E-Dergi Oku 

Enerji Dünyamızdaki Gelişmeler Umut Veriyor

Enerji Dünyamızdaki Gelişmeler Umut Veriyor

15 Temmuz 2011 | HABERLER
86. Sayı (MAYIS - HAZİRAN 2011)
485 kez okundu

SUNUSBu yıl 17.’sini idrak ettiğimiz ICCI konferanslarının giderek büyüdüğünü, geliştiğini ve katılımcılara daha çok bilgi ve güven verdiğini görmekten kıvanç ve mutluluk duyuyoruz. Bu karakteri ile ICCI, konferans salonları ve fuarın rahatlık ve genişliği ile enerji otoritelerinin, uzmanlarının, akademisyenlerinin, Ar-Ge yöneticilerinin ve işletmecilerin buluştuğu ve tanıştığı bir “Enerji Tekno Parkı’’ niteliğini kazanmıştır. Bu konferanslar bize kalkınmamızın neresinde olduğumuzu ve bundan sonraki kalkınma sürecinin de yol haritasını vermektedir. Kişi başına düşen enerji miktarı ile (1,45 Tep) hala Amerika’nın beşte biri, Almanya ve Fransa’nın üçte biri ve dünya ortalamasının altında olduğumuzu görüyor ve daha yapacak ne kadar çok işimiz olduğunu fark ediyoruz. Kişi başına düşen elektrik miktarı yönünden de durumumuz pek iç açıcı görünmüyor. Türkiye’de 2010 yılı itibariyle 2900 kWh/capita olan elektrik tüketimimizde Amerika’nın dörtte bir, OECD’nin üçte biri, İngiltere’nin yarısı ve dünya ortalaması ile eşdeğer bir konumda bulunuyor. Ancak elektrik tüketimimiz hızla artmaktadır. Geçen yılın tüketim artışı %8, bu yılın ilk 3 ayinin artışı %9.3 olmuştur. Elektrik tüketimimiz az, ancak sosyo ekonomik hayatımız hızla geliştiği için Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, gelişmiş ülkelerle aramızdaki tüketim farkının yarı yarıya azalacağını hesaplıyoruz. Zira Türkiye’de ortalama %8’lik yıllık tüketim artışına karşın, dünya ortalama  artısı %2, Fransa’da %1,8, Almanya’da %1’i civarındadır.
 
2008 yılında dünyayı saran ekonomik kriz, 2009 yılında etkisini sürdürürken, Türkiye toparlanmaya başlanmış 2010 yılında da ekonomimiz %8 büyüyerek, krizden önceki seviyeyi aşmıştır. Ekonomik büyüme ile elektrik talep artışı arasındaki bu yakın korelasyon, 2010 yılında da kendini göstermiş, elektrik talep artışı %8 olurken, yıl içinde işletmeye alınan 2800 MW sayesinde yaz ve kış puant taleplerinin karşılanmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Burada altını çizmek istediğim çok önemli bir gerçek var. O da 2010 yılında, ağırlığı özel sektörde olan 2800 MW’lık bir kapasitenin işletmeye alınmış olması tarihi bir rekordur ve özel sektörün yatırımlarda kendinden beklenen dinamizmi gösterdiğini ispatlamaktadır.
 
2010 yılı Enerji sorunlarının çözüm yılı olmuştur. Sorunların çözümü yolunda atılmış olan adımları kısaca hatırlayalım.
 
Elektrik Piyasası
EPDK 2010 yılı faaliyet raporunu yayınladı. İçinde, elektrikte arz güvenirliğinin, olumlu yönde gelişmekte olduğunu gösteren rakamlar ve bilgiler var.
 • 2010 yılında 2800 MW’lık yeni üretim kapasitesi işletmeye alınmış,
 • Bugüne kadar 1024 adet üretim lisansı verilmiş,
 • Toplam satış lisansları sayısı %600 artarak 89’a yükselmiş,
 • Yeni lisanslarda kapasite ortalaması düşmekte,
 • 2010 sonunda Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücü 49500 MW’a ulaşmıştır.
 • EPDK’dan lisans alan, inşa halindeki kapasitenin %46’sının HES olması memnuniyet vericidir.
 • 76 000 MW’ın üzerindeki bir kapasite, lisanslama sürecindedir ve bunun 10.000 MW’ı “uygun bulma’’ aşamasındadır. Yani çok yakında inşaata geçecektir.
 • İnceleme/değerlendirme aşamasında olan kapasitenin büyük bir kısmı rüzgar başvurularıdır. Onu doğal gaz santralleri takip etmektedir. 
 • 1 Kasım 2007’de alınan rüzgar başvurularımız değerlendirilme ve elenmesinde, oluşturulmuş olan TEİAŞ’ın ihale sistemini, çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu yöntem kilitlenmiş olan rüzgar lisans başvurularının önünü açacak ve daha fazla rüzgar kapasitesinin, inşa aşamasına arzını sağlayacaktır.
 
