E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Endüstri Zincirinde Sürdürülebilirlik

Endüstri Zincirinde Sürdürülebilirlik

9 Aralık 2014 Salı | TEKNİK MAKALE
593 kez okundu

Birkaç yıldır, Eon, Shell ve DSM kendileri için organizasyonlarındaki çeşitli kademelerdeki yöneticiler seviyesinde uygulanan sürdürülebilirlik hedefleri belirliyor. Bu günlerde primler de sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesine bağlanıyor. Bu tarz politikalar sadece hükümetlerden değil, günümüzde çokça bulunan güçlü sosyal farkındalıklardan da kaynaklanıyor. İş arayan gençler, gezegenimiz ve onun üzerinde bulunan ham maddelerle ilgilenmek bilincinde olan şirketlerde çalışmak istiyorlar.

Ancak, son kullanıcıların uzun süredir ‘toplam mülkiyet maliyeti’ ve ‘CO2 sınırlamaları’ gibi kavramlarla ilgilenebilmelerine ve çalışmak zorunda olmalarına karşılık, büyük endüstri projelerini gerçekleştirenler müteahhitlerdir ve şimdiye kadar özellikle müteahhitler bu kavramların ve sonuçlarını kendi sorumlulukları olarak görmediklerini göstermiştir. Müteahhitlerin bir projeyi uygulamak için sabit bir bütçesi vardır ve satın almaları fiyat esasına göre yaparlar. Bunun anlamı müteahhitlerin sadece en ucuz teklifle ilgilendikleridir. Bunun sonucu ise, son kullanıcı için verimli olabilecek ihaleler, çözümler, yenilik yaratma ve gelişmelerle bağlantılı olan her şeyin kaybolacağıdır. Bu bakış açısından müteahhitlik ve mühendislik firmalarına bir çağrı yapılması mantıki gözükmektedir. Bu firmalar, satın alma fiyatı yerine, özellikle bir projeyi toplam sahip olma maliyeti, enerji tasarrufu, malzeme tasarrufu, CO2 azalma, gürültü, bakım ve yaşam süresi gibi hususlarda tümünden geliştirecek fırsatları aramalıdır. Bunun sonucu olaraksa, son kullanıcılar müteahhit ve mühendisleri en sürdürülebilir çözümü bulmaları nedeniyle ödüllendirmelidir.

Bronswerk Heat Transfer’de sürdürülebilir çözümler kategorisinde daha iyi toplam sahip olma maliyetiyle ilgili oldukça çok örnek bulunuyor. Şirketimizde alınan tüm talepler sürdürülebilirlik perspektifi, daha iyi bilinen adıyla Bronswerk Sürdürülebilirlik Programı bakımından değerlendirilir.  Şirketimiz daima enerji tasarrufu sağlayan, malzeme kullanımı azaltan ve daha az gürültü çıkartan projeleri (hatta bunlar müşteri tarafından özel olarak istenmese bile) aramaktayız. Endüstri süreçlerinde, özellikle soğutmada, büyük avantajlar elde edilebilir. Bu çerçevede, yüksek verimli soğutma Bronswerk Sürdürülebilirlik Programı’nın çok güzel bir örneğidir. Bronswerk, yüksek verimli soğutması ile endüstriyel süreçlerde soğutma enerji kullanımını %50’den fazla azaltabilir. Eğer bu dünya çapında tüm endüstriyel soğutmaya uygulanabilse, her 6 elektrik santrallerinden 1’i gereksiz hale gelebilirdi. İlave olarak bu süreç en az 4-6dB (A) daha az gürültü üreterek yapılabilirdi. Bu sessiz enerji tasarrufu anlamına gelir ve bunun yanında yatırılan sermayenin iyi bir geri dönüşünü sağlar. Ve biz burada sadece bir yaklaşımdan bahsediyoruz.

