Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 173. Sayı (Nisan 2022)

35 ENERJİ ve ÇEVRE • Nisan / 2022 KONUK YAZAR EMİRHAN AKBULUT Elektrik Elektronik Mühendisi Omega Elektrik Pano İş Geliştirme Uzmanı Zorunluluğun Rengi Yeşil Olmalı D eğerli okurlarımız sizlere bu yazımızda enerji alanında yapılmış olan araştırmalar ve bu araştırmaların sonu- cuna göre almamız gereken aksiyon- lardan bahsedeceğiz. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) 2021 sonunda yayımladığı Dünya Enerji Görünümü raporuna ilişkin yorumlarıma göre; küresel enerji piyasalarında daha fazla belirsizlik ve keskin gel-gitler olaca- ğına ilişkin artan riskler bulunmakta- dır ve bizler de görüldüğü kadarıyla gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşı- lamaya yetecek yatırımı yapmıyoruz. Enerjiye doğru yatırım yapılmaz ise karşılaşılacak olan durumlardan baş- lıca olanları üretimin yapamaz hale gelmek ve doğrudan bununla bağ- lantılı olarak ihtiyacımız olan şeyleri ithal ederek daha pahalıya almak. Bu söylemlerimi örneklendirecek olursak aşağıdaki durumları aktarmakta fayda olacaktır. Avrupa’nın enerji üretiminde kömürden doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi, kıtada derin bir enerji krizinin başlangıcı oldu. Avrupa’nın doğal gaza bağımlı- lığı son çeyrekte asırda önemli oranda arttı. Doğal gaz tüketimindeki artış ise ağırlıklı olarak Rusya’dan ithalat, Norveç’in üretimi ve sıvılaştırılmış tüketiminde petrolün ardından ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Yeşil Muta- bakatı ve Birlemiş Milletler 2050 Karbon Nötr çalışmaları kapsamında hareket edeceğiz. Yapmamız gereken şey açık bir şekilde şudur ki; enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimli- liği yüksek yeşil Organize Sanayi Bölgeleri’nin hızla hayata geçirilmesi. Sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün bir an önce başlaması gerekmektedir. Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 40’ını gerçekleşti- ren OSB’ler, bu hedefe ulaşmak için kilit rol üstleniyor. Organize sanayi bölgelerindeki yeşil dönüşüme uyum süreci Türkiye’nin Avrupa pazarın- daki hakimiyetini koruması ve geliş- tirmesi açısından önem taşıyor. Organize sanayi bölgeleri yeni- lenebilir enerji kapasitesinden enerji verimliliğine, atıklarından bertarafın- dan üretim proseslerine kadar birçok koşul değerlendirilmeye alınacak ve bu değerlendirme sonrasında Yeşil OSB Sertifikası alacaklardır. Şahsi kanaatim bu uygulamanın rakiple- rinden birkaç adım önde ve global marka olmak isteyen; çevreye ve geleceğe duyarlı sanayicilerimiz için büyük bir fırsat olarak görmekteyim. Şimdiden bu markalara teşekkürleri- mizi bir borç bilmekteyiz. doğal gaz tedarikiyle sağlandı. Eko- nomilerin açılmasıyla oluşan güçlü talep, sıvılaştırılmış doğal piyasala- rında Asya ülkeleriyle yaşanan reka- bet ve Rusya’nın sevkiyatları artırma- ması nedeniyle doğal gaz fiyatlarında rekor artışlar yaşandı. Ekonominiz ne denli güçlü olursa olsun doğru olmayan enerji planlaması sizi dışa bağımlılıktan ve fiyat artışlarından koruyamaz. Aynı durumlar diğer ekonomi devleri olan ülkelerde de böyledir. Çin ve Japonya'nın başını çektiği dünyanın en çok sıvılaştırılmış doğal tüketilen bölgesi Asya'da spot fiyatlar geçen yıla oranla kat ve kat artış gösterdi. Çin'de, Pekin ve Şangay gibi nüfusu yoğun şehirler dahil olmak üzere ülkede planlanmış elektrik kesintileri uygulandı. Ülke çapında uygula- nan kesintiler çok sayıda fabrikanın kapanmasına neden oldu. Gelgelelim ülkemiz de birçok ülkede olduğu gibi, toplam enerji sar- fiyatının yaklaşık yüzde 40’ı endüst- riyel sektörde elektrik enerjisi olarak kullanılıyor ayrıca Türkiye’de doğal gaz üretimi, tüketimin yüzde 2’si sevi- yesinin altında gerçekleşiyor. Türki- ye’nin doğal gazda ithalata bağımlılık oranı yüzde 99’un üzerinde. Doğal gaz, Türkiye’nin toplam nihai enerji

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=