KÜNYE


Kuruluş Tarihi:
2000

Kurucusu
Süleyman BULAK

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. Adına
İsmail CEYHAN
ismailceyhan@b2bmedya.com

Yayın Danışma Kurulu
Erdal Çalıkoğlu (ETKB), Doç. Dr. Mustafa Tırıs (T Dinamik Enerji), Muhammet Saraç (İZAYDAŞ), Filiz Karaosmanoğlu (İTÜ-YÜ), Dr. Arnold Hornfeld (TÜSİAD), Nail Olpak (MÜSİAD), Dr.Ahmet Kavas (İÇTAŞ), Metin Atamer (RESYAD), Dr. Atilla AKALIN (HESİAD), Yavuz Aydın (TÜRKOTED), Ufuk Berk (Karadeniz Holding), Serdar Yıldız (Borusan), Soren Kruse (Aalborg), Muzaffer Yosmaoğlu (BioConstruct), Yaman Akar (Yaman Enerji), İbrahim Şen (Enerji Danışmanı), Mehmet Türkel (ENKO), Ömer Özdemir (Bosen Enerji A.Ş.), Selahattin Çimen (Globinvest Enerji/Emekli ETKB Müsteşarı)

Yazı İşleri Müdürü
Tayfun AYDIN
taydin@teknikyayincilik.com

Reklam Müdürü
Dilek MERTER
dmerter@teknikyayincilik.com

Reklam Satış Temsilcisi
Ebru FAYTONCU UÇAR
eucar@teknikyayincilik.com

Abone ve Okur Hizmetleri
Azime BAYRAM İMAMOĞLU
abone@teknikyayincilik.com

Grafik
Sebiha EKİNCİ
sekinci@teknikyayincilik.com

Baskı ve Cilt
Şan Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (0212 289 24 24)

Yayınlayan
Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.
Gayrettepe Mah, Bahar Sok. Karanfil Apt. Kat:4 D:11 34349 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (0.212) 275 83 59 (pbx)
Fax: (0.212) 288 26 14
www.teknikyayincilik.com | www.enerji-dunyasi.com
e-posta: info@teknikyayincilik.com
Fiyatı: 10 TL
© 2017 Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.
ISSN: 1305-2047
Yılda 8 sayı yayımlanır.
Tüm Türkiye'de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu'na göre yerel süreli yayındır.