Bronswerk tarafından geliştirilmiş bir başka yaratıcı sürdürebilir çözüm ise, yüksek verimli kompresördür. Bunun arkasındaki teknoloji, dönen makineler için yeni akışkan dinamiğine dayanıyor. Bu teknolojiyle kompresör ve pompalarda tek noktada çalışma yerine o zamana kadar örneğine rastlanmamış ‘esnek çalışma alanı’ oluşturuldu. Örneğin küçük boyutlu değişken süratli tek kademeli bir pompa klasik yapıdaki birçok pompadan daha kompakt ve daha hafiftir (ağırlık tasarrufu %75’den daha fazladır) ve benzeri olmayan kompresör debisi artarken, aynı zamanda basıncı da yükselterek basabiliyor. Bu sahilden açıkta veya FPSO lar[1] gibi endüstrilerde veya ısı pompalarının enerji geri kazanımı olasılıklarını sunduğu endüstriler üzerine şimdiye kadar örneği görülmemiş etki yapabilir. Büyük müşterilerimiz enerji kullanımı, enerji tasarrufu veya yatırımın 10 yıllık bir periyod içinde geri kazanımı gibi kararlar veriyorlar. Daha basit ifadeyle 10 yıllı bir periyod için enerji maliyetini 0,10 ct (sent)/kW olarak hesap ediyor. Bu durumda genellikle yatırımın geri dönüş süresi kolaylıkla bu 10-yıllık periyodda olabiliyor. Müşterilerimiz bunu yapmaktadır, zira 10 yıllık bir geri dönüş süresi daima yatırım sermayesi üzerinden yüzde 10’luk bir kazanç sağlamakta ve 5 yıllık bir geri dönüş süresi ise kazancı %20’ye çıkarıyor. Bu kazanç veya sermayenin geri dönüşü rakamlarını borsada elde edilmesi kolay değildir.

Yüksek basınç uygulamalarında, Bronswerk son derece kompakt yapıda bir ısı eşanjörü geliştirmiştir: Bu tasarımla ağırlığı %40 daha aşağıda tutma kolaylaşmıştır. Böyle yüksek bir basınç uygulamaları için ısı eşanjörünün giriş ve çıkışları genellikle kalın flanşlı oldukça ağır dövme parçalardan meydana geliyor. Kompakt boru kolektörlü ısı eşanjörü bu şekilde ağır yapıda boru kolektörü kullanmaz, bunun yerine nalları olan daha hafif bir boru kolektörü kullanır ve önemli derecede ağırlık tasarrufu sağlar. Bu kaplanan hacmi, imalat ve işletme için gereken ham madde ve enerji kullanımını etkiler. Bu suretle ağırlıktan yapılan tasarruf sadece ısı eşanjörüne uygulanmaz aynı zamanda komple bir petrol platformu veya FPSO’nun yapımı üzerine de etki yapar. Isı eşanjörünün ağırlığının azalması tüm destek konstrüksiyonlarında ağırlık tasarrufu sağlar ve maliyeti bu konstrüksiyonlardaki maliyet tasarruflarıyla ödenmiş olur. Ayrıca az malzeme kullanılması çevreye de fayda sağlar.

Ve biz burada sadece ‘buz dağının görünen ucundan’, müteahhitlerle herhangi bir işbirliği yapılmadan gerçekleştirebildiğimiz çözümlerden bahsetmekteyiz. Tüm üretim zincirinde yapılacak işbirliği gerçekten bir sonraki aşamanın sürdürülebilirliği olacaktır. 


[1] FPSO (Floating Production Storage and Offloading Üretme, Depolama ve Sahilden Açıkta Yükleme yapan yüzer üretim tekneleri, ÇN)


 


İlginizi çekebilir...

Enerji Depolama Sistemi Bileşenleri

Endüstriyel veya altyapı tesislerinde sürekli üretimin ve hizmetin sağlanması için elektrik-otomasyon sistemlerinin kritik derecede önemli olduğu bili...
26 Eylül 2019 Perşembe

Milli Enerji ve Maden Politikasının Önündeki Engeller

Ülkemiz enerji kaynaklarında kendi kendine yetebilen bir ülke değildir. Toplam enerji ihtiyacında %70'in üzerinde bir bağımlılık oranı vardır....
23 Mayıs 2019 Perşembe

Enerji Depolama Sistemi ve Endüstriyel Uygulamalar

Yalın üretim gerçekleşen endüstri tesislerinde enerji sürekliliği ve kalitesini sağlamak en önemli konulardan biridir....
23 Mayıs 2019 Perşembe

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.