon Lira Çevre Cezası Kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda yılın ilk 6 aylık döneminde Çevre Kanunu'na muhalefet eden işletmelere, 112 ...
13 Ağustos 2020

İklim Krizi Farkındalığı Anketinin Sonuçları Yayımlandı

Dünyanın 40 ayrı ülkesinde iklim değişikliğine yönelik toplumsal farkındalık seviyesini ölçmek için kamuoyu araştırması yapıldı....
1 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.