Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 171. Sayı (Ocak-Şubat 2022)

33 ENERJİ ve ÇEVRE • Ocak-Şubat / 2022 ENERJİ VERİMLİLİĞİ “Binalarda Enerji İsrafının Önüne Geçmek için U DÖNÜŞÜ Yapmalıyız” B inalarda ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan enerjinin israf edilmemesi için standartlara uygun ısı yalıtımı yapılmasının şart olduğunu vurgula- yan  İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtım- cıları Derneği) Başkanı Emrullah Eruslu ,  şunları söyledi: “Ülkemizde yalıtım ile ilgili yasal düzenlemeler henüz gelişmiş ülkeler seviyesinde değil. Yürürlükteki mevzuatlarımızla halen 2008 yılında tanımladığımız enerji limitlerini kullanıyoruz. Biz 2008’den bu yana  enerji verimliliği anlamında yerimizde sayarken gelişmiş  ülkeler birçok adım attı. Bu ülkelerde 2019 yılından bu yana yeni kamu binalarının tümü neredeyse sıfır enerjili olarak üre- tiliyor. 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor. Yeni binalar ülke- lerce tanımlanan bu limitler dahilinde yapılmak zorunda.  GELIŞMIŞ ÜLKELERLE ARAMIZDA 4-5 KAT FARK VAR Gelişmiş ülkelerde tanımlanmış U değerleri (ısı geçir- genlik oranı) ile ülkemizde tavsiye edilen değerler karşılaştı- rıldığında, ülke olarak daha verimli çözümlere yönelmemiz gerektiğini görüyoruz. Bina enerji verimliliği konusunda gelişmiş ülkelerde birim metrekare/yıl olarak enerji tüke- timi 30-50 kW mertebelerinde belirlenmiş durumda. Bina tasarlanırken, ‘bu binanın ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık toplam enerji tüketimi  30-50 kW mertebelerinde olmalıdır’ deniliyor. Türkiye’de biz hala birim metrekarede yıllık 120-150 kW  seviyesine uygun yalıtım yapmaya çalışıyoruz. Gelişmiş ülkelerle ara- mızda neredeyse 4-5 kat fark var. Örneğin Erzurum’da bu rakam yalıtımsız binalar için 250 kW ’ye kadar çıkabiliyor. U DEĞERLERI 2-2,5 KAT IYILEŞTIRILMELI  Dernek olarak hayata geçirdiğimiz ‘Tek yol U dönüşü’ kampanyamızla U değerlerinin ülke genelinde iyileştirilmesi konusuna dikkat çekiyoruz. U değeri, çatı, duvar, döşeme ve pencere gibi yapı elemanlarının ne kadar ısı geçirdiğinin ölçüsüdür. U değeri büyüdükçe yapı elemanlarından geçen ısı miktarı artar. Bir an önce 2012 yılında yayımlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı üzere enerji limitlerimiz ve U değerlerimiz AB seviyesine getirilmeli.  Ortak hedefimiz Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı. TS825 Binalarda Isı YalıtımKuralları Standardının 2019 yılı içeri- İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Başkanı Emrullah Eruslu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=