Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 176. Sayı (Eylül 2022)

20 ENERJİ ve ÇEVRE • Eylül / 2022 T ürkiye'nin en büyük piliç eti üreticilerinden biri, elektrik ve ısı üretimi için kombine ısı ve enerji santralleri ile kendi enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Santraller, MWM'nin Tür- kiye distribütörü İltekno tarafından planlandı ve tedarik edildi. Türkiye'nin en büyük tavuk eti üreticileri arasında yer alan Beypiliç Bolu’da faaliyetlerini sürdürüyor. Bey- piliç, Bolu ve Ankara yakınlarındaki çeşitli fabrikalarında geniş bir yelpa- zede kanatlı et ürünleri üretiyor. 1979 yılında kurulan şirket, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi şirketinden biri ve yaklaşık 3.300 kişiye istihdam sağlıyor. Beypiliç, 2010 yılında Bolu'daki tesisi için her biri 4,3 MWe kapasiteli iki MWM gaz jeneratörlü anahtar tes- lim kojenerasyon tesisi yatırımı yaptı. CHP, Caterpillar Energy Solutions'ın bölge distribütörü İltekno tarafından tedarik edildi ve kuruldu. Bu CHP ile Beypiliç ile İltekno arasında on iki yıldır devam eden yakın bir ortak- lık gelişti. 2010 ve 2022 arasındaki dönemde, çeşitli yerlerde yedi MWM gaz jeneratörünün daha fazla devreye alınmasıyla işbirliği pekiştirildi. Örne- ğin Bolu'da mevcut CHP santralinin kapasitesi iki adet MWM TCG 2032 V16 jeneratör satın alınarak genişle- tildi. Bu, toplam dokuz MWM gaz jeneratörünün Beypiliç için elektrik ve ısı ürettiği anlamına geliyor. Kümes hayvanları yetiştirme tesisleri, mezbahalar, yem üretimi ve gıda üretimi - Beypiliç'in tüm bu bölümleri büyük miktarda enerji ve ısı gerektiriyor. Beypiliç YönetimKurulu Üyesi Hamdi Tanrıkulu “2010 yılı başlarında yaptığımız değerlendir- melerde, Türkiye'de dağıtık enerji sistemlerinin daha önemli olacağını düşünerek gazla çalışan kojeneras- yon santralleri yatırımına karar ver- dik. Gazlı motor sistemleri, yüksek elektrik üretim verimliliğine, yüksek kullanılabilirlik oranlarına ve düşük bakım maliyetlerine sahip olmaları ve dur-kalk işletimine uygun olmaları, diğer dağıtık enerji üretim sistemle- rine göre çok daha uygun bir sistem olarak bizi cezbetmiştir. Özellikle gaz motorları, ceket suyundan elde edilen sıcak suyun tesis içinde kullanılabi- leceği noktaların varlığında yüksek verimliliğe ulaşıyor ve finansal olarak çok avantajlı hale geliyor" dedi. Şu anda dokuz adet MWM gazlı jeneratör siparişine paralel olarak, tüm santraller için uzun vadeli tam bakım sözleşmeleri imzalandı. Tan- rıkulu, İltekno'nun hizmetini överek, “İltekno'nun deneyimli teknisyen ekipleri Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunuyor, bu nedenle tesislerimizde gerek planlı bakımlarda gerekse genel olarak arızalarda büyük bir sorun yaşamadık” dedi. CHP santralleri, Beypiliç tarafın- dan şirketin çeşitli bölümlerine kendi elektriğini sağlamak için kullanılıyor ve bireysel fabrikaların neredeyse tüm elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor. CHP tesislerinin termal çıktısı esas olarak gıda üretimi için proses buharı sağla- mak için kullanılır. Santrallerin elekt- rik verimi %43.8; ısı kullanıldığında, toplam verim%90'ın üzerinde. Beypi- liç, kojenerasyon kullanarak, devreye alınmasından bu yana konvansiyo- nel enerji kaynağına kıyasla toplam Gıda Üretiminde Rekabet Avantajı Olarak Temiz Enerji TESİS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=