E-Dergi Oku 
E.C.A.
KEY ENERGY | THE RENEWABLE EXPO | 8-11 November 2022

Türkiye Petrol Piyasası Kapsamında Uygulanan İdari Bir Yaptırım Türü Olarak 'Mühürleme'

Türkiye Petrol Piyasası Kapsamında Uygulanan İdari Bir Yaptırım Türü Olarak 'Mühürleme'

25 Ocak 2022 | TEKNİK MAKALE
171. Sayı (Ocak-Şubat 2022)
1.452 kez okundu

AV. Enez Pulluk / Akpet Gaz A.Ş

1. GİRİŞ 

Türkiye petrol piyasası bu konuda yetkili idari otorite olarak görev yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından regüle edilmektedir. EPDK kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş olan bağımsız bir idari otoritedir. Bu yönüyle EPDK petrol piyasasında piyasa düzenleyicisi olarak idari işlem tesis etmekte ve idari yaptırım uygulayabilmektedir. Petrol piyasasında idari yaptırımların neler olduğu 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda düzenleme konusu edilmektedir. Bu yazıda Türkiye petrol piyasasında öngörülen idari yaptırım türleri arasında yer alan “mühürleme” işlemi ile bu işlemin unsurları konu edilmektedir. Mühürleme işlemi petrol piyasasını düzenleyici ve denetleyici kurum olarak görev yapan EPDK tarafından yerine getirilen kolluk faaliyeti sonucunda uygulanmaktadır. Mühürleme işlemi petrol piyasası yönünden bakıldığında lisansa tabi serbest ticaret faaliyetinin durdurulması sonucunu doğuran ağır bir idari yaptırım türüdür. Mühürleme işlemine rağmen faaliyetlerine devam edenler hakkında ise cezai yaptırım uygulanması hüküm altına alınmıştır.

2. İDARİ BİR YAPTIRIM TÜRÜ OLARAK MÜHÜRLEMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ

2.1. Genel Olarak İdari Yaptırımlar

Mühürleme, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanun’u kapsamında idari yaptırımlar arasında gösterilmiştir. Bu nedenle mühürlemenin hukuki niteliğinin tespitinde idari yaptırımların tanım ve unsurlarına yer verilmesi önem arz etmektedir. KALABALIK, idari yaptırımları; “Kanunların açıkça yetki verdiği veya yasaklamadığı durumlarda, kendi faaliyet ve tasarruflarıyla ilgili emir veya yasaklara uygun hareketi sağlamak amacıyla, araya bir mahkeme kararı girmeden, idarenin doğrudan doğruya bir işlemi ile ve idare hukukuna özgü usullerle verdiği, tenkil edici niteliği ağır basan idari işlemler...1 ” olarak tanımlamaktadır. Anayasa Mahkemesi ise verdiği bir kararında idari yaptırımları, “idarenin bir yargı kararına gerek olmaksızın yasaların açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak İdare Hukukuna özgü yöntemlerle, doğrudan doğruya bir işlemi ile uyguladığı yaptırımlarla, verdiği cezalardır” şeklinde tanımlamaktadır.

Yazının devamı için tıklayın 

İlginizi çekebilir...

Akaryakıt Sektöründe Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Üzerine İktisadi ve Hukuki Bir Analiz - 2. Bölüm

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda Faz I ve Faz II gereksinimlerinin maliyet ve geri dönüşüm süresi gibi hesaplamalarla iktisadi yönlerden...
22 Temmuz 2022

Akaryakıt Sektöründe Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Üzerine İktisadi ve Hukuki Bir Analiz (Birinci Bölüm)

Akaryakıt sektörü üretim, depolama, dağıtım ve ürünün tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen tüm tedarik süreçlerinde ülke ekonomisine büyük bir katkı...
24 Mayıs 2022

Trijenerasyon Sistemleri

Enerji bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli girdilerinden biridir....
4 Nisan 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2022 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.