2010 yılında mevzuatta yapılan değişiklikleri de elektrik piyasasının gelişmesinde olumlu adımlar olarak değerlendiriyoruz:
 
 • Haziran 2009’da TBMM Genel Kurulu’ndan son anda geri çekilen YEK Teşvikleri Kanunu, 29.12.2010 tarihinde yasalaşan 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına’’ ilişkin kanunda yapılan değişikliklerde geliştirilmiştir. Bu kanunla, elektrik enerjisinin satış fiyatı yeni tarifelere bağlanmış ve üreten ekipmanların yerli imalatına ilave teşvikler getirilmiştir.
 • “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’’ 3.12.2010 tarih ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ancak, söz konusu yönetmelik bazı maddelerinde, sonradan çıkarılan 6094 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda değişiklik yapılması gerekmektedir.
 
Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişiliklerin şirket kurmaya ve EPDK’dan lisans almaya gerek duymadan elektrik üretiminde bulunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 
 
Yönetmeliğe göre, şu üç durumda lisans almadan elektrik üretim faaliyetinde bulunabilirler:
 
a) Yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla verimliliği yüksek kojenerasyon tesisi kurulması,
b) Mikro kojenerasyon tesisi kurulması,
c) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 500KW olan üretim tesisi kurulması,
 
Bu tesislerin lisans almadan ve ayrı bir şirket kurmadan yapılmasının, özellikle alışveriş merkezlerinde, toplu konut sitelerinde, blok apartmanlarında, üniversite kampüslerinde, tatil köylerinde (trijenerasyon tesisi kurarak) hastanelerde yüksek verimli kojenerasyon tesisleri yapımının önünü açacaktır.
 
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. 06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Değişiklikler Yönetmeliği ile, teminat uzlaştırmaya esas veriş/çekiş birimlerinin kayda alınması, otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) ve sıfır bakiye düzeltme tutarı (SBDT) hususları yeniden düzenlenmiştir.
 • Elektrik Piyasası Tarifeleri Yönetmeliği’nde, 31.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile:
- Kayıp/kaçak enerji miktarının “perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından temin edileceği,
- Dengeleme güç piyasasındaki alım/satımlar tarifelerine yansıtılırken sistem Gün Öncesi Fiyatının (SGÖF) uygulanacağı,
- Kalite faktörü uygulamasının 01.03.2013 tarihinde başlayacağı
hususları netlik kazanmıştır.
 
Ayrıca, Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği’nde elektrikli araçların şarj edilmesi için kurulacak şarj ünitelerinin dağıtım sistemine bağlantısını mümkün kılan bir değişiklik yapılması beklenmektedir.
Enerji dünyamızdaki olumlu gelişmeler, EPDK’daki gelişmelerden ibaret değildir. Ülkemiz Enerji Yönetiminin performansını gösteren ve gelecek için bize ümit veren başka gelişmeler de oldu:
 
 • Elektrik Dağıtım özelleştirmelerinin %95’i tamamlandı. Ancak ödemelerde bazı zorluklar yaşanıyor.
 • EUAŞ’a ait yaşlı ve eski santrallerin işletme haklarının devri bu santrallere bazı hidrolik santrallerinin dahil edilmesi ile oluşturulan grupların ihaleleri başladı.
 • Bir iki ilimizin dışında, doğal gazın ulaşamadığı il kalmadı. Onlar da tamamlanmak üzere. 
 • Doğalgaz fiyatının yaklaşık 2 yıldan beri sabit tutulmasını, özellikle sanayicimiz, otoprodüktörler ve elektrik üretim şirketleri yönünden çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz ve bu  stratejinin gelecek yıllarda da uygulanmasını diliyoruz.
 
Enerji Dünyamızda  olumlu gelişmelerin sürmesi dileğiyle…
 
Dostça ve Hoşça kalın..
 

 


İlginizi çekebilir...

Solarex İstanbul Fuarı 2021 Yılına Ertelendi

Solarex İstanbul Fuarı 2021 yılına ertelendi. Firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;...
20 Temmuz 2020

Üç Büyük Hastanede Viessmann Sıcak Su Kazanları Tercih Edildi

Toplam kapasitesi 113,6 MW olan Viessmann sıcak su kazanları, Prof. Dr Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Gözt...
20 Temmuz 2020

Viessmann Ailesi İklim için Harekete Geçti

Viessmann partnerleri ve çalışanları "Vi Move for Climate" projesinin ilk kapsamında bisikletle ve koşarak toplam 132.853 km kat ederek, 64.419 ağacın...
16 Temmuz 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.