E-Dergi Oku 

Bir Rüzgar Türbini 10 Milyon Euroluk Ekonomik Faaliyet Alanı Oluşturuyor

Bir Rüzgar Türbini 10 Milyon Euroluk Ekonomik Faaliyet Alanı Oluşturuyor

12 Temmuz 2021 | HABERLER543 kez okundu

Rüzgar enerjisi, Avrupa’da elektrik ihtiyacının %16’sını, Türkiye’de ise yaklaşık %9’unu karşılıyor. Temiz ve ucuz enerji olan rüzgarın aynı zamanda AB’de 300 bin kişilik istihdamı temsil ettiğini belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, yeni kurulan her rüzgar türbinin 10 milyon euroluk ekonomik faaliyete yol açtığını da dile getiriyor.

Rüzgar estikçe, gelecek ve ekonomi şekillenmeye devam ediyor. Öyle ki rüzgar enerjisi sektörü tek başına milyar euroluk ekonomik değerler oluşturup, dünyayı daha temiz ve ucuz enerji ile buluşturuyor. WindEurope verilerini baz alarak Avrupa’da bugün 300 bin işi temsil eden ekonomik alana sahip rüzgar enerjisinin her yıl AB’nin gayri safi yurt içi hasılasına 37 milyar euro katkı sağladığını aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’a göre, kurulan her yeni rüzgar türbinle birlikte oluşan 10 milyar dolarlık ekonomik faaliyet binlerce türbine sahip ülke ekonomilerine geleceği şekillendirebilecek düzeyde katkı sağlıyor.

Son yıllarda ulusların ekonomi, enerji ve iklim planlarının en başındaki olgu yenilenebilir enerji oluyor. Özellikle rüzgar enerjisinin temsil ettiği ekonomik değerler ve temiz gelecek misyonu, dünya için ciddi önem arz ediyor. Bu anlamda başta rüzgar enerjisi yatırımlarının artırılması ve rüzgardan maksimum verimliliğin sağlanması için teknolojilerin geliştirilmesinde de önemli atılımların yapıldığı görülüyor. Atılan adımlarla rüzgar enerjisinin bugün Avrupa’da ve Türkiye’de önemli bir enerji kaynağı konumuna geldiğini ve kayda değer bir ekonomik faaliyet hacmi oluşturduğunu aktaran Ali Aydın, hem geleceği kurtaran hem de ekonomik kalkınmayı sağlayan rüzgar enerjisinin AB’de 300 bin işi temsil ederken, Türkiye’de ancak yaklaşık 20 bin kişiyi istihdam edebildiğini belirtiyor. Ülkemizde yerli ve milli istihdam atağının da Ülke Enerji tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Aydın, rüzgar türbinlerinin bakımı ve onarımında hem teknolojik altyapı hem de çalışan istihdamı konusunda yerliliğe büyük önem verdiklerini, alanında uzman rüzgar türbini teknisyenlerinin ülkemiz gençlerinden olması ve eğitimlerinin yüksek standartlarda olmasına adına da ciddi efor harcadıklarını dile getiriyor.

Bir Türbinin Tek Başına Yarattığı Ekonomik Değer 10 Milyon €

Rüzgar eserken sadece enerji üretmiyor, arkasında milyar euroluk bir sektörün oluşmasına ve ekonomik katkılar sağlamaya yardımcı oluyor. Sadece yeni kurulan her yeni türbin AB’de 10 milyon euroluk bir ekonomik faaliyet hacmi oluştururken, rüzgar enerjisinin AB’de yıllık GSYİH katkısı da 37 milyar euro. Kurulan yeni santrallerin, rüzgar enerjisi sektöründeki yeni iş olanaklarının önünü açarken aynı zamanda yerli enerji arzına da doğrudan katkı sunduğunu aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, Enerji ithalatında dışa bağımlılık ile mücadele eden Türkiye’nin 2023 hedeflerinde anahtar rolün kendi doğal ve yerli kaynağı rüzgar enerjisi olduğunun altını çiziyor. Ciddi bir ekonomik faaliyet alanının türbin komponent üretiminden nakliye ve lojistik operasyonlarına, servis bakım ve inceleme hizmetlerinden danışmanlık dikeylerine kadar rüzgar enerjisi ile yakalanabildiğine de dikkat çeken Aydın, rüzgar enerjisi alanında büyük potansiyele sahip olan Türkiye’nin rüzgarı arkasına alıp, ekonomik iyileşme ve ek istihdam ile birlikte GSYİH hedeflerini yukarılara çekebileceğini de aktarıyor.

 


 


İlginizi çekebilir...

Schneider Electric ve AVEVA Sürdürülebilirlik Odaklı Şirketleri Destekliyor

Schneider Electric ve AVEVA, birleşik teknoloji tekliflerinin madencilik şirketlerinin sürdürülebilirlik girişimlerini dört temel alanda desteklediğin...
16 Temmuz 2021

Başkent OSB'nin En Büyük Endüstriyel Çatı Üzeri GES Projesi Devreye Alındı

Çatı üzeri güneş enerjisi sistemleri alanında engin uluslararası tecrübeye sahip ve merkezi Ankara'da bulunan ASUNIM Türkiye, Başkent Organize San...
16 Temmuz 2021

Rüzgar Enerjisi Potansiyelimiz Açıklananın 4 Katı

Dünyanın en yüksek rüzgar enerjisi potansiyeline sahip 13'üncü ülkesi olan Türkiye, son on beş yılda kaydettiği başarı ile tüm dünyanın dikkatini ...
14 Temmuz 2021

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.