E-Dergi Oku 
KARYER GROUP

Enerjide Dönüşüm ve Dekarbonizasyon Ekonomik Fayda Sağlayacak

28 Nisan 2017 | ÇEVRE
133. Sayı (Nisan 2017)
3.475 kez okundu

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) açıkladığı ve yeni bulgular içeren raporuna göre, küresel enerji üretiminden kaynaklanan karbon dioksit (CO2) emisyonları 2050 yılına kadar %70 oranında azaltılabilir ve net ekonomik fayda elde eden bir biçimde 2060 yılına kadar aşamalı olarak sıfırlanabilir. Berlin Enerjide Dönüşüm Diyalogu vesilesiyle açıklanan Enerji Dönüşümü Perspektifleri: Düşük Karbonlu Enerjiye Geçiş İçin Gerekli Olan Yatırım İhtiyaçları (Perspectives for the Energy Transition: Investment Needs for a Low-Carbon Energy Transition ) isimli rapor, G20 ülkelerinde ve küresel düzeyde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği artarak yaygınlaşmasının küresel ısınmayı 2ºC derecenin altında tutmak için gerekli olan emisyon azaltımlarını gerçekleştirebileceğini ve böylece iklim değişikliğinin en ciddi etkilerini önleyebileceğini öne sürüyor.

IRENA Genel Direktörü Adnan Z. Amin, “Paris Anlaşması’nda iklim değişikliği için harekete geçme konusunda bugüne kadar rastlanmamış bir uluslararası kararlılık sergilendi. Odaklanmamız gereken nokta, sera gazı emisyonlarının neredeyse üçte ikisinin kaynağı olan küresel enerji sisteminin karbonsuzlaştırılmasıdır” açıklamasında bulundu. Amin’e göre, “Artık, enerji dönüşümünün ekonomik açıdan faydalı olduğu iddiası her zamankinden daha güçlü. Günümüzde, tüm dünyada yeni kurulan yenilenebilir enerji tesisleri fosil yakıtlı enerji tesislerinde üretilenden daha az maliyete elektrik üretecekler. Karbonsuzlaştırma 2050 yılına kadar sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edebilir ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam yaratabilir. Küresel enerji sistemini değiştirebilmek için iyi bir noktadayız ama başarılı olup olmayacağımız acil olarak eyleme geçmemize bağlı zira gecikmeler karbonsuzlaştırma maliyetlerini yükseltecektir”.

Her ne kadar genel olarak enerji sisteminin karbonsuzlaştırılması için gerekli olan enerji yatırımı azımsanmayacak kadar büyük olsa da (2050’ye kadar 29 trilyon ABD doları harcama), bu rakam küresel GSYİH’nın yalnızca küçük bir yüzdesine (%0.4) denk geliyor. Ayrıca IRENA’nın makroekonomik analizine göre, bu tür bir yatırım, diğer destekleyici politikalar ile birlikte ekonominin de canlanmasını sağlayacak: 2050 yılında küresel GSYİH’yı %0.8 oranında artıracak, yenilenebilir enerji sektöründe sağlayacağı istihdam ile fosil yakıt sektöründe yaşanacak iş kayıplarını çok rahat telafi edebilecek, ayrıca enerji verimliliği faaliyetleriyle de istihdam yaratacak, azalan hava kirliliği sayesinde ortaya çıkacak önemli çevre ve sağlık faydalarıyla insan sağlığını iyileştirecek.

2015 yılında enerji üretiminden kaynaklanan küresel CO2 emisyon 32 gigaton (Gt) olarak ölçüldü. Raporda, ısınmayı endüstri çağı öncesi seviyelerine göre en fazla iki derece ile sınırlamak için emisyonların sürekli olarak azaltılarak 2050 yılına kadar 9.5 Gt’na düşürülmesi gerektiği ifade ediliyor. Enerji üretiminden kaynaklanan CO2 emisyon azaltımının %90’ı yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin artırılması ile gerçekleştirilebilir. Günümüzde yenilenebilir enerji, küresel enerji üretiminin %24’ünü ve birincil enerji arzının %16’sını teşkil ediyor. Rapora göre, karbonsuzlaştırmanın gerçekleştirilebilmesi için yenilenebilirlerin 2050 yılına kadar elektrik üretiminin %80’ini ve toplam birincil enerji arzının %65’ini oluşturması gerekmekte. Rapor, enerji sektöründeki değişimin elektrik üretimi sektörü ile kısıtlı kalmaması ve tüm nihai kullanım sektörlerinde de yaşanması gerektiğini açıklıyor. Yenilenebilir enerjinin, özellikle güneş ve rüzgardaki sürekli ve hızlı büyümeye bağlı olarak ve yeterli şebeke ve yeni işletim uygulamalarıyla beraber, 2050 yılında enerji üretimin başlıca kaynağı olması gerekiyor.

Buna ek olarak, binalar, sanayi ve ulaşım sektörünün daha çok biyoenerji, güneş enerjisine dayalı ısıtma ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen ve geleneksel elektrik üretiminin yerine geçebilecek elektrik ihtiyacı var. Elektrikli arabaların 2050 yılında otomobil piyasasına hakim olmaları gerekiyor.


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Toplum Temelli Yenilenebilir Enerji Girişimleri

Son yıllarda iklim değişikliğiyle mücadelenin ve çevresel etkiyi azaltmanın aciliyeti, daha temiz ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş iht...
15 Mayıs 2023

Türkiye Yenilenebilir Enerji Görünümü

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile birlikte Türkiye'nin artan enerji talebinin sürdürülebilir koşullarda sağlanabilmesi ve gelişen enerj...
23 Ocak 2023

Sürdürülebilir Alışveriş Merkezleri

Sürdürülebilir yapılar sera gazı emisyonlarının azaltılması, su ayak izinin düşürülmesi, çevresel uyumluluk, sağlık ve güvenlik gibi konularda kritik ...
23 Ocak 2023

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.