E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Milli Enerji ve Maden Politikasının Önündeki Engeller

Milli Enerji ve Maden Politikasının Önündeki Engeller

23 Mayıs 2019 Perşembe | TEKNİK MAKALE
150. Sayı (Mayıs - Haziran 2019)
3.499 kez okundu

MÜCAHİT SAV Makine Yüksek Mühendisi / EÜAŞ Genel Müdürlüğü

GİRİŞ

Ülkemiz enerji kaynaklarında kendi kendine yetebilen bir ülke değildir. Toplam enerji ihtiyacında %70’in üzerinde bir bağımlılık oranı vardır. Ülkemiz, petrolde yüzde 93, doğalgazda yüzde 98 dışa bağımlıdır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak milli enerji ve maden politikamızın amacı; cari açığın büyük bir bölümünü teşkil eden enerji ihtiyacını yerli üretimlerden karşılamak ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna getirilmesini sağlamaktır. Mezkur politikanın başarısı, üç temel sacayağı olan enerji arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa hedeflerinin gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

Son yıllarda, Akdeniz ve Karadeniz’de başlatılan petrol araştırmaları ve ülkemizin yanında Avrupa Birliği ülkelerinin de arz güvenliğini güvence altına alabilecek doğalgaz boruhatlarının yapımı ile politikanın en büyük sacayağının başarılı bir şekilde sonuçlandırılması düşünülmüştür. Politikanın ikinci sacayağı çalışmalarında; özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının maksimum düzeyde kullanılması, nükleer teknolojinin ülkemize getirilmesi ve bazı bölümlerinin yerli imalat ile desteklenmesi, maden teknolojilerinin yerlileştirilmesi ile tüm yeraltı kaynaklarımızın azami derecede ekonomiye kazandırılması planlanmaktadır.

Son sacayağı olan öngörülebilir piyasa ekseni ile kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması düşünülmüştür. Bu çalışmaya hızlı bir şekilde başlanılmıştır. Elektrik ve doğalgaz piyasalarının ayrıştırılması ve geliştirilmesi ile maden piyasasının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Milli enerji ve maden politikasının oluşturulmasında ülkemizin jeostratejik konumu çok önemli olmaktadır; ancak politikanın oluşturulmasında enerji-iklim dünyasında bazı engeller de karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle ülkenin her kaynağını verimli bir şekilde kullanarak dezavantajlarımızı avantaja dönüştürmemiz gerekmektedir.

Devam etmek için tıklayın 


 


İlginizi çekebilir...

Enerji Depolama Sistemi Bileşenleri

Endüstriyel veya altyapı tesislerinde sürekli üretimin ve hizmetin sağlanması için elektrik-otomasyon sistemlerinin kritik derecede önemli olduğu bili...
26 Eylül 2019 Perşembe

Enerji Depolama Sistemi ve Endüstriyel Uygulamalar

Yalın üretim gerçekleşen endüstri tesislerinde enerji sürekliliği ve kalitesini sağlamak en önemli konulardan biridir....
23 Mayıs 2019 Perşembe

Yanma Verimliliğinde Yakıt/ Hava Oranının Önemi

Enerji, sanayileşmenin alt yapısını oluşturan en önemli birimdir. Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de enerji kaynakları ve bu kaynakların...
23 Mayıs 2019 Perşembe

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.