Enerji ve Çevre Dünyası 181. Sayı | Doğalgaz Dergisi 238. Sayı(Mayıs 2023)

54 DOĞALGAZ VE ENERJİ • Mayıs / 2023 C OGEN Avrupa üyeleri- nin en son anketine göre, kojenerasyon teknoloji- leri, özellikle verimliliği artırdıkları, maliyeti düşürdükleri ve dayanıklılığı güçlendirdikleri sanayi ve bölgesel ısıtma sistemlerinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Önümüz- deki yıllarda, kojenerasyon, özellikle giderek daha fazla entegre, karbondan arındırılmış ve merkezi olmayan enerji sistemleri bağlamında, düşük karbonlu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en KOJENERASYON ÇEVİRİ etkin şekilde kullanılması için iyi bir konuma sahiptir. COGEN Europe Snapshot Survey 2022, 15 AB Üye Devleti ve Türkiye dahil olmak üzere 16 ülkedeki ulusal uzmanların sağladığı katkılara dayan- maktadır. Katılımcı AB ülkeleri (Avus- turya, Belçika, Çekya, Danimarka, Fin- landiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve İsveç) toplamda Avrupa Birliği'ndeki kurulu CHP kapasitesinin yaklaşık %90'ını temsil etmektedir. Anket sonuçlarına göre kojene- rasyon pazarı Finlandiya, Almanya, Polonya ve Türkiye'de büyüme sin- yalleri veriyor. Düşüş belirtileri Dani- marka, Portekiz ve İspanya'da görü- lebilir. Kojenerasyon kapasitesindeki veya üretimdeki ani düşüşler, genellikle enerji sektörünü ve daha geniş Avrupa ekonomilerini etkileyen hem piyasa hem de politika faktörleri tarafından belirlenir. Enerji fiyat krizine verilen ulusal tepkiler, AB genelinde önemli Enerji Sorunlarının Üstesinden Gelmek için İyi Bir Konumda

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=