E-Dergi Oku 
TEKSAN

Solar Ülkemizde Önemli Bir Sektör Olacak

Solar Ülkemizde Önemli Bir Sektör Olacak

30 Ocak 2018 | KONUK YAZAR
139. Sayı (Ocak-Şubat 2018)
2.064 kez okundu

Solartürk Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Osman Özberk

 

17 Mayıs 2005 yılında 5348 sayılı YEK ile ülkemizde yenilenebilir enerjinin yolu açılmış olup uzun yıllar sonra ancak 8 Ocak 2011 6094 sayılı kanun ile uygulanabilir noktaya gelindi. 2017 yılı sonu itibarıyla; geçici kabulü yazılıp devreye giren 2.647 MW ve tutanağı alınmış 774 MW tesis ile birlikte GES kurulu gücümüz toplam 3.421 MW’a ulaşmıştır. Ülkemizde elektrik dağıtım şirketlerine yapılan lisansız başvuru 7 GW civarında olup TEDAŞ proje başvurusu 6,5 GW, onaylanan proje ise 4,5 GW civarındadır. Bu bize, önümüzdeki 1-2 yıl içinde lisansız yatırımlarda 5-6 GW kurulum hedefini göstermektedir. 2015 yılında yarışması tamamlanan lisanslı 600 MW’lık güneş enerjisi yatırımlarından 2016 yılı içinde 20 MW kurulum yapılmıştır.

Maalesef lisanslı yatırımlarda arz talep nedeniyle oluşan yarışma sonucu ekonomik olmayan bir durum meydana geldi. Kamunun bu konuyu bir şekilde çözüme kavuşturması sektörümüz için önem arz etmektedir. Solar enerjinin geleceğine yön verecek en önemli dönüm noktası ise, YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ile Güneş Enerji İhtisas Bölgeleri (Konya, Nevşehir-Niğde) ile yeni açıklanacak alanlar olacaktır. Yatırım şartı olarak

“Yerli Ürün” maddesi, ülkemizde teknolojik yatırımların yapılması ve AR-GE çalışma şartı getirilerek ilk 1000 MW güneş santral ihalesinin yapılması, dünyada 2017 yılının sektörümüzdeki en önemli gelişmesidir. Her geçen gün gelişme ivmesi artan GES (Güneş Enerji Santralı) yatırımlarının ülke menfaatleri doğrultusunda büyümesini sağlamak için, kamunun doğru kararlar alması ve enerji alt yapı sorunlarını gidermesi gerekmektedir.

Maalesef güneş enerjisindeki yatırımlar arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. Kamunun, üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve yatırımların yapılması için güç birliği içinde olmalıdırlar. Dünyada teknolojik olarak geri kaldığımız solar enerji yatırımlarında ilk başta, kaliteden ödün verilmeden yerli sanayinin, sanayicinin ve yatırımcının korunması ve güvence altına alınması gerekmektedir. 10’uncu kalkınma programı içinde enerjideki cari açık ve ithalata bağlı olmamız nedeniyle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasında, yerli sanayinin desteklenmesi ülke ekonomisi ve sanayisi için önem arz etmektedir. Ülke kaynaklarının boşa gitmeyeceği katma değerinin ülkemizde kalması elbette önemlidir.

Kaliteden ödün vermeden ve bir sorun yaşanması durumunda sorumlu sanayicilik anlayışından vaz geçmemek şartıyla… Uluslararası standartlarda üretim yapan ve bunu geçerli kalite belgeleri ile ispat edebilen bir sanayi hepimizin gurur kaynağıdır.

 

İlk alım garantisindeki 0.133$/ KW fiyatın üzerinde yerli ürün katkısı lisansız yatırımlarda kalmış olmasına rağmen, yatırım fiyatlarındaki düşme nedeniyle 2017 yılının 2. Yarısından sonra ivme kazanmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizdeki YEKA ihalesi 0.07$/ KW ile yapıldığına göre, 2020 yılının sonuna kadar devam edecek alım garantisi cazip gözükmektedir.

Her ne kadar 2018 yılı başından itibaren iletim ücretinde ciddi artış olmasına rağmen ve bu bedel ile GES’de alım garantisi 0.105 $/ KW fiyatı civarında oluşmuş olsa dahi güneş enerji yatırımları ülkemiz için hala en ekonomik ve cazip yatırım sınıfındadır. Önümüzde 20-25 yıl bu sektörün ülkemizde var olacağı inancıyla üretimden yatırıma kadar her konuda fırsatlar vardır. Ülkemiz olarak bu durumu korumamız gerekmektedir. Kendi insanımıza, sanayicimize, kaliteli olmak şartıyla üretilen ürünlerimize güvenmemiz gerekmektedir. Üretimden kullanıma kadar olan zincirde her türlü girişimciye yer vardır. Sanayi üniversite işbirliği ile yeni mezun mühendislerimize yeni iş alanları olması ve teknoparklarda AR-GE çalışması ile sektörün gelişiminde büyük fırsatlar vardır. Önümüzdeki dönemde solar sektörü farklı uygulamalar ile ülkemizdeki önemli bir sektör olacağı aşikardır.

