Enerji ve Çevre Dünyası 185. Sayı | Doğalgaz Dergisi 242. Sayı(Kasım 2023)

49 DOĞALGAZ VE ENERJİ • Kasım / 2023 SÖYLEŞİ alanında değil, faaliyet konularındaki uzmanlığı olan ve katma değeri daha yüksek olan mühendislik alanında da öncelikle yakın coğrafya olmak üzere Dünyanın her yerinde söz sahibi olabil- mektir. Üretim gücünün de etkisi ile, sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak mühendislik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bu alanda da pazarda pay sahibi olabilmek INKWER’in yakın gelecekteki en önemli hedefle- rinden birisi olmaktadır. Ürünlerin özelliklerinden ve sağlamış olduğu avantajlardan bahseder misiniz? Kompansatörler; hemen hemen tüm endüstriyel tesislerde, içinde akış- kan olan her türlü boru hatları/kanal- larında kullanılan ve bu hatlardaki ısıl ya da mekanik genleşmeleri absorbe ederek meydana gelebilecek stres hasar- larını önleyen bir tesisat malzemesidir. Elektrostatik filtreler ise tüm dünyada güncelliği ve önemi gittikçe artan, özel- likle kömürden elektrik üreten termik santraller başta olmak üzere endüstri- nin birçok alanında baca gazındaki toz emisyonunun önlenmesinde kullanılan özel teknolojik tesislerdir. Elektrostatik filtreler; başta termik santraller olmak üzere birçok endüstriyel tesiste toz emisyonunun çevreye zarar vermeyecek düzeylerde olmasını sağlayan yüksek verimliliğe sahip sistemlerdir. Çevresel sürdürülebilirlik, hava kalitesi ve enerji verimliliği konularında elektrostatik filtrelerin rolü nedir? Elektrostatik filtreler katı yakıt yakan (kömür vb) termik santraller, üretiminde katı partikül salınımına neden olan çimento fabrikaları, demir çelik fabrikaları vb tesislerdeki baca gazındaki toz emisyonunu %99.9 ora- nında temizleyen sistemlerdir. Özellikle elektrik üretiminde kömür kullanılarak elde edilen enerji santrallerinde çevre kirliliği açısından ciddi tartışmaların yaşandığı günümüzde, INKWERTür- kiye’de hem mühendislik, hem imalat ve hem de saha çalışmaları ile komple hizmet verebilen bir kuruluş olarak söz sahibi olmuştur. Elektrostatik filtreler 100 yılı aşkın bir süredir endüstriyel toz toplama sistemlerinde güvenilirliği, yüksek verimliliği ve düşük operasyonel maliyetleri ile önemli bir çevre tekno- lojisi sistemidir. Elektrostatik filtreler yüksek verimliliği sayesinde partikül- lerin doğaya salınımını önleyerek insan sağlığı açısından önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Elektrostatik filtreler uzun ömürlü, yüksek verimli, 20-30 yıl gibi uzun süreçlerde, düşük bakım maliyetleri ile oldukça güvenilir sistemlerdir. Elekt- rostatik filtreler gerek yüksek sıcaklıkta

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=