Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 166. Sayı (Mayıs-Haziran 2021)

26 Enerji ve Çevre / Mayıs-Haziran 2021 DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMALARINDA YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN BÖLGE ENERJİ SİSTEMLERİNE ENTEGRASYONU (*) enerji-dunyasi.com ULUSLARARASI YENİLENEBILIR ENERJİ AJANSI (IRENA) I sıtma, küresel olarak en büyük enerji kullanım şeklidir ve nihai enerji tale- binin yarısından fazlasını oluşturur. Binaların ısıtılması ve evsel kullanım için sıcak su üretimi, üretilen toplam ısının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır (IEA, 2019a). Bu enerjinin büyük çoğun- luğu fosil yakıtların yakılmasıyla üretilir ve bu da bina sektörünün dünyadaki birçok şehir için büyük endişe oluş- turan sera gazı (GHG) emisyonlarını, hava kirliliğini ve ilgili sağlık etkilerini önemli bir artırıcı etkisi bulunmakta- dır. Soğutma tarafında, soğutma talebi dünya çapında hızla artıyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki sıcak iklimlerde alan soğutma talebi genellikle yüksektir özellikle Güneydoğu Asya, Afrika, Hin- distan ve Çin’de. Bu nedenle ısıtma ve soğutma, acil eylem gerektiren sektör- lerdir. Bu özellikle şehirler için geçerlidir. Bugün dünyadaki insanların yaklaşık yarısı (%55) kentsel alanlarda yaşıyor ve bu eğilimin 2050’ye kadar %68’e yükselmesi bekleniyor (BM, 2019). İyi haber şu ki, sektör karbondan arındırılabilir. Binalarda ek enerji verim- liliği ve arz düzeyinde yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş potansiyeli yüksektir. Bölgesel enerji sistemleri, yenilenebilir enerji kullanımını artırabilir, enerji verimlili- ğini yükseltebilir, enerji yoksulluğunu önleyebilir, kullanılan fosil yakıt mik- tarını azaltabilir ve ısıtma ve soğutma sektöründen CO2 ve hidroflorokarbon (HFC) emisyonlarını düşürebilir. Bunu yaparak, ısıtma ve soğutma sektörü, Paris anlaşması (BM, 2015) ve Mont- real Protokolüne Kigali Değişikliği (UN, 2016) ile belirlenen emisyon azaltma hedeflerine uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunur. Bölgesel ısıtma sistemleri haliha- zırda bazı bölgelerde yüksek enerji RAPOR (*) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından derlenmiştir

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=