Bu gelişmeler çerçevesinde, Solar sanayinin gelişimi ile ülkemiz, solar sektöründe ‘’Bölgesel Güç’’ olacaktır. Güneş enerjisi ile ilgili konularda, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi, güneş enerjisinin yaygın kullanımının teşvik edilmesi, güneş enerjisi ile ilgili alanlarda bilgilenmenin ve farkındalığın artması, eğitimin özendirilmesi gibi konularda faaliyetlerde bulunulmalı, güneş enerjisi sistemlerinin üretimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapılmalı, sektörel gelişim ve bilgilendirme toplantıları, çeşitli sempozyum, çalıştay, kongreler yapılarak güneş enerjisi ile ilgili farkındalığın artması ve bu konudaki çabaların etkili hale gelmesi sağlanmalıdır.

Bu konuda devletin bize sunduklarını ve yatırımcıya sağlayacağı faydaları net bir şekilde açıklamalıyız. Özellikle Batı Avrupa’nın bu konuda ne kadar ileride olduğunu, güneş açısından bonkör bir ülke olan Türkiye’de bu sistemin hem ucuz hem de temiz enerji yönünden ne kadar önemli olduğunu dile getirmeliyiz. Ülke olarak hedefimiz, Güneş’te 2023 yılında 15-20 GW kurulu güce ulaşarak, ‘’Enerji tüketimimizin %5’ini karşılanması “Milli Hedefimiz” olmalıdır. Bu sonuç itibarıyla, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması için önümüzdeki 10-15 yıl içinde güneş enerjisi yatırımlarına 15-20 milyar dolar yatırım yapılması beklenmektedir.

Tarım ve Sulama;

Tarımsal sulama ve işletmelerde en büyük sorun enerjidir, sulama kooperatifleri desteklenerek bu alanda kurulacak GES’ler tarım sektörüne ve Ülkemiz çiftçisine ciddi katkılar verecektir. Bireysel çiftçilerin sulama pompalarındaki enerji maliyeti nedeniyle tarım çiftçisi dar boğazda olup bu konuda verilecek destek ülke ekonomisine zincirleme katkı verecektir. Kayıtlı sulama amaçlı pompaların % 10 fazlası ile kurulacak hibeli GES sistemlerinin yılda bir sefer mahsuplaşması ve kamunun fazla enerjiye ödeme yapmaması şeklindeki uygulama ile ülkemizdeki çiftçilerin faydalanması ve kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

Çatılardaki Uygulamalar

TEDAŞ'ın çıkardığı 10 kW altı taslak yönetmelik olumlu yenilikler getirse de uygulanabilir değildir. 2 ila 10 kW bir sistem için bürokrasi işlemi nedeniyle uygulanması gerçekleşmemektedir. Bireysel çatılar, 10 kW’a kadar bağlanmalarda elektrik mühendisi onayı ile gerçekleşmesi ve TEDAŞ tarafından kabulü bu tür yapılarda öz tüketim kullanımının önünü açacaktır. Çatılarda diğer önemli bir yatırım alanı ise, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yazlık sitelerdir. Genellikle yazları kullanılan ve enerji tüketimi de yazın olan bu sitelerde üyelerin birleşerek tek sistem ile güneş enerji yatırımının yapılması Öz tüketime uygun ve atıl çatıların ülke ekonomisine katkısı olacaktır.

Kobi İşletme Çatıları

50-100 kW’a kadar küçük işletmeler, petrol istasyonları, yazlık ve diğer siteler, toplu konutlar, sosyal amaçlı binalarda solar enerjinin kullanımının artması sektöre ciddi bir ivme sağlayacaktır. Bu alanlardaki TİP proje onayında EMO, İMO ve TEDAŞ ile koordineli bir yol haritası olabilir.

Büyük ve Organize Çatılar

Organize sanayi bölgesi dışındaki sanayi ve çiftlik, çatılarında çok rahatlıkla öz tüketime uygun ve tüketiminin belirli bir oran fazlası ile GES kurulumlarında ciddi artışlar sağlanabilir. Organize sanayi bölgelerinde kullanılan mevcut fiyat avantajı nedeniyle bu alanlara ayrı bir alım fiyatı verildiğinde, bu yapılardaki çatıların ülke ekonomisine büyük katkısı olacaktır. Arazi geliştirme, Enerji nakil hattı olmaması, güvenlik ve bakım nedeniyle bu alanlardaki kurulumlar daha avantajlı olacaktır.

Kamu Yatırımları

Belediyeler başta olmak üzere üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu binalarının yanında DSİ gibi kurumların solar enerji yatırımların öncelik vermeleri bu sektörün gelişimi ve ülke ekonomisine katkısı sağlayacaktır.


 


İlginizi çekebilir...

Beşikten Mezara Değil, Beşikten Beşiğe

Her türlü üretimde 'Beşikten Mezara' değil, 'Beşikten Beşiğe' felsefesine göre bir paradigma değişimi gerçekleştirmemiz gerekiyor....
6 Nisan 2020

YEKDEM Mutlaka Devam Ettirilmeli

Türkiye rüzgar enerjisi sektörü olarak son 10 yılda bir sektörü neredeyse sıfırdan kurduğumuzu söylememiz yanlış olmaz...
9 Mart 2020

YEKDEM'İN Devam Edeceğine İnanıyoruz

Hepimizin bildiği gibi dünya genelinde enerji yatırımlarının %70'i hükümetlerin kararları doğrultusunda gerçekleşiyor....
22 Ocak 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.