Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 151. Sayı (Temmuz-Ağustos 2019)

enerji-dunyasi.com Enerji ve Çevre / Temmuz-Ağustos 2019 43 nolojisini kullanmak için, yerel mülklerde akıllı ölçüm gibi doğru piyasa koşulla- rının ve altyapısının mevcut olması gerekir. Nitekim, kamu otoritelerinin bu yeni teknolojilerin kullanımını des- teklemesi önemlidir. Bu nedenle, proje aynı zamanda kullanıcılara daha uygun elektrik tarifeleriyle fayda sağlayacak olan bu umut verici yenilikleri Avrupa enerji piyasasının işletme kurallarına daha uygun hale getiren bir tavsiye lis- tesi de geliştirmiştir. Tüketicilerin sistem ile nasıl etkile- şime girdiğine dair detaylı bilgi edindi- ğimiz bu proje, teknik çözümlerin geliş- tirilmesi ve düzenlenmesi, ve projenin ticari kullanıma açılması için gereken fırsatların belirlemesi açısından değerli sonuçlar verdi. Gerçekten de akıllı elekt- rikli termal depolama, AB vatandaşla- rının enerji kullanımını daha verimli ve ucuz hale getirmek için harika bir fırsat sunuyor. PROJENIN FAYDALARI • Ekonomik kâr • Şebeke yönetimi gelişmesi • Enerji maliyetinin azalması • CO 2 emisyonunun azalması n lanılmasına olanak sağlayan olumlu bir etkiye sahiptir. Bu teknolojinin enerji sistemindeki potansiyelini ortaya çıkarmak için, elekt- rik değer zincirinin tamamını temsil eden beş AB üye devletinden 13 ortak kuruluş, Glen Dimplex tarafından koordine edilen hırslı bir araştırma projesinin parçası ola- rak güçlerini birleştirdi. Haziran 2015 ile Mayıs 2018 tarih- leri arasında gerçekleştirilen üç yıllık REALVALUE projesi ve Avrupa Komis- yonu'nun Horizon 2020 programından mali destek aldı ve bu destek teknoloji geliştirme, araştırma personeli maliyet- leri ve gerçek hayat uygulama alanlarının konuşlandırılmasına harcandı. Almanya, İrlanda ve Letonya'da 750 mülke kurulu olan ve gelişmiş bilişim teknolojileri ile her bir ülkedeki elektrik şebekelerine bağlı olan teknoloji, küçük ölçekli enerji depolama cihazlarının yeni- lenebilir enerji kullanımının artırılmasına nasıl yardımcı olabileceğini başarıyla gösterdi. Tüketici ihtiyaçlarını merkezinde konuşlandırarak, REALVALUE bu sistem- den maliyet, konfor ve kontrol açısından bir çok fayda sağladı. Tüketicilere proje bazında sadece anketler, röportajlar ve odak gruplarıyla danışılmakla yetinil- medi, aynı zamanda yeni geliştirilen, kul- lanımı kolay bir uygulama ile enerji tüke- timlerini kolayca takip edebilmeleri sağ- landı. Bu uygulama sayesinde tüketiciler kendi ısıtma sistemlerini uzaktan izleyip kontrol edebildiler. Projenin amacı, bir- çoğunun akıllı enerji sistemi kavramını bilmediği, hayatın her kesiminden tüke- ticileri ve kullanıcıları (sosyal konut, tek aile evleri, kamu, ticari, özel veya konut binaları, vb.) kapsamaktı. Böylece yeni geliştirilen teknolojiye ve bu teknolojinin kendi ısıtma ihtiyaçları üzerindeki etkile- rine alışıp gözlemleyebildiler. PROJENIN ETKILERI Akıllı elektrikli termal depolama tek- SU VE ÇEVRE SEKTÖRÜNÜN DERGİSİ Zenginleşen içeriği ve dağıtım gücüyle alanında lider dergimizde yer alarak mesajlarınızı hedef kitlenize ulaştırabilirsiniz. www.suvecevre.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=