E-Dergi Oku 

Avrupa Komisyonu Binalarda Enerji Verimliliği İlerleme Raporu

Avrupa Komisyonu Binalarda Enerji Verimliliği İlerleme Raporu

25 Ocak 2021 | ENERJİ VERİMLİLİĞİ
163. Sayı (Ocak-Şubat 2021)
3.279 kez okundu

Avrupa Komisyonu tarafından Binalarda Enerji Verimliliği İlerleme Raporu yayımlandı.Rapordaki ana bulgular şu şekilde;

• Birincil enerji tüketimi 2018 yılında 2017 yılına göre %0,6 azaldı. Nihai enerji tüketimi bir önceki yıla göre %0,1 arttı.

• 2018 yılında enerji tüketimi, ekonomik büyüme tarafından yönlendirilmeye devam etti.

• Enerji verimliliği yükümlülüğü planları, enerji tasarrufu sağlamak için etkili bir araç olmaya devam ediyor. EED'nin (Enerji Verimliliği Direktifi) 7. Maddesi kapsamında 2018'de kümülatif tasarruflara yönelik toplu ilerleme yeterli görünse de on iki Üye Devletin hedeflerine ulaşması olası değil.

• 2020 için kısmi ve ön veriler, COVID-19 krizinin etkisinin enerji talebini önemli ölçüde etkilediğini gösteriyor. Sonuç olarak, 2020 enerji verimliliği hedefleri, kriz öncesinde yeterli önlemler alınmasa bile karşılanabilir. Ancak bunun geçici bir durum olması bekleniyor, çünkü enerji tüketiminin azaltılması yapısal önlemlerle yönlendirilmedi. Hedeflenen iklim önlemleri olmadan, ekonomik iyileşme, enerji tüketimini COVID-19 öncesi kriz seviyelerine geri getirebilir.

• Çoğu üye devlet, uygun maliyetli yaklaşımı uygun bir şekilde benimsemiş ve yeni ve mevcut binaların ve NZEB'lerin (Yaklaşık sıfır enerjili binalar) enerji performansı için minimum gereksinimleri belirlemek için kullandı.

• NZEB'lerin toplam inşaat pazarındaki payı arttı, ancak çoğu ülkedeki NZEB gereklilikleri, Komisyon'un 2016 kriterlerinden daha az iddialıdır. Üye devletlerin neredeyse yarısı, yeni binalar için optimum maliyet seviyelerine kıyasla önemli ölçüde daha iddialı NZEB gereklilikleri belirlemektedir.

Ek önlemler almazlarsa 31 Aralık 2020'ye kadar gerekli enerji tasarrufunu büyük olasılıkla sağlayamayacakyedi üye devlet (Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya) bulunuyor. Diğer beşinin (Estonya, Yunanistan, Slovenya, İspanya, İsveç) ek eylemler olmaksızın gerekli miktarda enerji tasarrufunu gerçekleştirmesi olası değil. Kalan on altı üye devlet, gerekli kümülatif enerji tasarrufunu büyük olasılıkla gerçekleştirecek.

Yazının devamı için tıklayın 


 

 
 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.