Enerji ve Çevre Dünyası 181. Sayı | Doğalgaz Dergisi 238. Sayı(Mayıs 2023)

68 DOĞALGAZ VE ENERJİ • Mayıs / 2023 ENERJİ E nerji tasarrufunun yanı sıra, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yapı ve inşaat sektöründe hızlı bir kentsel dönüşüm gündeme otururken, Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen Sıfır Enerji Binalar’a dönüşümü hızlan- dırmak ve tüm taraflar özelinde kamu- oyu oluşturmak amacıyla düzenlenen ZeroBuild Summit’23, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Zirvenin açılış konuşmasını; ZeroBuild Summit’23 Direktörü Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz, Baymak Kurumsal İletişim Direktörü Belgin Evcimen ve NP Betek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ Elazığ yaptı. ZeroBuild Summit’23 Direktörü Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz; enerji tasarrufu sağlayan, çevreye dost ve afetlere dayanıklı yapılar olarak dikkat çeken; ısıtma, soğutma, aydın- latma ve diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını da tamamen yenilenebi- lir enerji kaynaklarından temin eden binalar inşa etmenin, mevcut konut ve hizmet binalarının yenileme çalış- malarında Sıfır Enerji’yi bir prensip olarak benimsemenin mümkün oldu- ğunu belirterek şunları söyledi: “Top- lam tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 30’unu sadece binalarda kullanıyoruz. Sıfır Enerji Binalar ile enerji verimli- liğinin artırılması, fosil yakıt kullanı- mının minimuma indirilmesi ve aynı anda yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması, enerjide dışa bağımlı olmanın risklerinden korunmamızı sağlarken, bu prensibi benimsemenin gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakma sorumluluğumuza da büyük ölçüde katkı sunacağı inancındayız. Artık adımlarımızı daha büyük atma- nın zamanı.” “Önümüzdeki Yıl ZeroBuild Okulu’nu Açmayı ve Bilimsel Bir Kongre Hayata Geçirmeyi Hedefliyoruz” Konuşmacı olarak yer aldığı açı- lış oturumunda toplumun artık Sıfır Enerji Bina’larla ilgili daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğine dikkat çeken ZeroBuild Institute İcra Direktörü Doç. Dr. Ümit Ünver; ZeroBuild Ins- titute olarak ilk hedeflerinin Sıfır Enerji Binalar konusunda insanları bilinç- lendirmek olduğunu belirtti. Ünver, enstitü olarak hem ülkemizde hem de küresel ölçekte çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek; “Google Akademik tarafından tanınan ulus- lararası bir dergi çıkarmaya başladık. Önümüzdeki yıl ZeroBuild Okulu’nu açmayı ve bilimsel bir kongre hayata geçirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. “Eyleme Geçilmezse, Küresel Sıcaklık Artışının 1,5°C ile Sınırlandırılması Hedefi İmkansız Hale Gelecek” Sürdürülebilir Yapılı Çevre için Uluslararası Girişim-ISBE İcra Direk- törü Nils Larsson, enerji verimliliği açı- sından potansiyel olarak çok faydalı olabilecek bazı bina performansı kav- ramlarının görmezden gelindiğinin ya da kısmi olarak uygulandığının altını çizdi. Bu noktada, enerji verimliliği yüksek binalar için dizayn sürecinin en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Larsson; “Birçok tasarımcı ve yatırımcı, ne yazık ki dizaynı görsel tasarım kriterleri üzerinden değer- lendiriyor. Ancak binanın doğru dizaynı, iklimsel ve çevresel faktörlere göre tasarlanmasıdır. Burada ‘Entegre Dizayn Süreci’ (Integrated Design Pro- cess - IDP) kavramı öne çıkıyor. IDP, iklimsel ve yapısal ihtiyaçları tasarı- mın en erken sürecinden itibaren mer- keze alıyor. Dünyadaki tüm örnekler gösteriyor ki; efektif bir uygulamayla soğutma, ısıtma, aydınlatma gibi sis- temlerin enerji girdilerini sürekli kont- rol ederek yüksek verim elde edebiliriz” dedi. Ayrıca konuşmasında karbon emis- yonlarını azaltma ve önleme yollarına da değinen Larsson, Sinerji Alanı Kon- septi’ni (Synergy Zone) de tanıtarak; “Bu konsept, farklı kullanım ve yapı- landırmalara sahip bina kümelerinin bir araya gelerek termal enerji, yenile- nebilir enerji çıktıları veya gri sudaki fazlalıkları ve eksikliklerin dengelen- mesini sağlıyor. Ekonomik aktif termal transfere izin verecek şekilde tasarlan- mış küçük kümeleri içeriyor ve binalar “Türkiye’de 23 Milyon Hanenin Yüzde 80’i Boşa Enerji Tüketiyor” ZeroBuild Summit’23 Direktörü Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=