E-DERGİ
Enerji ve Çevre Dünyası 139.Sayı

 


E-Dergi Oku 

ASUNİM
SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ
KARYER ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ
SIEMENS A.Ş.
ERALP KAZAN VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI

KÜNYE


Kuruluş Tarihi:
2000

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. Adına
İsmail CEYHAN
ismailceyhan@b2bmedya.com

Yayın Danışma Kurulu
Erdal Çalıkoğlu (ETKB), Doç. Dr. Mustafa Tırıs (T Dinamik Enerji), Muhammet Saraç (İZAYDAŞ), Filiz Karaosmanoğlu (İTÜ-YÜ), Dr. Arnold Hornfeld (TÜSİAD), Nail Olpak (MÜSİAD), Dr.Ahmet Kavas (İÇTAŞ), Metin Atamer (RESYAD), Dr. Atilla AKALIN (HESİAD), Yavuz Aydın (TÜRKOTED), Ufuk Berk (Karadeniz Holding), Serdar Yıldız (Borusan), Soren Kruse (Aalborg), Muzaffer Yosmaoğlu (BioConstruct), Yaman Akar (Yaman Enerji), İbrahim Şen (Enerji Danışmanı), Mehmet Türkel (ENKO), Ömer Özdemir (Bosen Enerji A.Ş.), Selahattin Çimen (Globinvest Enerji/Emekli ETKB Müsteşarı)

Yazı İşleri Müdürü
Tayfun AYDIN
tayfunaydin@b2bmedya.com

Reklam Müdürü
Berna K. TURAN
bernakaraman@b2bmedya.com

Abone ve Okur Hizmetleri
Reyhan TOYDEMİR
abone@b2bmedya.com

Baskı ve Cilt
Şan Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (0212 289 24 24)

Yayınlayan
Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.
Barbaros Mah. Uğur Sk. No:2/2 34662 Üsküdar/İstanbul/Türkiye
Tel: 0216 651 78 78 PBX
Fax: 0216 651 78 98
www.teknikyayincilik.com | www.enerji-dunyasi.com
e-posta: info@teknikyayincilik.com
Fiyatı: 10 TL
© 2018 Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.
ISSN: 1305-2047
Yılda 8 sayı yayımlanır.
Tüm Türkiye'de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu'na göre yerel süreli yayındır.