E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ALARKO
ERYAP BONUS
ERALP KAZAN VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
VIESSMANN
FRİTERM

HAKKIMIZDA


2000 yılında yayın hayatına başlayan Enerji ve Çevre Dünyası dergisi; enerji politikaları, enerji teknolojileri, elektrik üretim teknolojileri ve sistemleri, alternatif enerji kaynakları hakkındaki teknolojik gelişmeler, yasal uygulamalar, petrol ve petrol ürünleri, kojenerasyon teknolojisi ve uygulamaları, otoprodüktörlük uygulamaları, jeotermal, kömür, biomas enerji sistemleri ve uygulamaları, madenler ve doğal enerji kaynaklarına, konutlardaki ve sanayi tesislerindeki kullanımlarda çeşitli yakıtların güncel maliyet karşılaştırma tablolarına yer veren bir içerikle hazırlanmakta ve 3.000 adet tirajla yılda sekiz sayı olarak yayımlanmaktadır.

DERGİ KÜNYESİ

Kuruluş Tarihi:
2000

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. Adına
İsmail CEYHAN
ismailceyhan@b2bmedya.com

Yayın Danışma Kurulu
Erdal Çalıkoğlu (ETKB), Doç. Dr. Mustafa Tırıs (T Dinamik Enerji), Muhammet Saraç (İZAYDAŞ), Filiz Karaosmanoğlu (İTÜ-YÜ), Dr. Arnold Hornfeld (TÜSİAD), Nail Olpak (MÜSİAD), Dr.Ahmet Kavas (İÇTAŞ), Metin Atamer (RESYAD), Dr. Atilla AKALIN (HESİAD), Yavuz Aydın (TÜRKOTED), Ufuk Berk (Karadeniz Holding), Serdar Yıldız (Borusan), Soren Kruse (Aalborg), Muzaffer Yosmaoğlu (BioConstruct), Yaman Akar (Yaman Enerji), İbrahim Şen (Enerji Danışmanı), Mehmet Türkel (ENKO), Ömer Özdemir (Bosen Enerji A.Ş.), Selahattin Çimen (Globinvest Enerji/Emekli ETKB Müsteşarı)

Yayın Koordinatörü
Sertaç Aytaç
sertacaytac@b2bmedya.com

Yazı İşleri Müdürü
Tayfun AYDIN
tayfunaydin@b2bmedya.com

Reklam Müdürü
Berna K. TURAN
bernakaraman@b2bmedya.com

Abone ve Okur Hizmetleri
Reyhan TOYDEMİR
abone@b2bmedya.com

Dağıtım
Coşkun KALABALIK
coskunkalabalik@b2bmedya.com

Grafik
Kemal ATALAY
kemalatalay@b2bmedya.com

Baskı ve Cilt
Şan Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (0212 289 24 24)

Yayınlayan
Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.
Barbaros Mah. Uğur Sk. No:2/2 34662 Üsküdar/İstanbul/Türkiye
Tel: 0216 651 78 78 PBX
Fax: 0216 651 78 98
www.teknikyayincilik.com | www.enerji-dunyasi.com
e-posta: info@teknikyayincilik.com
Fiyatı: 10 TL
© 2018 Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.
ISSN: 1305-2047
Yılda 8 sayı yayımlanır.
Tüm Türkiye'de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu'na göre yerel süreli yayındır.