Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 176. Sayı (Eylül 2022)

31 ENERJİ ve ÇEVRE • Eylül / 2022 Buhar Jeneratörü Satın Almadan Önce... H. TARIK GÜNER Permak Enerji ve Buhar Sistemleri A.Ş. S on dönemde yeni bir buhar üreteci satın alma süreci başladığında ilk soru buhar kazanı mı buhar jeneratörü mü olmaktadır. Artık günü- müzde gelinen noktada çoğu proses için cevap; ikisi de olabilirdir. Buhar jeneratörleri, birçok endüstriyel proseste buhar kazanlarının hükümranlığına son vermek üzeredir. Buhar jeneratörü almaya karar verdiniz. Şimdi sırada ikinci soru var: Yatırım maliyeti mi işletme maliyeti mi? Bu sorunun kesin cevabı ise elbette işletme maliyetinin düşük olmasıdır; eğer ki buhar jeneratörünü rakibinize almıyorsanız! Bu noktada kuşkusuz en önemli ve yaygın olarak kul- lanılan terim “kazan verimliliği”dir. Ne yazık ki bazı jene- ratör üreticileri zaman zaman verimliliği anlama sürecini olabildiğince zorlaştırmaktadır. (Deneyimli mühendislerin yazdığı bir dizi terim ve denklemi görmek mümkündür ancak genellikle, bu bilgiler sıradan bir kullanıcı için çoğu zaman anlaşılır olmaktan uzaktır.) Tüm bu bilgiler; kazan verimliliğine etki yapacak çok sayıda faktör olduğu için kullanıcıların kendinden emin bir karar vermelerine yardımcı olmamaktadır. Aşağıdaki makale, jeneratör/kazan verimliliği konu- sunu ve bunun yeni bir satın alma işiyle nasıl ilişkili oldu- ğunu açıklayacaktır. Ayrıca, alıcılar için ipuçlarının yanı sıra herhangi bir potansiyel satıcıya sorulması gereken birkaç zor soruyu da içerecektir. KAZAN VERIMLILIĞI NEDEN ÖNEMLIDIR? Yakıt faturası nedeniyle kazan verimliliği önemlidir. Jeneratör alınırken harcanan para büyük görünse de; orta- lama endüstriyel senaryoda, teslimat ve kurulum dahil olmak üzere yeni bir buhar sisteminin nihai satın alma maliyeti, jeneratör ömrü boyunca yakıt için harcanacak miktarla karşılaştırıldığında sönük kalır. Sadece ilk yılda jeneratör için harcanan miktarın iki üç katı kadar yakıt parası harcamak duyulmamış bir şey değil. Bu, jeneratör çalıştığı sürece yapılacak yıllık bir masrafı temsil eder. İşte bu nedenle verimlilik çok önemlidir. Yıllık işletme maliyetlerini doğrudan etkiler. Verimlilik açısından yüzde 1 kadar küçük bir fark, yüz binlerce liraya eşit olabilir. Doğal eğilim, daha düşük bir maliyeti peşinen cazip kılsa da bu karar önümüzdeki yıllarda milyonlarca liralık yakıt faturasına neden olabilir. VERIMLILIK NEDIR? Kazan verimliliği, yüzde olarak enerji girişi ve çıkışı arasındaki farkı ifade eder. Bir başka ifade ile bir kazanın yakıt kullanımına göre ne kadar buhar üretebildiğidir. Bununla birlikte, bir terim olarak, "kazan verimliliği" genellikle, etki edecek faktörlerin herhangi birini veya tümünü özetlemek için genel bir genel tanım olarak kul- lanılır. Sonuç olarak, “kazan verimliliği” terimi kullanıldı- ğında neyin temsil edilip edilmediğini anlamak önemlidir. Bu, potansiyel tedarikçinizin size sağlaması gereken bir şeydir ve ne kötüdür ki çoğu zaman muğlak olması istenir! Yakıt ve enerji girdileri ile çıktıları, teklif aldığınız jeneratör şirketinin web sitesinin teknik belgelerinde açık İşletme maliyetlerinizin yaklaşık %80'ini oluşturan yakıt tedariği ile, yüksek düzeyde verimlilik sağlamak, yıllık tasarruflarınızı en üst düzeye çıkarmak için önemlidir. MAKALE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=