Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi 171. Sayı (Ocak-Şubat 2022)

RAPOR 20 ENERJİ ve ÇEVRE • Ocak-Şubat / 2022 K işi başına otomobil sahipliği ve kişi başına enerji tüketimi gelişmiş ekonomilerin ortala- malarının üçte biri seviyele- rinde olan Türkiye’de, nüfus artışı, genç nüfus, kentleşme, sanayileşme, hizmet sektörlerinde büyüme ve yeni talep merkezlerinin oluşumu, artan ulaşım talebinin itici unsurları olmaya devam edecektir. Pek çok ülkede olduğu gibi, yolcu ve yük taşıma akti- vitesinin ağırlıklı bölümünü oluştu- ran karayolu ulaşımı, %90 üzerinde ithalat ile karşılanan petrol tüketi- minde de başı çekmektedir. Sera gazı emisyon envanteri bakımından elekt- rik üretiminden sonra ikinci sırada olan karayolu ulaşımı, hava kirletici gazlardaki ağırlığıyla da çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik bakımından öne çıkmaktadır. Dünya genelinde elektrikli araç- lar pazarında ve ilgili teknolojilerde büyüme ve gelişim ivmesi hızlanmak- tadır. Türkiye’de elektrikli araçların üretimi için devam eden yatırımlar, açıklanan 2030 hedefleri, düzenle- yici çerçevede 2021 yılı içerisinde atılmaya başlanan adımlar, batarya ekosisteminde, dijitalleşmede ve bağ- Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü 2021 SABANCI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ULUSLARARASI ENERJİ VE İKLİM MERKEZİ (IICEC)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=