Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 175. Sayı (Temmuz-Ağustos 2022)

18 ENERJİ ve ÇEVRE • Temmuz-Ağustos / 2022 ÇEVRE DİLEK AŞAN Taksim Danışmanlık Hizmetleri Kurucu Genel Müdürü Global Raporlama Uzmanı Yeşil Strateji Nedir? B ireysel, kurumsal, ulusal ve küresel manada çevre has- sasiyetinin oldukça yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çevre yönetimine odaklanan yeni kavramlar, yaklaşımlar, yöntem- ler geliştirildi; çok sayıda standart, yasa ve yönetmelik yayınlandı. Tüm bu gelişmeler, dünya çapında iklim krizi ve doğal kaynakların korun- masından kaynaklanan kritik çevre sorunlarına yanıt vermek için ortak bir küresel zorunluluk yarattı. Günümüzde kadar geçen süreçte büyük ölçekli dönüşüm ihtiyacı bu kadar açık olmasına rağmen yapıl- ması gereken eylemleri tanımlamak hayli zordu. Bugün baktığımız zaman ise küresel ısınma, iklim değişikliği, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi vb gibi kavramlar ana akım medya ve sosyal medya dahil olmak üzere yapılan tüm yayınlarda, haberlerde ve raporlarda sıkça dile getiriliyor. Fakat ne yazık ki tüm bu konu- lar şirket toplantılarında, yatırım topluluklarına yapılan duyurularda veya hissedar görüşmelerinde, olması gerektiği kadar tartışılmamaktadır. Kurumların çevresel farkındalığı artmakta ve yeşil dönüşüm süreçleri hızlanmakta; ancak günümüzde çok az şirket gerçekten “yeşil” birer strateji oluşturmuş durumda. Geçmişte şirketler tarafından üst- lenilen ve çevreye fayda sağlayan bir- çok proje, yeni mevzuatlar, kamuoyu baskısı veya müşteri güvenliği endi- şelerinin bir sonucu gibiydi aslında. Aslında bugün birçok ülkede otomobil emisyonlarını azaltmak, ticareti yapı- lan karbon kredisi programı aracılı- ğıyla çevresel kirliliği düşürmek veya kurşun bazlı boya kullanımını orta-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=