Enerji ve Çevre Dünyası 180. Sayı | Doğalgaz Dergisi 237. Sayı(Mart 2023)

64 DOĞALGAZ VE ENERJİ • Mart / 2023 MAKALE Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir Enerji için Binalarda Fotovoltaik Sistemlerin ve Rüzgar Türbinlerinin Kullanılmasının İncelenmesi alanı bulunmaktadır. Güneş enerjisinin binalarda kulla- nımı uzun süreli araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni yöntemleri içermektedir. Güneşin enerjisinden yararlanma- nın en basitinden en karmaşığına kadar birçok yolu vardır. Örneğin güneye bakan pencereleri kullanmak güneş enerjisi kullanmanın en basit şeklidir. Diğer bir yöntem, teknik olarak daha zorlu bir sistem olan güneşten elektrik enerjisi üreten fotovoltaik modüllerdir. Bu sistemlerde önemli olan şey. Güneş enerjisi tutulur, tutulan enerji depolanır ve bina içi enerji iletiminde kullanılır. Güneş enerjisi yeterli değilse bu sistemler ek sistemlere ve enerjiye ihtiyaç duyar. Bir diğer enerji kaynağı ise rüzgarın aktif olduğu rüzgar türbinleridir. Yenilenebilir kaynakların hızla tükendiği bu dönemde, rüzgar türbini teknolojisi hızla gelişmeye başladı. Bu ekonomik ve çevre dostu teknoloji, geçmişte gürültü endişeleri nedeniyle beğenilmedi, ancak şimdi dünyada gökdelenlerde kullanılı- yor. Gün geçtikçe bu gökdelenlerin yüksekliği arttıkça bu yapıların rüzgar enerjisi potansiyeli de artıyor. Bu durumu değerlendirmek isteyen bir takım tasarımcılar, enerji kulla- nım maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu binalarda enerji tüketiminden tasarruf etmek için yüksek binalara entegre edilmiş rüzgar türbinlerini kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmanın temel amaçları şunlardır: Çalışmanın amacı, yüksek yapılarda yaygın olarak kullanılan bir tasarım öğesi olan rüzgar türbinlerini araştırmak ve rüzgar türbini ile dona- tılmış yüksek katlı bina örneklerini incelemektir. Diğer bir amacı ise Bu çalışmanın amacı, dünyanın birçok ülkesinde kullanımda olan fotovoltaik sistemi bulmak ve yapılarda nasıl kullanıldığını göstermektir. Ülkemizde de örnekleri bulunmaktadır. Ayrıca mevcut halde bulunan binalar üze- rindeki uygulamalar, sistem boyutlandırmaları araştırılmıştır. Bunun yanında dünyadan ve ülkemizden bir takım güneş paneli sistem uygulama örneklerine değinilmiş ve fotovoltaik 1. GİRİŞ A tık maddelerin artması, karbon emisyonlarının yükselmesi, çevre kirliliğinin artması, doğal kay- nakların tükenmesi ve küresel ısınmanın giderek artması enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi konuları ortaya çıkarmıştır. Doğal kaynakların tükenmesi onların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde etkin kulla- nılması için araştırmalar yapılmaktadır. Günümüzde ülkeler arası birtakım politik problemler yaşanmaktadır. Bu sorunlar daha ileri aşamalarda ülkeler arası enerji savaşına dönüşe- bilmektedir. Günümüzde bunun örneklerini yakinen göre- biliriz. Bu yüzden enerji verimliliğinin sağlanması ve doğal kaynakların korunması global bilinçli toplumların oluşması için önemli bir unsurdur. Bu konulara dikkat edildiğinde günümüzde yaşanan savaşlarında önüne geçilebilir. Geçmiş zamanlarda başlamış olan sanayileşme fosil yakıtlar gibi sınırlı ve yenilenemez enerji kaynaklarını hızla tüketmeye başla- mıştır. Bu enerji türlerinin kullanılması ile beraber dünyada küresel ısınma ve çevre kirliliği hızlı bir artış göstermiştir. Bu yüzden insanlar doğal kaynaklardan elde edilen, yenilenebilir ve sürdürülebilir, çevreye çok daha az zarar veren enerji kay- nakları bulmaya ve üretmeye çalışmışlardır. Bu çalışmaların sonucunda insanlar güneş, su ve rüzgardan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları üretmeye başlamışlardır. Bu enerji kaynakları diğer fosil ve sınırlı kaynaklara göre küresel ısınmayı ve çevre kirliliğini en aza indirgemiştir. Günümüzde sık kullanılan bu enerji kaynakları güneşin ve rüzgarın aktif olarak kullanıldığı fotovoltoik sistemler ve rüzgar türbinleridir. Bu enerji sistemleri doğal kaynaklardan güç alarak ve onları dönüştürerek bize enerji sağlamakta- dırlar. Kullanılan bu sistemler güneş ve rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çevirirler. Günümüzde birçok kullanım ATABERK ÖZATA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=