Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 177. Sayı (Ekim 2022)

22 ENERJİ ve ÇEVRE • Ekim / 2022 Enerji Dönüşümünde Ana Eksen: RAPOR İ klim değişikliği politikaları son dönemde her ne kadar hızla ana akım kapsamına girmiş; sağlık, enerji krizi ve savaş gibi gündem- lere karşı dayanıklılığını ispatlamış olsa da bu konuda daha iddialı stra- tejiler geliştirilerek, somut adımların atılması ihtiyacının, gözden kaçırıla- mayacak denli aciliyet taşıdığı görül- mektedir. Hali hazırda karşılaşılmakta olan iklim değişikliği kaynaklı riskle- rin giderek arttığını gösteren bilimsel raporlarda, mevcut politikalar altında yüzyıl sonuna kadar ortalama 30 C ısınma patikasında olduğumuz ve bu seviyenin, güvenli eşik olarak ifade edilen 1,50 C’nin oldukça uzağında olduğu söylenmektedir. Artan riskler, bir yandan toplum- ların iklim değişikliğinin ortaya çıkan etkilerine uyum kapasitesini aşındır- makta, diğer taraftan da zaman geç- tikçe daha azimli bir azaltım patikasını yakalamak gerekeceğinden, dönüşüm karşısında kırılgan olan toplum kesim- leri üzerinde ek riskler yaratmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliği ile müca- delede zamanında hareket etmek ve dönüşümün yaratacağı riskleri yönet- mek önem taşımaktadır. Enerji dönü- şümünün yanında çok farklı üretim ve hizmet faaliyetlerinde de köklü değişimler gerektiren emisyon azal- tım stratejilerinin istihdam üzerindeki kesin etkileri hakkında yapılan değer- lendirmeler, pozitif yönde olsa da, karbon yoğun sektörlerin daralması ve hatta ortadan kalkması nedeniyle bu sektörlerdeki istihdamın olum- Adil Dönüşüm SHURA ENERJİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=