E-Dergi Oku 
TEKSAN

Kamu Binaları İçin Enerji Tasarruf Rehberi Yayınlandı

Kamu Binaları İçin Enerji Tasarruf Rehberi Yayınlandı

26 Eylül 2019 | TEKNİK MAKALE
152. Sayı (Eylül 2019)
1.872 kez okundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamu binalarında enerji tasarrufu sağlanması amacıyla, kurumların izleyeceği yol haritasını belirleyen bir rehber yayınlandı. Rehber ile Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla yürütülecek işlemlerin tanımlanması amaçlanıyor.

Kamu binalarında enerji verimliliği sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından rehber yayınlandı. Rehber ile Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan (Yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri) kamu binaları için Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca 2023 yılı sonuna kadar asgari % 15 enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla yürütülecek işlemlerin tanımlanması amaçlanıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, rehber kapsamında tanımlanan hedefleri sağlamak amacıyla belirtilen enerji yönetim faaliyetlerini ve enerji verimliliği önlemlerini veya etüt çalışmaları ile belirlenen önlemleri bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla maliyet, tasarruf potansiyeli, uygulama kolaylığı, uygulamanın ekonomik ömrü, ekonomik yapılabilirlik gibi kriterleri dikkate alarak önceliklendirecek ve 2023 yılı sonuna kadar kısmen veya tamamen uygulayacak. Enerji Verimliliği Önlemleri “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin ArtırılmasınaDair Yönetmelik” uyarınca enerji yöneticisi görevlendirilmesi gereken kamu binalarında enerji yöneticisi görevlendirilmesi amacıyla gerekli iş ve işlemler yapılacak. Deprem riski taşımayan ve kiralık olmayan binalarda dış cephe yalıtımına ve pencere değişimine yönelik önlemlerin uygulanması sağlanacak.

Dönem sonu itibariyle bu rehber kapsamına giren binaların asgari C sınıfı enerji kimlik belgesi almış olması gerekiyor. Isıtma ve soğutma sistemlerine ait boru ve kanallarda yalıtım olmayan bölgelere vana ve flanşlar da dahil olmak üzere yalıtım yapılacak. Isıtma sistemlerinde kullanılan kazanlarda her yıl baca gazı ölçümleri İç ortam sıcaklığının ısıtma sezonunda en fazla 22 °C, soğutma sezonunda ise en az 24 °C olması sağlanacak. Önü kapalı olan radyatörlerin önleri ve üzerleri açılacak, radyatör arkalarına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilecek, ihtiyaç çerçevesinde; radyatör iç temizliği, çalışmayan vanaların değişimi, termostatik vana kullanımı sağlanacak.

Yazının devamı için tıklatın 


İlginizi çekebilir...

Dağıtım Şebekeleri için Teknik ve Ekonomik Bakış Açısıyla İletken Seçimi

Dağıtım şebekelerinde planlama yapılırken hem teknik kriterler hem de ekonomik koşulları aynı anda göz önünde bulundurulmalıdır....
14 Mayıs 2020

Türkiye'de Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretim Potansiyeli

Endüstriyel gelişime bağlı olarak enerji ihtiyacı tüm dünyada artmaktadır....
6 Nisan 2020

Enerji Verimliliğinde Bulut Tabanlı Büyük Veri Analizi

Günümüzde elektrik enerjisinin kullanımı oldukça yaygın bir hale gelmiş olup günlük yaşamın ve çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş...
9 Mart 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.