E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
TEKSAN
B2B MEDYA

Balıkesir İlinde Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretim Potansiyeli

Balıkesir İlinde Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretim Potansiyeli

25 Ekim 2019 | TEKNİK MAKALE
153. Sayı (Ekim 2019)
7.379 kez okundu

DR. TARKAN KOCA İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

İnsanoğlunun diğer canlılardan ayrılan en önemli özelliklerinden biri doğal ortam ile etkileşiminde kendisine avantaj sağlayan enerji kaynaklarından yararlanabilmesidir. Ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır. Böylece insanoğlu yeni enerji kaynakları bulmaya yönelmiştir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları avantajlarından dolayı bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Mevcut tükenebilir enerji kaynaklarında ki bunlar kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlardır, azalmalar yaşanmaktadır. Ayrıca fosil tabanlı enerji kaynaklarının küresel ısınma, çevre ve hava kirliliği, asit yağmurları gibi olumsuz sonuçları canlı yaşamını tehdit etmektedir.

Bu problemlerden dolayı artan hassasiyet, bu zararları en aza indirgemeyi gerektirmektedir. Canlı sağlığını tehdit eden unsurların en aza indirilmesi için uygulanan teknolojilerin getirdiği maliyetler ve kullanılan kaynakların yenilenebilir olmayışı yenilenebilir enerjilerin önemini artırmıştır. Bunun sonucu olarak çevre dostu olan, yakıt maliyeti olmayan, kaynaklardan elektrik üretimi zorunlu hale gelmiştir. Bu kaynakların en önemlileri ve başta gelenleri rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji ve biyokütle enerjileridir. Türkiye’nin konvansiyonel enerji kaynakları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri karşılaştırıldığında, özellikle rüzgâr enerjisi büyük bir önem arz etmektedir. Rüzgârın atmosferde doğal olarak oluşması, yakıt maliyetinin olmaması, kurulum sürecinin kolay olması ve maliyetinin de gün geçtikçe azalıyor olması rüzgâr enerjisinin hızlı bir şekilde gelişmesinin çok sayıdaki nedenlerinden bir kaçıdır. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretim sürecinde karbon oluşumunun gerçekleşmemesi, rüzgâr enerjisine temiz enerji denilmesinin en önemli nedenidir. Bu sayede çevre kirliliğine neden olmamaktadır [1, 14].

Yazının devamı için tıklayın 


İlginizi çekebilir...

Enerji Verimliliğinde Bulut Tabanlı Büyük Veri Analizi

Günümüzde elektrik enerjisinin kullanımı oldukça yaygın bir hale gelmiş olup günlük yaşamın ve çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş...
9 Mart 2020

Yerel'den Evrensel'e Uzanan 40 yıllık Başarı Öyküsü

Kurulduğu 1979 yılından günümüze kadar 40 yıllık bir deneyime sahip Friterm, sektörde öncü kimliği ile iklimlendirme sektörünün bayrağını yukarı taşım...
22 Ocak 2020

Enerji Verimliliği Dünyada 234 Milyar Dolarlık Bir Sektör Haline Geldi

Enerji Verimliliği Derneği tarafından enerji kullanan her kesimde verimlilik bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan 'Verimli Buluşmalar' etkin...
25 Kasım 2019

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.